Městský úřad Příbor

Kontaktní údaje:

 

Městský úřad Příbor
Náměstí S. Freuda 19
742 58 Příbor

tel: 

+420 556 455 455 

fax: 

+420 556 722 093

ID datové schránky:

rfvbx3k

e-mail:  info@pribor-mesto.cz 
web: www.pribor.eu
 
 
Radnice Městský úřad Příbor

 

Turistické informační centrum

Odkaz na stránky informačního centra najdete zde.

 

Pracoviště Rodný dům Sigmunda Freuda:

 Sobota, Neděle, svátky  09:00 - 17:00 (duben - září)
 Sobota, Neděle, svátky  09:00 - 16:00 (říjen - březen)


Činnosti v Rodném domě Sigmunda Freuda jsou zaměřeny na služby pro návštěvníky a turisty. Občanský servis (tj. kopírování, laminování, Czech Point, atd.) zde zajištěn nebude.

Jako ve většině infocenter je i u nás hlavní pracovní náplní poskytování informací turistům, občanům a všem návštěvníkům Příbora.


Poskytujeme tyto informace o:

  •  městě a okolí
  •  možnostech ubytování a stravování ve městě
  •  možnostech sportovního vyžití
  •  službách ve městě
  •  telefonních číslech na území města
  •  vlakových a autobusových spojích
  •  důležitých úřadech a institucích
  •  akcích ve městě a okolí
  •  nabídka tištěných propagačních materiálů pro turisty
  •  základní inf. pro neziskový sektor v našem městě (občanská sdružení, kluby, spolky, obecně prospěšné společnosti aj.)

 

VEDENÍ MĚSTA
Ing. arch. Jan Malík starosta
556 455 400
734 398 053
1. patro/2
Mgr. Pavel Netušil místostarosta
556 455 401
731 130 867
1. patro/2a
Ing. Arnošt Vaněk tajemník
556 455 402
603 951 566
1. patro/4
MĚSTSKÁ POLICIE
Eva Durčeková DiS. z služebna
556 455 404
721 146 146
služebna
Bc. Libor Bolom vrchní strážník
556 455 405
732 774 516
služebna
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
Ing. Jaroslav Venzara vedoucí odboru
556 455 420
731 130 860
2. patro/13
Naděžda Střelková školství, byty
556 455 423
2. patro/13a
Ing. Dita Kalužová životní prostředí
556 455 421
732 117 580
Freudova 118
Ing. Bc. Andrea Nováková životní prostředí
556 455 422
737 757 722
Freudova 118
Petr Fiala lesy
556 455 426
604 358 175
Freudova 118
Ing. Rudolf  Zahradník rozvojové projekty
731 130 857 
2. patro/13a
ODBOR FINANČNÍ
Ing. Kamila Nenutilová vedoucí odboru
556 455 430
731 130 864
2. patro/11
Dagmar Šatková fakturantka
556 455 431
2. patro/10
Mgr. Martina Ryndová referent, místní poplatky
556 455 432
přízemí
Ing. Renáta Poppová účetní
556 455 433
2. patro/10
Alice Buczková komunální odpady
556 455 434
přízemí
Alena Gachová majetek
556 455 436
2. patro/18
Barbora Nevludová DiS. mzdy, pokladna
556 455 437
přízemí
Jana Rosíková referent 556 455 438 Freudova 118
ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
JUDr. Rostislav Michálek vedoucí odboru, právník
 
