VYZNÁNÍ „PŘEBĚHLÍKA“ MOŘICE JUREČKY

Díky příborským občanům a voličům pracuji v místní komunální politice již více než 20 let. Jako věřící člověk a křesťan jsem vždy kandidoval jako bezpartijní za KDU-ČSL. S jejich komunální politikou jsem vždy souhlasil a stále souhlasím. Před čtyřmi roky jsme společně s Ing. D. Foriškovou, Ph.D. veřejně nesouhlasili s určitými názorovými postupy Městské organizace KDU-ČSL. Ideologicky se však nic nezměnilo.

 

MUDr. Mořic JurečkaNa základě předchozích zkušeností jsem v letošním roce již nechtěl vůbec kandidovat. Příborští občané mě natolik ovlivnili, že jsem svůj postoj změnil a rozhodl jsem se opět vstoupit do předvolebního dění. Oslovil jsem příborskou organizaci TOP 09 (konkrétně pana Mgr. Pavla Netušila), protože komunální program této strany je velmi blízký jak KDU-ČSL, tak i mně. Od samého počátku jsem výrazně jako člověk a křesťan nesouhlasil s antikomunistickou tezí v jejich programu. Upozorňoval jsem opakovaně na možný humánní důsledek tohoto tvrzení v dnešní moderní době vyzrálé demokracie, v době 25 let po sametové revoluci (emailová korespondence ze 4. 9. 2014).

Díky mé intervenci se tento bod přesunul z čelního místa v programu TOP 09 do pozadí a jeho emotivní obsah se poněkud zmírnil. Nicméně jsem se od tohoto bodu distancoval a nechtěl jsem se k němu veřejně vyjadřovat. To byl také důvod, proč jsem veřejně nevystupoval v televizních předvolebních vystoupeních za TOP 09. Děkuji panu Mgr. Pavlu Netušilovi, že mě jako jediného „jmenovaného“ kandidáta zmínil v televizním předvolebním klání, ale myslím si, že to nebylo potřeba.

TOP 09 mě přijala jako bezpartijního a nezávislého kandidáta a určila mi 4. místo na své kandidátní listině. Komunální volby dopadly tak, jak dopadly. TOP 09 a Strana zelených se umístily na šestém a sedmém místě z osmi politických subjektů, které usilovaly o hlasy voličů. Několik minut po oficiálním vyhlášení výsledků voleb se obě strany dohodly, že vytvoří určité programové souznění, chcete-li “Čtyřlístek“. Souhlasil jsem, protože jsem jako občan volil osobnosti, stranu TOP 09 a Stranu zelených, ve kterých jsem viděl novou politickou a komunální krev. Vstoupili jsme jednotně jako čtveřice do povolebních vyjednávání s návrhem čtyř míst v radě města a s možností jednoho uvolněného místa. Zdůrazňuji, že jsem od samého počátku neměl žádné a mbice pracovat v radě města, natož na postu starosty nebo místostarosty, samozřejmě kvůli mému lékařskému povolání. Přiznám se otevřeně, že na základě volebních výsledků jsem s tím vnitřně nesouhlasil, ale podporoval jsem mládí, které vždy mívá nepřiměřené nároky. A to je dobře, protože je to život, změna, vývoj. Nejdříve jsme společně jednali s ODS, SNK a KDU-ČSL na příborské radnici. Od samého počátku bylo víc než zřejmé, že naše nároky jsou nepřiměřené a že postoj ODS a SNK vůči nám jako k „politickým nováčkům a mladíčkům“ byl tak trochu ignorantní a netolerantní. Nedošlo k žádné dohodě. Následovala povolební schůzka s ČSSD a KDU-ČSL na příborském gymnáziu. Mimochodem bylo jich několik. Z toho je patrno, že jsme postupně citlivě nacházeli porozumění v mnoha bodech. Samozřejmě za cenu ústupku jednoho místa v radě a odstoupení od zájmu o uvolněné místo, což někteří z nás čtyř nesli velice těžce.

