GREENWAYS - Etapa C1: Hrady a historická města

Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím a projektům přispívajícím k udržitelnému rozvoji podél stezek a přírodních koridorů. Cílem programu je rovněž vytvořit síť organizací a projektů, které si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti a spolupracovat mezi sebou i s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí. Zaměření programu Zelené stezky Greenways je především na vetší bezpečí cyklistů a chodců, ochrana přírody a kulturního dědictví, rozvoj šetrné turistiky, dostupná rekreace a zdravý životní styl.

Přehled tras:
naleznete zde.

Etapa C1: Hrady a historická města


Trasa vede mírně kopcovitou krajinou. Vyznačuje se bohatou nabídkou kulturních a přírodních zajímavostí (muzea, hrad, zámek, expozice, jeskyně apod.). Vede přes Příbor, jakožto jedno z nejstarších měst severovýchodní Moravy, Štramberk se zříceninou hradu s věží zvanou Štramberská trúba. Dále pokračuje na Nový Jičín, Starý Jičín a pozvolna opouští region severního Valašska a Beskyd.


Celková délka trasy: 71 km

Výchozí místo je obec Hukvaldy, kde se trasa napojuje na etapu B (Z Beskyd na Hukvaldy).

Etapa C1: Hrady a historická města

 Etapa C1: Hrady a historická města

 

 

Průběh trasy:
Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Rybí, Nový Jičín, Starý Jičín, Starojická Lhota, Palačov, Poruba, Hustopeče nad Bečvou, Němetice, Zámrsky, Skalička, Ústí, Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou

 

Průvodce etapou C1: Hrady a historická města

Naše cesta začíná na Hukvaldech, obci, jež se těší značné oblibě návštěvníků, neboť skýtají možnost prohlídky rozsáhlého feudálního hradu nebo Památníku Leoše Janáčka. Návštěvníci se mohou zúčastnit mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy (v červnu) a jiných zajímavých akcí, pořádaných zejména na hradě, jako např. Středověkých rytířských slavností, nebo tradiční poutě na sv. Ondřeje apod. Skýtají možnost prohlídky kouzelných míst tohoto lašského koutu, kde téměř na každém kroku se návštěvník střetává se symboly připomínajícími mistrovství hudebního skladatele Leoše Janáčka. Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštěvníky k prohlídce i odpočinku, nejvíce na jaře, když květy kaštanů prozáří koruny stromů a pak na podzim, když vadnoucí listí hýří pestrou paletou barev a zralé plody kaštanů padají na zem.


Z Hukvald se vydáme Dolním Sklenovem, přes Větřkovice až do obce Lubina, kde máme možnost buď přímo pokračovat do města Kopřivnice, a nebo se vydat do města Příbora, rodiště slavného Sigmunda Freuda.


Z Příbora pokračujeme po místní komunikaci podél Kopřivnice směrem na Štramberk, kde se znovu setkáme s těmi, co se před Příborem rozhodli vydat přímo do města Kopřivnice.


Město Kopřivnice se díky svojí poloze stalo křižovatkou turistických cest. V kopřivnických kopcích najdeme krásné vyhlídkové místo na Raškově kameni, zříceninu hradu Šostýna, Jasníkovu studánku v Motýlím údolí, na Brdách Bezručovu vyhlídku, památník Mistra Jana Husa se starou Husovou lípou, či Janíkovo údolí s hájovnou. Z Červeného kamene je překrásný pohled na panorama Beskyd od Lysé hory až po Javorníky. Pěkná je také procházka na Bílou horu k Váňovu kameni, kde najdeme pamětní desku k jedné z největších selských rebelií na severní Moravě.

Kopřivnice je rodištěm dvou významných osobností - akademického malíře Zdeňka Buriana, autora světově proslulých ilustrací z období pravěku, a Emila Zátopka, několikanásobného olympijského vítěze v běhu. Asi největším lákadlem pro turisty jsou místní muzea. Prvním je Technické muzeum TATRY s výstavním pavilonem určeným především pro připomenutí výráběných automobilů v Kopřivnici od roku 1897 až do součastnosti. Druhým je pak muzeum Fojtství, v kterém byla instalována stálá expozice archeologie a etnografie.


Jak už jsem se dříve zmínil i s Kopřivnice pokračujeme po cyklotrase směrem na Štramberk, město jež je především proslulé nálezy pozůstatků člověka neandrtálského.


Štramberk. Malebné městečko na svazích Zámeckého kopce bylo založeno v r. 1359. Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu s válcovou věží, Štramberská trúba, středověký hrad pravděpodobně ze 13. století, ze kterého se zachovaly pouze hradební zdi a věž. Neopakovatelný architektonický unikát představuje lidová architektura valašských roubených chalup z 18. a 19. století. Převážná většina z nich dnes tvoří městskou památkovou rezervaci.