739 553 586
556 455 440
1. patro/5
Ing. Jaromír Kavan informatik
556 455 441
739 179 719
1. patro/7
Barbora Štůsková IC, podatelna
556 455 442
603 883 665
přízemí
Bc. Ivana Bolomová DiS. z matrika, ověřování
556 455 443
731 130 856
1. patro/6
Pavla Veselková IC, podatelna
556 455 444
731 130 858
přízemí
Petra Kantorová DiS. evidence obyvatel
556 455 446
1. patro/7
Bc. Eva Plišová organizační záležitosti
736 519 797 
1. patro/2
Pavla Urbanová sekretariát
556 455 412
603 883 664
1. patro/2
Kateřina Vaňková sekretariát   1. patro/2
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Ing. Jaroslav Šimíček vedoucí odboru
556 455 450
604 477 292
2. patro/15
Ing. Ivo Kunčar investiční technik, GIS, veřejné zakázky
556 455 451
732 182 691
2. patro/16
Ing. arch. Petra Chromek MPR, územní plán
556 455 452
731 130 863
2. patro/16
Emil Šilar investice
556 455 453
737 345 689
2. patro/16
Radka Ondrušáková veřejné prostranství
556 455 454
736 740 410
2. patro/16
Bc. Martina Limberková investiční technik, správa nebyt. objektů
556 455 456
731 130 865
2. patro/14
Ing. Radoslav Römer investiční technik, komunikace, inženýrské sítě
556 455 457
730 169 707
2. patro/14
Lenka Habdasováz majetková činnost
556 455 458
2. patro/17
ÚSEK PRÁVNÍ A KONTROLNÍ
Bc. Eva Srněnská kontrolní činnost
556 455 435
2. patro/18
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A PŘESTUPKŮ
Ing. Pavel Hanzelka vedoucí odboru
556 455 460
732 117 311
Freudova 118
Pavel Hykel referent
556 455 461
Freudova 118
Bc. Jiří Hanzelka referent, přestupky
556 455 462
Freudova 118
Ing. Mária Kubáňová referent
556 455 463
731 130 859
Freudova 118
Lucie Krejčí administrativa
556 455 464
Freudova 118
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Bc. Lenka Filipcováz vedoucí odboru
556 455 470
731 130 866
Freudova 118
Irena Rozehnalováz veřejná opatrovnice
556 455 471
732 210 600
Freudova 118
Mgr. Karolína Najzarová sociálně-právní ochrana dětí
556 455 472
Freudova 118
ODBOR BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU
Ing. Jiří Hajda vedoucí odboru
556 455 480
602 732 138
Freudova 118
Ing. Jan Skarka bytový technik
556 455 481
736 503 360
Freudova 118
Michaela Kusiaková technik nebytových  prostor

556 455 482

734 390 846

Freudova 118
Ing. Kateřina Honešová účetní nájmu 556 455 483 Freudova 118
Pavel Krulich údržbář 737 933 895  
ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Iveta Busková vedoucí odboru
556 455 424
731 130 855
1. patro/3
Elen Jeřábková kultura
556 455 427
731 130 861
Freudova 118
Petra Richterová kultura
556 455 428
731 130 862
Freudova 118
Ing. Silvie Strakošová provoz kláštera
605 227 756
Lidická 50
Miroslav Růžička DiS. Rodný dům S. Freuda 556 722 200 Zámečnická 117
OSADNÍ VÝBORY
Radek Jurečka předseda
 Hájov
Hájov
Ivo Lacný předseda
Prchalov
Prchalov
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Elen Fialová vedoucí
556 725 037
Lidická 50
Bc. Petra Friedlová referent
556 725 037
Lidická 50
TECHNICKÉ SLUŽBY
Ing. Zuzana Gřesíková ředitelka
737 245 980
Štramberská 483
Ing. Vladimír Pavelka dispečer
737 245 981
Štramberská 483
Irena Zárubová kancelář
737 245 986
Štramberská 483
Ing. Elen Sládečková ekonomka
731 537 130
Štramberská 483
Ing. Zdeněk Pařízek mistr
737 245 983
Štramberská 483
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBORA, S.R.O., smmp@smmp.cz
Ing.  Kamila Bučková ekonom

739 089 756

595 179 779

Freudova 118
 Eva Potůčková sekretariát 

736 518 566

595 179 779

Freudova 118
Jan Nespěšný   údržba  733 535 739 Freudova 118
MĚSTSKÁ TELEVIZE
Mgr. Irena Nedomová   776 725 909 Jičínská 12
Pavel Nedoma     Jičínská 12
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR
Milan Novák velitel 556 725 412 Sv. Čecha 190

 

Děkujeme za upozornění na případné změny jmen a telefonů na mail : info@pribor.cz

 

Městská policie města Příbor

ZAJÍMAVÁ KULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2018

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, dat, která nám přibližují významné nebo zajímavé
události ve městě. Tučně jsem vyznačila ty události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku.