 

Nejdříve odstupuje Strana zelených. Objektivně stále nevím proč, protože jsme jako TOP 09 nikdy nebyli přizváni ke společnému jednání (aspoň o tom já nevím), ale jako člověk jsem to pochopil. Zelení komunikovali pak pouze s panem Mgr. Pavlem Netušilem a panem Ing. Bohuslavem Majerem. Za zmínku také stojí, že zástupci Strany zelených byli osobně přítomni jednání TOP 09. Na světě však zůstal výsledek našeho dlouhodobého konsenzuálního jednání = ČSSD 3 + KDU-ČSL 2 + TOP 09 2, místo původní varianty = ČSSD 3 + KDU-ČSL 1 + TOP 09 2 + Zelení 1. Zdůrazňuji, většina z nás akceptovala variantu starosta - Ing. B. Majer a místostarostka Ing. D. Forišková. Městská organizace KDU-ČSL požadovala pozici jednoho uvolněného zastupitele a udělala ústupek tím, že již nepreferovala pozici dalšího radního. Objektivně jsme také uvažovali o kooptování jednoho člena ODS a jednoho člena za SNK mimo pana Ing. Milana Střelky, s jehož nominací měli všichni problém. Na předchozím již zmiňovaném setkání s ODS a SNK jsem se záměrně dotazoval ODS i SNK, zdali by nešli do vedení města s jediným postem, který by mohl objektivně charakterizovat výsledky voleb. Z obou stran byla tato myšlenka jednoznačně zamítnuta. Trvali na svém a veřejně proklamovali pouze svůj klíč (ODS = 1 uvolněné místo + 1 radní, SNK = 1 uvolněné místo + 1 radní). Několik hodin před ustavujícím zasedáním Zastupitelstva města Příbora pan Mgr. P. Netušil odmítl místo radního. Dostává ještě čas, aby objektivně promyslel všechny důsledky svého nečekaného jednání.

Svůj postoj potvrzuje a zdůvodňuje věrností ideologickému programu TOP 09. Já jsem svému od počátku rozhodnému jednání dostál. Místo radního za Stranu zelených je nabídnuto KDU-ČSL (I. Žárská) a místo radního za Mgr. P. Netušila je rovněž nabídnuto KDU-ČSL (M. Monsport). KDU-ČSL může přijmout pouze jeden post (profesní důvody pana M. Monsporta), ČSSD o další post zájem nemá, ODS ani SNK o něj nestojí, logicky je poté ČSSD nabídnuto KSČM. Bylo to jediné možné konstruktivní jednání vůči městu a jeho občanům, jinak by nebyla sestavena rada města a zastupitelstvo města by bylo chaotické s nejistým jednáním i vývojem. Kdo pozorně sledoval průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva města, si již mnohé doplní. Kdo chce pochopit, pochopí, kdo nechce pochopit, nepochopí a nebude chtít nikdy pochopit.

Je mi velice líto slov, která v závěru jednání zastupitelstva města pronesl bývalý starosta pan Ing. M. Strakoš. Je to člověk, kterého jsem si vždy vážil, vážím si jej a budu si jej vážit bez ohledu na to, co na mou adresu pronesl. Jsem si objektivně vědom všeho, co pan Ing. M. Strakoš jako člověk i jako zastupitel města za oněch 25 let pro město udělal. Objektivně to ukáže jenom čas. Jsem člověk, lékař a vím, že ne každému člověku je dáno v určitých životních situacích ustát životní prohru nebo nečekané nesnáze každodenního života. Sám jsem si to, jako mnozí lidé, v životě několikrát prošel, procházím a díky Bohu se učím tomu neustále čelit.

Je mi také velice líto proklamace pana Mgr. P. Netušila rovněž na mou osobu na ustavujícím zastupitelstvu. Jako člověk jej chápu, rozumím mu a je mi upřímně ze srdce líto, do jaké pozice se bohužel sám svým postojem a jednáním dostal. Pro město Příbor mnohé dobré udělal a věřím, že ještě udělá. Je stá- le pro mě čestný, poctivý a pořádný člověk, pan učitel, kamarád, i když já bych na jeho místě vůči svému kolegovi nikdy nepoužil některá citlivá slova a výrazy a veřejně bych vystupoval s poněkud etičtější diplomacií. Nicméně nastávající čtyři roky budu pracovat i za voliče a příznivce příborské TOP 09 a Strany zelených, byť se od mého postoje obě strany veřejně distancovaly.

