ZAJÍMAVÁ KULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2018

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, dat, která nám přibližují významné nebo zajímavé
události ve městě. Tučně jsem vyznačila ty události, které stojí možná více než za připomenutí v Měsíčníku.

UDÁLOSTI

 

840 let 1178 Datum na dřevěném trámu farního kostela uvedené ve farní kronice. Tento letopočet byl prý objeven při
zaklenutí lodě - r. 1576.
460 let 26. 5. 1558 Potvrzeno privilegium společného cechu kolářů, bednářů, truhlářů.
450 let 1568 Městu potvrzeno privilegium cechu ševcovskému.
410 let 2. 1. 1608 Biskup potvrdil privilegium cechu soukenickému (tehdy nejvýznamnější cech).
390 let 28. 8. 1628 Kardinál František Dietrichštejn potvrdil městu nové výsady:
* pálení a šenkování páleného proti platu 40 zl.
* volný prodej soli kamenné, rozsekávání balvanů
* udělení 4 trhů výročních k stávajícím již čtyřem
* a nařídil, že „každý nový soused, který by se v Příboře usadil, jest povinen se opatřiti dobrou ručnicí nebo mušketou a tu aby vždy při domě měl. Kdyby se při prohlídce nenalezla, má býti soused pokutován….“
250 let 1768 Postavena krytá dřevěná spojovací chodba mezi piaristickou kolejí a kostelem sv. Valentina. Zrušena r. 1875.
220 let 1798 VZNIKL PRCHALOV (Josef Stanislav Prchal)
190 let 1828 Příbor měl 98 soukenických stavů (178 soukenických mistrů).
180 let 24. 7. 1838 Svatba Jiřího Janáčka a Amálie Grulichové v Příboře. Rodiče hudebního skladatele Leoše Janáčka. O 10 let později v r. 1848 Jiří Janáček s rodinou (se ženou Amálií a s 5 dětmi) odešel učit na Hukvaldy. V r. 1854 se
jim tam narodil Leoš.
170 let 1848 Zazděno poslední podloubí na severní straně náměstí (dům č. p. 32). Zazdívalo se od r. 1810. 1848-1854 Založen první průmyslový podnik v Příboře - cukrovar Vavřince Černotského (Laurencius Czernotzky) v areálu pod mlýnem.
140 let 6. 12. 1878 Založena městská spořitelna (Freiberger Sparkasse). Činnost ale zahájila až 1. 7. 1880. 1878 Odhalena pamětní deska Řehoři Volnému na hostinci Mexiko.
120 let duben 1898 Obecní výbor rozhodl zavést do města vodovod. První smlouva s obcí Mniší o odkoupení parcely s pramenem pro vodovod byla podepsána 30. 4. Mniší ale odstoupilo od smlouvy a 29. 6. byla podepsána druhá
smlouva, podle níž byl pozemek odkoupen za 2400 zlatých. Vodovod byl dokončen v r. 1899, vodovod byl pojmenován: Jubilejní vodovod císaře Františka Josefa I.
110 let 1. 9. 1908 Založeno Družstvo Katolický spolkový dům.
100 let 13. 1. 1918 Licenci k promítání filmových představení obdržel Jaroslav Popelář. Promítal v Katolickém domě, tam bylo pozdější kino Edison (1923-1939). 

29. 10. 1918 Příbor slavil první den svobody. Zpráva a vzniku ČSR vyšla v denním tisku den po vyhlášení republiky. K shromážděným lidem na náměstí promluvil ředitel reálného gymnázia Jaroslav Simonides z balkonu domu č. 30 (tehdy hotel Národní dům, severní strana náměstí).

1. 11. 1918 Zvolen národní výbor v Příboře, předsedou zvolen Jaroslav Simonides.