UDÁLOSTI

 

840 let 1178 Datum na dřevěném trámu farního kostela uvedené ve farní kronice. Tento letopočet byl prý objeven při
zaklenutí lodě - r. 1576.
460 let 26. 5. 1558 Potvrzeno privilegium společného cechu kolářů, bednářů, truhlářů.
450 let 1568 Městu potvrzeno privilegium cechu ševcovskému.
410 let 2. 1. 1608 Biskup potvrdil privilegium cechu soukenickému (tehdy nejvýznamnější cech).
390 let 28. 8. 1628 Kardinál František Dietrichštejn potvrdil městu nové výsady:
* pálení a šenkování páleného proti platu 40 zl.
* volný prodej soli kamenné, rozsekávání balvanů
* udělení 4 trhů výročních k stávajícím již čtyřem
* a nařídil, že „každý nový soused, který by se v Příboře usadil, jest povinen se opatřiti dobrou ručnicí nebo mušketou a tu aby vždy při domě měl. Kdyby se při prohlídce nenalezla, má býti soused pokutován….“
250 let 1768 Postavena krytá dřevěná spojovací chodba mezi piaristickou kolejí a kostelem sv. Valentina. Zrušena r. 1875.
220 let 1798 VZNIKL PRCHALOV (Josef Stanislav Prchal)
190 let 1828 Příbor měl 98 soukenických stavů (178 soukenických mistrů).
180 let 24. 7. 1838 Svatba Jiřího Janáčka a Amálie Grulichové v Příboře. Rodiče hudebního skladatele Leoše Janáčka. O 10 let později v r. 1848 Jiří Janáček s rodinou (se ženou Amálií a s 5 dětmi) odešel učit na Hukvaldy. V r. 1854 se
jim tam narodil Leoš.
170 let 1848 Zazděno poslední podloubí na severní straně náměstí (dům č. p. 32). Zazdívalo se od r. 1810. 1848-1854 Založen první průmyslový podnik v Příboře - cukrovar Vavřince Černotského (Laurencius Czernotzky) v areálu pod mlýnem.
140 let 6. 12. 1878 Založena městská spořitelna (Freiberger Sparkasse). Činnost ale zahájila až 1. 7. 1880. 1878 Odhalena pamětní deska Řehoři Volnému na hostinci Mexiko.
120 let duben 1898 Obecní výbor rozhodl zavést do města vodovod. První smlouva s obcí Mniší o odkoupení parcely s pramenem pro vodovod byla podepsána 30. 4. Mniší ale odstoupilo od smlouvy a 29. 6. byla podepsána druhá
smlouva, podle níž byl pozemek odkoupen za 2400 zlatých. Vodovod byl dokončen v r. 1899, vodovod byl pojmenován: Jubilejní vodovod císaře Františka Josefa I.
110 let 1. 9. 1908 Založeno Družstvo Katolický spolkový dům.
100 let 13. 1. 1918 Licenci k promítání filmových představení obdržel Jaroslav Popelář. Promítal v Katolickém domě, tam bylo pozdější kino Edison (1923-1939). 

29. 10. 1918 Příbor slavil první den svobody. Zpráva a vzniku ČSR vyšla v denním tisku den po vyhlášení republiky. K shromážděným lidem na náměstí promluvil ředitel reálného gymnázia Jaroslav Simonides z balkonu domu č. 30 (tehdy hotel Národní dům, severní strana náměstí).

1. 11. 1918 Zvolen národní výbor v Příboře, předsedou zvolen Jaroslav Simonides.