Jsem zastupitel města, Mořic Jurečka. Člověk, který před rokem 1989 na vlastní kůži osobně zažil rány totalitního režimu. Člověk, který jako jeden z mála přinesl jiskry sametové revoluce z revoluční Prahy do tehdy ještě věci neznalého Příbora a nastavil tak svůj život studenta posledního ročníku Lékařské fakulty UK Praha vůli osudu. Člověk, který je celý život bez politické příslušnosti a snaží se více jak 25 let demokraticky naslouchat všem občanům našeho malebného městečka bez ohledu na jejich náboženskou a politickou příslušnost, bez ohledu na jejich zájem o komunální dění. Člověk, který neustále bojuje proti humánní intoleranci, diskriminaci a rasismu.

Člověk, který se učí neustále tolerovat názory všech lidí, zastupitelů a učí se odpouštět. Odpouštím tedy všem, kteří se nyní tak horentně angažují v povolební komunální politice, ubližují slovem, i když zcela nevidí do pozadí všech vyjednávání a individuálních reakcí všech zúčastněných, jsou pasivně ovlivňováni svým politickým okolím a nedokážou tak uplatnit svůj vlastní zdravý selský rozum a nadhled. Vlastně jim ani nemusím odpouštět, protože se vlastně vůbec nic nestalo. Je to prostě lidské a všichni se neustále dopouštíme stále stejných životních chyb.

 

V Příboře 17. 11. 2014 MUDr. Mořic Jurečka

 

Zdroj: Měsíčník města Příbor

Foto pužito z: http://knihovnakoprivnice.rajce.idnes.cz

Oprava ulic Lidické a Ostravské v Příboře

Investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic ČR, realizaci provede firma SKANSKA a.s.

Práce budou probíhat v úseku od autobusové zastávky „Příbor, u Volného“ na ul. Ostravské až po křižovatku před Sokolovnou na ul. Lidické.

V první etapě opravy bude provedena úplná uzavírka částí ulic Ostravská a Lidická. Uzavřen bude úsek o délce 300 m, a to od autobusové zastávky „Příbor, u Volného“ po vjezd na parkoviště za Penny Marketem (viz příloha č. 1 – Uzavírka), objízdné trasy budou značeny přechodným dopravním značením (viz příloha č. 2 – Objízdné trasy).

Příjezd na parkoviště za Penny Marketem bude možný přes dočasně zobousměrněnou ulici Lidickou od Masarykova gymnázia kolem piaristického kláštera. Zároveň bude dočasně zobousměrněn provoz na ulicích Jičínská a Karla Čapka od Masarykova gymnázia po křižovatku s ulicí Lidickou, ulice Karla Čapka bude zaslepena.

Po dobu úplné uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky „Příbor, u Volného“, „Příbor, u kostela“ a „Příbor, u pošty“, náhradní zastávka bude „Příbor, u škol“. Na ulici Místecké bude po dobu úplné uzavírky zastávka „Příbor, Tatra“ posunuta o 350 m směrem k benzínové pumpě.

V druhé etapě bude opravován úsek od parkoviště za Penny Marketem po křižovatku před Sokolovnou na ul. Lidické. Uzavírka bude zrušena, práce budou prováděny po polovinách vozovky.

Vzhledem k tomu, že v době pokládky živice ve vjezdu na parkoviště za Penny Marketem bude na několik hodin bude znemožněn vjezd na toto parkoviště, žádáme občany a zejména řidiče, aby respektovali dopravní značení a řídili se pokyny pracovníků realizační firmy.

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno následně za jeden až dva týdny po opravě vozovky.

 

Uzavírka Příbor Lidická

 

Uzavírka Příbor Lidická U Volného

Příborští strážníci označí vaše kolo „neviditelným podpisem"

Také v letošním roce příborská městská policie provádí forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA. Ve zkratce se jedná o to, že bicykl strážník na několika místech označí speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti jednoho milimetru, které v sobě nesou jedinečný kód.

 

„Roztok usychá asi 25 30 minut, poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Jejich vyhledávání se na jízdním kole provádí pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód se na mikrotečce přečte speciálním zvětšovacím zařízením. Takto označené jízdní kolo se následně zaregistruje do databáze Městské policie Příbor, Registru identifikačního značení, ale i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje pachatele od krádeže jízdního kola, popřípadě zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole," vysvětluje Městská policie Příbor.

Značení kol provádí strážníci na své služebně vždy každý čtvrtek dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin s tím, že poslední kolo bude přijato o půl jedenácté, a pak odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin (poslední kolo v 15.30).