Nejvýznamnějším místem místního národního sadu je bezesporu jeskyně Šipka, která proslavila Štramberk ve vědeckém světě.


Ze Štramberka naše cesta pokračuje dále, kolem dřevěného kostelíka sv. Kateřina, do Nového Jičína. Ještě předtím však projedeme obcí Rybí.


Obec Rybí, dříve česky Rybník (v německých textech Reimlich), je údolní ves pod jižním svahem Libhošťské Hůrky a severovýchodními svahy Holiváku, vzdálená 5,5 km na východ od Nového Jičína. Svou polohou v Podradhošťské pahorkatině zve k turistickým vycházkám po krajině, která je tvarově velmi pestrá - možnost výhledu na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy, Beskydy. Nejvýznamnější památkou obce je kostel Nalezení sv. Kříže, lidová stavba z 15. století.


Z obce Rybí se vydáme vstříc okresnímu městu Nový Jičín.


V malebné kotlině na jižním okraji Moravské brány leží město Nový Jičín. Jeho počátky spadají do 2. poloviny 13. století, kdy bylo založeno na křižovatce důležitých obchodních cest. Jeho nestarší částí a chloubou je pravidelné, čtvercové náměstí. Město bohatlo prodejem piva a vína a mezi jeho nejstarší památky náleží většina sklepení, umístěná pod bohatými šenkovními domy na náměstí. Vůbec nejstarší památkou města je ale gotický hrad pánů z Kravař, postavený koncem 14. století. Na jeho místě vyrostl v průběhu 15. a 16. století pohodlný renesanční zámek, ukrývající v sobě malou městskou citadelu, postavenou v dobách tureckého nebezpečí.

Mimořádná koncentrace historicky cenných budov a urbanistická hodnota městského jádra Nového Jičína vedly v roce 1967 k jeho prohlášení za městskou památkovou rezervaci.


Z Nového Jičína pokračujeme po cykltotrase, obcí Loučka, na Starý Jičín.


V dávných časech, někdy před rokem 1240, na osamělém kopci v Moravské bráně, kudy přes lesy a pralesy v údolí mezi vrchy vedla stará obchodní cesta a kde už kdysi v pravěkých dobách prý sídlili lidé, dal vystavit pan Arnold z Huckeswagenu hrad, který byl nazván podle trhové vsi pod kopcem, kudy jantarová cesta vystupovala z beskydských pralesů. Starý Jičín je tedy jedním z našich nejstarších šlechtických hradů vůbec. Ze staré doby se zachovaly již jen trosky. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž a upravena na pohostinské zařízení (hradní kavárnu) a v horní části vyhlídkové věže byla instalována dobová expozice zbraní a dokumentace o hradě a panství.

V obci se nachází ještě několik kulturních památek a to kostel sv. Václava, kamenný pranýř (sloup nižšího hrdelního práva), socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí, dřevěná pavlač vedoucí od obecního úřadu ke kostelu a další. Kromě občerstvení na hradě mohou ti náročnější z vás zavítat do restaurace "Zámeček pod hradem", která svým charakterem připomíná prostředí středověkých hradů a zámků. V její nové přístavbě najdete luxusní ubytování.


Naše cesta dál vede menšími obcemi a to Starojickou Lhotou, Palačovem a Porubou až do Hustopečí nad Bečvou. Žíznivým cyklistům zajisté pomůže v každé z těchto obcí jejich místní pohostinství či občerstvení. Ti zvídavější pak jistě ocení několik památek, převážně církevního charakteru.


Obec Hustopeče nad Bečvou leží v nejvýchodnějším výběžku Olomouckého kraje na pravém břehu řeky Bečvy. K nejvýznamnějším památkám obce patří hustopečský renesanční zámek, který je dnes bohužel v poněkud zchátralém stavu a kostel Povýšení sv. kříže . Kostel je pozoruhodnou stavbou, a to z historického i uměleckého hlediska. Vysoký, pozdně goticko-renesanční chrám o jedné lodi je z let 1597 až 1611. Jeho okna jsou vyzdobena barevnými malbami na skle. Nejvzácnějším uměleckým dílem je však dřevěná kazatelna z poloviny 18. století, stejně jako 14 barokních soch na ohradní zdi.
V těsné blízkosti obce se nachází rekreační středisko Štěrkopísky, kolem kterého vede i naše cyklotrasa. Ti zvá co si s sebou vezou plavky zde mají jedinečnou možnost se za letních parných dnů řádně osvěžit. Zároveň zde mohou přenocovat v chatkách a nebo pod stanem.


Po řádném osvěžení nás teď čeká přejezd přes řeku Bečvu a pro někoho možná trošku nepříjemné stoupání až do obce Němetice, v které na křižovatce u kostela zahneme do prava směrem na Zámrsky. V této obci se nachází kaple Panny Marie Hostýnské, která zde stojí již od roku 1867.