listopad 1918 V Příboře se zorganizoval první (se třemi setninami o 100 mužích) a pak druhý dobrovolnický prapor, prapory měly i kulometnou četu. Prapory tvořili čeští vojáci bývalé rakousko-uherské armády. Čs. domácí vojsko bylo do návratu legií ze zahraničí jedinou ozbrojenou silou, která mohla prosadit československou státní moc v regionu, která jeho německá většina obyvatelstva prohlásila za součást separatistické provincie Sudetolandu. Tři příborští občané během činnosti praporů padli. (B. Vlach, Dějiny města Příbora).
11. 12. 1918 Obecní zastupitelstvo udělilo čestné občanství prezidentu T. G. Masarykovi
90 let 1928 Ukončena regulace Lubiny od Mexika ke klokočovskému mostu (1923-1928).
1928 Dostavěn železobetonový klokočovský most, byl zničen ustupující německou armádou 6. 5. 1945, nový most byl otevřen v r. 1950.
29. 7. 1928 Slavnost položení základního kamene k pomníku padlých od ak. sochaře Frant. Juraně před sokolovnou, odhalení 7. 10. 1928, za okupace odstraněn, od r. stojí u ZŠ Jičínské.
80 let 1938 DOSTAVĚNA RADNICE ve funkcionalistickém slohu (ing. arch. St. Kučera).
7. a 8. 10. 1938 Učitelský ústav a reálné gymnázium evakuovány do Val. Mez. a do Frenštátu p. Radh.
9. 10. 1938 Poštovní úřad evakuován do Přerova.
10. 10. 1938 Okupace Příbora hitlerovským Německem. Motorizovaný předvoj 8. pěší divize VIII. vratislavského sboru Wehrmachtu vjel na příborské náměstí (10. 10.) Náměstí přejmenováno - Adolf Hitler Platz (10.-11. 10.)
1938 Konec platnosti konání 8 výročních trhů ve městě (od r. 1628).
říjen 1938 Sundána z rodného domu S. Freuda pamětní deska z r. 1931, Hitlerjugend uspořádala před domkem protižidovskou výtržnost a desku sňala, nikdy se už nenašla.
70 let 1948 Zrušení příborského Junáka. Skauti museli odevzdat i zrekonstruované koupaliště za dnešními kurty. Do roku 1953 se o něj nikdo nestaral, pak přešlo do péče města.
1948 Založen první ženský odbor hasičského sboru v Klokočově, jediný v okrese.
14. 5. 1948 Klokočov sloučen s Příborem usnesením rady ZNV - expozitury v Ostravě, oznámeno přípisem z 21. 5. 1948.
60 let 29. 6. 1958 Povodeň. Stržen most u nádraží, v září postaven nový most za pomocí vojáků posádky Mošnov. Most byl znovu stržen povodní v červenci 1966.
50 let 21. 8. 1968 Ruské tanky na příborském náměstí. Okupace Příbora 1968 Reinstalace pamětní desky Sigmunda Freuda na jeho rodném domku.
40 let 1978 Mateřská škola na Hájově v budově bývalé obecné školy (1978-2007).
30 let 1988 Vznikla příborská hudební skupina Ypsilon bratrů Monsportových.
srpen 1988 První veřejné vystoupení příborské kapely Largo Zdeňka Sklenovského.
1988 Poprvé se setkání sedmdesátiletých občanů konalo v Katolickém domě, dnes Kulturním domě. Úplně poprvé byli 70letí jubilanti pozváni na setkání 22. 11. 1985 do restaurace Slavie. Přišlo 21 lidí, rok na to jich bylo už 36.
20 let 1998 Belgická firma Primus začala v říjnu provozovat v Příboře výrobu prádelenské profesionální techniky.nSlavnostní otevření po nutných stavebních úpravách se uskutečnilo v roce 1999 z účasti předsedy vlády Miloše Zemana.
8. 6. 1998 Vzniklo ochranné pásmo MPR v Příboře.
13. - 14. 11. 1998 Ve volbách do městského zastupitelstva zvítězila ODS 16314 hlasy před KSČM. Na ustavující schůzi 2. 11. 1998 byl starostou znovu zvolen Ing. Milan Strakoš, místostarostou byl nově zvolen Ing. Bedřich Turek, nezávislý kandidát.
1998 Vznikl Klub důchodců na Hájově.
10 let 1. 2. 2008 Pošta v Příboře se stala pouze poštou podací. V Příboře se přestaly třídit zásilky a doručovatelkám začaly chodit (i balíky) už připravené pro jejich rajóny přímo z Kopřivnice. V Příboře jsou ukládány až v případě, že adresát nebyl zastižen na místě dodání.
5. 2. 2008 První veřejný masopustní průvod v Příboře po 51 letech. Nultý průvod byl 5. 2. 2007 v restauraci na Mexiku. Jindy tiché odpolední náměstí oživilo na 40 maškar. Příboráci a také jejich kolegové ze štramberských divadel tak navázali na proslulou masopustní tradici.
16. 3. 2008 Farnost Příbor obnovila palmovou slavnost o Květné neděli .
21. 6. 2008 Město obnovilo slavnost Svatojánských ohňů a hlavně metání metel přes Lubinu.
7. 11. 2008 Ukončena velká rekonstrukce křižovatky u škol. Trvala 3 měsíce. Stála 13 mil. Kč. Polovinu investovalo město Příbor, polovinu kraj. Zásadní změny se týkaly umístění přechodů pro chodce a změny přednosti v jízdě. Hlavní silnicí se stal průjezd od Ostravy na Kopřivnici. Z financí vyhrazených na tyto práce byly v roce 2009 provedeny ještě drobnější opravy chodníků a komunikací.