I v letošním roce je vytvořen pořadník, do kterého se zájemci o označení jízdního kola již mohou předem hlásit telefonicky na tel. čísle 556 455 404 nebo osobně na služebně MP Příbor.

„Pro evidenci jízdních kol je zapotřebí mít kolo čisté, vzít si občanský průkaz a doklad o nabytí kola. Pokud doklad již nemáte, vypíšete na místě čestné prohlášení. Upozorňujeme, že nelze provádět značení za deštivého počasí a ani není možné značit mokré jízdní kolo," připomíná městská police. 

 

Městská policie Příbor

 

Zdroj: www.denik.cz


Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/priborsti-straznici-oznaci-vase-kolo-neviditelnym-podpisem-20160614.html

Policisté v Příboře museli zklidnit agresivního naháče

 

V nemocnici skončil před pár dny mladý muž (25), který zcela nahý vyváděl v ulicích Příbora.

K neobvyklému případu museli vyrazit v noci 22. dubna do ulice Štramberské místní policisté.

„Krátce před 22 hodinou uklidňovali nahého agresivního muže se zjevnou psychickou poruchou, který si sám sobě způsoboval zjevná zranění. Z důvodu ochrany jeho zdraví použili zakročující policisté hmaty a chvaty, kterými jej do příjezdu lékařů zklidnili," sdělil novojičínský policejní mluvčí Petr Gřes.

Jakmile dorazil na místo doktor, okamžitě rozhodl o převozu a následné hospitalizaci v nemocnici.

 

Příbor policie

 


Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-v-pribore-museli-zklidnit-agresivniho-nahace-20160425.html


Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/policiste-v-pribore-museli-zklidnit-agresivniho-nahace-20160425.html

 Zdroj: www.denik.cz

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Technické služby města Příbora logo
 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 

 květen - říjen 2016

květen

DATUM

STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY

3. 5. - 10. 5.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

10. 5. - 17. 5.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

červen

31. 5. - 7. 6.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

7. 6. - 14. 6.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

červenec

28. 6. - 7. 7.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

7. 7. - 12. 7.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

srpen

26. 7. - 2. 8.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

2. 8. - 9. 8.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

23. 8. - 30. 8.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

 

 

 

září

30. 8. - 6. 9.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

20. 9. - 27. 9.

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

Hájov naproti pomníku

Prchalov u kaple

říjen

27. 9. - 4. 10.

Štefánikova ulice zahrádkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

Hájov naproti pomníku

     

Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat větve!

Bude-li v kontejneru jiný než výše uvedený odpad, bude tato služba pro občany zrušena.
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na mobil 731 674 984, zajistíme jeho výměnu.

 

 

 

Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner přistaven před budovou Technických služeb města Příbora a od dubna do listopadu je otevřena kompostárna Točna v Příboře v níže uvedených otevíracích hodinách.

 

 

 

 

Provoz kompostárny

 
 

dny v týdnu

otevírací hodiny

 

Po

od 8.00 do 18.00 hodin

 

Út, st, pá

od 7.00 do 15.00 hodin

 

Čt

od 7.00 do 18.00 hodin

 

So

od 7.00 do 14.00 hodin

 

Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186

     

Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984

Příbor oslaví den památek netradičními prohlídkami

Netradiční podvečerní a večerní prohlídky památek a akce připravuje na sobotu 16. dubna město Příbor na Novojičínsku. Lidé si budou moci zdarma prohlédnout například kostely, piaristický klášter či starý hřbitov, připravena budou rytířská vystoupení, průvod s loučemi či soutěže pro děti. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a vztahuje se k výročí 700 let od narození Karla IV.

Program začne v 16.00 koncertem pěveckého sboru Valentin v refektáři piaristického kláštera. V 17.00 se pak na náměstí uskuteční slavnostní ceremonie - příjezd krále s družinou. Rovněž od 17.00 bude v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda k vidění jednodenní výstava Obchod Sasín z Příbora.

V bohatém programu bude k vidění katovská dílna, návštěvníci se mohou těšit na bujaré písně a tance gotických krčem a veselic, rytířský stan, kejklíře a komedianty, městské žoldnéře či rytířské klání, uvedla vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Iveta Busková. Děti budou na několika stanovištích plnit úkoly. Například u rodného domu Sigmunda Freuda se bude střílet ze středověkých luků, v kostele svatého Valentina je čeká orientace v hvězdné mapě a ve sklepě piaristického kláštera hledání zvířátka v kožíšku.