listopad 1918 V Příboře se zorganizoval první (se třemi setninami o 100 mužích) a pak druhý dobrovolnický prapor, prapory měly i kulometnou četu. Prapory tvořili čeští vojáci bývalé rakousko-uherské armády. Čs. domácí vojsko bylo do návratu legií ze zahraničí jedinou ozbrojenou silou, která mohla prosadit československou státní moc v regionu, která jeho německá většina obyvatelstva prohlásila za součást separatistické provincie Sudetolandu. Tři příborští občané během činnosti praporů padli. (B. Vlach, Dějiny města Příbora).
11. 12. 1918 Obecní zastupitelstvo udělilo čestné občanství prezidentu T. G. Masarykovi
90 let 1928 Ukončena regulace Lubiny od Mexika ke klokočovskému mostu (1923-1928).
1928 Dostavěn železobetonový klokočovský most, byl zničen ustupující německou armádou 6. 5. 1945, nový most byl otevřen v r. 1950.
29. 7. 1928 Slavnost položení základního kamene k pomníku padlých od ak. sochaře Frant. Juraně před sokolovnou, odhalení 7. 10. 1928, za okupace odstraněn, od r. stojí u ZŠ Jičínské.
80 let 1938 DOSTAVĚNA RADNICE ve funkcionalistickém slohu (ing. arch. St. Kučera).
7. a 8. 10. 1938 Učitelský ústav a reálné gymnázium evakuovány do Val. Mez. a do Frenštátu p. Radh.
9. 10. 1938 Poštovní úřad evakuován do Přerova.
10. 10. 1938 Okupace Příbora hitlerovským Německem. Motorizovaný předvoj 8. pěší divize VIII. vratislavského sboru Wehrmachtu vjel na příborské náměstí (10. 10.) Náměstí přejmenováno - Adolf Hitler Platz (10.-11. 10.)
1938 Konec platnosti konání 8 výročních trhů ve městě (od r. 1628).
říjen 1938 Sundána z rodného domu S. Freuda pamětní deska z r. 1931, Hitlerjugend uspořádala před domkem protižidovskou výtržnost a desku sňala, nikdy se už nenašla.
70 let 1948 Zrušení příborského Junáka. Skauti museli odevzdat i zrekonstruované koupaliště za dnešními kurty. Do roku 1953 se o něj nikdo nestaral, pak přešlo do péče města.
1948 Založen první ženský odbor hasičského sboru v Klokočově, jediný v okrese.
14. 5. 1948 Klokočov sloučen s Příborem usnesením rady ZNV - expozitury v Ostravě, oznámeno přípisem z 21. 5. 1948.
60 let 29. 6. 1958 Povodeň. Stržen most u nádraží, v září postaven nový most za pomocí vojáků posádky Mošnov. Most byl znovu stržen povodní v červenci 1966.
50 let 21. 8. 1968 Ruské tanky na příborském náměstí. Okupace Příbora 1968 Reinstalace pamětní desky Sigmunda Freuda na jeho rodném domku.
40 let 1978 Mateřská škola na Hájově v budově bývalé obecné školy (1978-2007).
30 let 1988 Vznikla příborská hudební skupina Ypsilon bratrů Monsportových.
srpen 1988 První veřejné vystoupení příborské kapely Largo Zdeňka Sklenovského.
1988 Poprvé se setkání sedmdesátiletých občanů konalo v Katolickém domě, dnes Kulturním domě. Úplně poprvé byli 70letí jubilanti pozváni na setkání 22. 11. 1985 do restaurace Slavie. Přišlo 21 lidí, rok na to jich bylo už 36.
20 let 1998 Belgická firma Primus začala v říjnu provozovat v Příboře výrobu prádelenské profesionální techniky.nSlavnostní otevření po nutných stavebních úpravách se uskutečnilo v roce 1999 z účasti předsedy vlády Miloše Zemana.
8. 6. 1998 Vzniklo ochranné pásmo MPR v Příboře.
13. - 14. 11. 1998 Ve volbách do městského zastupitelstva zvítězila ODS 16314 hlasy před KSČM. Na ustavující schůzi 2. 11. 1998 byl starostou znovu zvolen Ing. Milan Strakoš, místostarostou byl nově zvolen Ing. Bedřich Turek, nezávislý kandidát.
1998 Vznikl Klub důchodců na Hájově.
10 let 1. 2. 2008 Pošta v Příboře se stala pouze poštou podací. V Příboře se přestaly třídit zásilky a doručovatelkám začaly chodit (i balíky) už připravené pro jejich rajóny přímo z Kopřivnice. V Příboře jsou ukládány až v případě, že adresát nebyl zastižen na místě dodání.
5. 2. 2008 První veřejný masopustní průvod v Příboře po 51 letech. Nultý průvod byl 5. 2. 2007 v restauraci na Mexiku. Jindy tiché odpolední náměstí oživilo na 40 maškar. Příboráci a také jejich kolegové ze štramberských divadel tak navázali na proslulou masopustní tradici.
16. 3. 2008 Farnost Příbor obnovila palmovou slavnost o Květné neděli .
21. 6. 2008 Město obnovilo slavnost Svatojánských ohňů a hlavně metání metel přes Lubinu.
7. 11. 2008 Ukončena velká rekonstrukce křižovatky u škol. Trvala 3 měsíce. Stála 13 mil. Kč. Polovinu investovalo město Příbor, polovinu kraj. Zásadní změny se týkaly umístění přechodů pro chodce a změny přednosti v jízdě. Hlavní silnicí se stal průjezd od Ostravy na Kopřivnici. Z financí vyhrazených na tyto práce byly v roce 2009 provedeny ještě drobnější opravy chodníků a komunikací.