Motel Zafír Příbor Motel ZAFÍR Příbor

Ostravská 77 742 58 Příbor   Tel: ...

St.Florian Penzion St.Florian

Nabízíme ubytování v příjemném prostředí poblíž centra města ...

Restaurace U ČÁPA PŘÍBOR 12 Restaurace U Čápa

IČ: 25857631 SKARAB s.r.o. 9. května 1162 bývalý ...

Bowling a restaurace U Zlaté hvězdy Restaurace Pizzerie Bowling U Zlaté hvězdy - NOSTRABONA s.r.o.

IČO: 03947823 NOSTRABONA s.r.o. Místecká 287 742 58 ...

CHATA Vlčková - Prodej rekreačního objektu 2+kk

astavěná plocha chaty je 30 m2 zahrada 314 m2 trvalý travní ...

CELKOVÝ POHLED PRONÁJEM lukratívních prostor v rekonstruovaném domě v Příboře 100m od náměstí

Reprezentační prostory  se skládají ze dvou menších ...

 • VIII . Ročník Pivo Tour De Příbor Karla Svobody
  18.08.2018
  VIII . Ročník Pivo Tour De Příbor Karla Svobody

  Putování po příborských zahradních hospůdkách. Každý z registrovaných účastníků by měl projít ...

 • GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ
  23.08.2018
  GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ

  GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ Vystoupení folklorního souboru z Panamy (Střední Amerika). V ...

 • 3. Benátská noc
  25.08.2018
  3. Benátská noc

  Sbor dobrovolných hasičů Příbor Vás srdečně zve na Benátskou noc, která se koná 30.6. od 19:00 v ...

 • Letní včelařské odpoledne
  25.08.2018
  Letní včelařské odpoledne

  Včelařské odpoledne u Lubiny vedle vlakového nádraží. Bude podávan guláš a tradiční včelařské ...

 • Tuning DRIFT SHOW Kopřivnice
  25.08.2018
  Tuning DRIFT SHOW Kopřivnice

  Tradiční setkání příznivců tuningu, Driftů a nadupaných bouráků, . To vše pouze na Polygonu ...

 • Vycházka kolem Příbora a opékání špekáčků s hudbou
  25.08.2018
  Vycházka kolem Příbora a opékání špekáčků s hudbou

  Klub českých turistů Příbor pořádá v sobotu 25. srpna 2018 turistickou akci Vycházka kolem ...

 • POUŤOVÁ NEDĚLE KOPŘIVNICE
  26.08.2018
  POUŤOVÁ NEDĚLE KOPŘIVNICE

  15.00 Bebran z Bánovce nad Bebravou Folklorní soubor z partnerského města. 16.00 Koncert ...

 • Příměstský English Camp
  27.08.2018 - 31.08.2018
  Příměstský English Camp

  Příměstský English Camp s rodilými mluvčími z USA 27.-31.8.2018 8:00-16:00 centrum ...

 • LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA
  31.08.2018
  LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA

  Letní kino - westernová muzikálová komedie Československo, 1964, 95 min, české znění, mládeži ...

 • Příbor - Stachovice
  01.09.2018
  Příbor - Stachovice

  FOTBAL MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR - HŘIŠTĚ FK PRIMUS PŘÍBOR

Translate this page
english deutsch русский français po polski
Počasí

podejte si soukromý bezplatný inzerát nebo vložte svou komerční a firemní inzerci

TOPlist

Kontakt

facebook icoSprávce stránek pribor.cz

 

info@pribor.cz
www.pribor.cz

tel.: +420 732 424 001

 

více »

TOPlist