Od 21.00 se budou konat prohlídky starého hřbitova. Jejich kapacita je ale omezena a zájemci si musí v den akce udělat ve stánku informačního centra rezervaci. "Akce bude ukončena po 21.00, kdy budou moci návštěvníci krále vyprovodit se zapálenou loučí," uvedla Busková.

 

Zahrady piaristického kláštera

 

Zdroj: www.tyden.cz

Do obory v Hukvaldech se vrátila socha lišky Bystroušky

Na osiřelé bludné balvany v hukvaldské oboře se vrátila dlouholetá obyvatelka. Liška Bystrouška tam chyběla od loňského května, kdy ji ukradl neznámý zloděj. Návštěvníci obory však od pátku znovu můžou hladit sochu lišky po packách, čumáku i ocásku. Výroba repliky zabrala několik měsíců.
Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/z-regionu/hukvaldy-socha-liska-bystrouska-20160408-n4w2.html

 

Biskupství ostravsko-opavské, kterému obora patří, ihned po krádeži rozhodlo, že se liška Bystrouška do obory vrátí. „U příbuzných autora památníku akademického sochaře Karla Vávry, který jej vytvořil v roce 1962, se našel jen sádrový odlitek pamětní desky. Jediným podkladem pro obnovu lišky Bystroušky byly fotografie, které se podařilo sesbírat od místních obyvatel a dalších fotografů," uvedl mluvčí biskupství Pavel Siuda.

 

Biskupství svěřilo přípravu modelu k výrobě nové bronzové sochy akademickému sochaři Adamu Krhánkovi z kuřimské firmy, která se specializuje na moderní 3D technologie. „K přípravě modelu v počítači jsem měl k dispozici třicet snímků z různých pohledů. Přímo v hukvaldské oboře jsme si naskenovali kámen, na kterém liška stála. V počítači pak z těchto podkladů vznikl 3D model," přiblížil přípravu na počítačovou sochařinu Adam Krhánek. Model budoucího díla pak pomohla připravit 3D tiskárna. Pak přišla na řadu klasická sochařina s plastelínou.

 

Věrně zachytit výraz lišky Bystroušky bylo náročné. Málokdo si nafotil sochu v oboře ze všech možných stran a úhlů. Návštěvníci obory se nejvíce zaměřovali na čenich a ocas zvířete, který z pověrčivosti vyhladili do zlatavé barvy. Ke konzultacím rodícího se díla, které nahradilo ukradenou sochu z roku 1962, přizvalo biskupství architekta Marka Štěpána, který pochází z Frýdku-Místku. „Původní socha měla takový roztomilý pohled, kdy si liška čapne na šutr a odpočívá. K tomuto výrazu by to mělo dojít," radil například architekt Marek Štěpán kybersochaři.

 

Po měsících konzultací byla schválena konečná podoba lišky Bystroušky, která posloužila k výrobě sádrového odlitku. Lišky ze sádry se stala podkladem pro slévárnu, která vyrobila bronzovou sochu. Slévači z ateliéru uměleckého lití kovu odlili novou sochu lišky Bystroušky i pamětní desku na konci února ve své dílně ve Veverských Knínicích. Hrubý odlitek čekaly ještě povrchové úpravy a patinování, čímž autoři docílili věrnou podobu lišky.

 

Liška Bystrouška Hukvaldy

 

„K Hukvaldům a oboře neodmyslitelně patří. Doufám, že tato nová liška Bystrouška bude nadále svědomitě plnit tajná přání návštěvníků obory a Hukvald vůbec," poznamenal starosta Hukvald Luděk Bujnošek.

 

Páteční slavnostní odhalení si nenechaly ujít asi dvě stovky lidí. Nechyběly fanfáry trubačů na lesní rohy a vystoupení dětí z místní základní školy. Biskupství nechalo upravit také okolí památníku, aby bylo lépe přístupné turistům. Terénní úpravy za 214 tisíc korun hradila církev z vlastních zdrojů. „Náklady spojené s výrobou nové sochy ve výši 250 tisíc korun budou hrazeny z pojištění," informoval Pavel Siuda, podle kterého je místo lépe zabezpečené, aby se loňská květnová krádež neopakovala. Dosud se nenašel pachatel ani liška.

 

Zdroj: www.denik.cz
Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/z-regionu/hukvaldy-socha-liska-bystrouska-20160408-n4w2.html