Katalog firem
Katalog firem

Domy s pečovatelskou službou v Příboře


Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou se podává na odboru sociálních věcí Městského
úřadu Příbor.

 

Kontaktní údaje:
Adresa: Jičínská 238, Čs. armády 231
Čs. armády 233, 742 58 Příbor
Kontaktní adresa: Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 118, 742 58 Příbor
Telefon: 556 455 470, 556 455 471
Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Filipcová,
Irena Rozehnalová


zpět na Příspěvková organizace