Nyní nás čeká mírně kopcovitá krajina, která nás přes Skaličku a Ústí doveda až do obce Teplice nad Bečvou. Za zmínku určitě stojí dřevěný větrný mlýn a zvonička z let 1790 ve Skaličce.


Obce Teplice nad Bečvou jsou předposledním zastavením etapy C1. Leží na levém břehu řeky Bečvy v kopcovitém terénu s překrásným pohledem do kotliny v níž řeka protéká. Z obce je za pěkného počasí vidět panoráma Beskyd s Radhoštěm a Lysou horou, Hostýnské i Oderské vrchy. Na části jejího katastrálního území leží Lázně Teplice nad Bečvou a evropsky známé Zbrašovské aragonitové jeskyně, jejichž vchod byl objeven přímo na území obce v roce 1912. Jeskyně byly zpřístupněny v roce 1926.


Teď už nás čeká pouze Týn nad Bečvou. Ještě než však sjedeme do této obce, za prohlédnutí jistě stojí nedaleký hrad Helfštýn, který patří k nejrozsáhlejším hradům Evropy a je jedním z nejlépe udržovaných hradních souborů v ČR.


Pokud jste nevyužili hradní občerstvení, máte možnost se občerstvit v Týnu nad Bečvou, malé obci pod hradem. Za zmínku stojí pamětní deska Bedřicha Smetany, či kostel Panny Marie.

 

zdroj: www.risy.cz 


Další navazující etapy trasy Krakow-Morava-Wien jsou:
D (Moravská brána)

Nadace partnerství:

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1239854321

Adoptuj Greenway:

http://www.cyklotrasa.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=96467&lng=$lng


Motel Zafír Příbor Motel ZAFÍR Příbor

Ostravská 77 742 58 Příbor   Tel: ...

St.Florian Penzion St.Florian

Nabízíme ubytování v příjemném prostředí poblíž centra města ...

Restaurace U ČÁPA PŘÍBOR 12 Restaurace U Čápa

IČ: 25857631 SKARAB s.r.o. 9. května 1162 bývalý ...

Bowling a restaurace U Zlaté hvězdy Restaurace Pizzerie Bowling U Zlaté hvězdy - NOSTRABONA s.r.o.

IČO: 03947823 NOSTRABONA s.r.o. Místecká 287 742 58 ...

CHATA Vlčková - Prodej rekreačního objektu 2+kk

astavěná plocha chaty je 30 m2 zahrada 314 m2 trvalý travní ...

CELKOVÝ POHLED PRONÁJEM lukratívních prostor v rekonstruovaném domě v Příboře 100m od náměstí

Reprezentační prostory  se skládají ze dvou menších ...

 • Přejezd Kanady na koloběžce
  15.08.2018
  Přejezd Kanady na koloběžce

  První přejezd Kanady Pepou Kvitou s plně naloženými koloběžkami bez podpory z Vancouveru do ...

 • Pribor - Trojanovice
  15.08.2018
  Pribor - Trojanovice

  Fotbal muži pohárová soutěž

 • VIII . Ročník Pivo Tour De Příbor Karla Svobody
  18.08.2018
  VIII . Ročník Pivo Tour De Příbor Karla Svobody

  Putování po příborských zahradních hospůdkách. Každý z registrovaných účastníků by měl projít ...

 • GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ
  23.08.2018
  GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ

  GRAN BALLET FOLKLÓRICO PANAMÁ Vystoupení folklorního souboru z Panamy (Střední Amerika). V ...

 • 3. Benátská noc
  25.08.2018
  3. Benátská noc

  Sbor dobrovolných hasičů Příbor Vás srdečně zve na Benátskou noc, která se koná 30.6. od 19:00 v ...

 • Letní včelařské odpoledne
  25.08.2018
  Letní včelařské odpoledne

  Včelařské odpoledne u Lubiny vedle vlakového nádraží. Bude podávan guláš a tradiční včelařské ...

 • Tuning DRIFT SHOW Kopřivnice
  25.08.2018
  Tuning DRIFT SHOW Kopřivnice

  Tradiční setkání příznivců tuningu, Driftů a nadupaných bouráků, . To vše pouze na Polygonu ...

 • Vycházka kolem Příbora a opékání špekáčků s hudbou
  25.08.2018
  Vycházka kolem Příbora a opékání špekáčků s hudbou

  Klub českých turistů Příbor pořádá v sobotu 25. srpna 2018 turistickou akci Vycházka kolem ...

 • POUŤOVÁ NEDĚLE KOPŘIVNICE
  26.08.2018
  POUŤOVÁ NEDĚLE KOPŘIVNICE

  15.00 Bebran z Bánovce nad Bebravou Folklorní soubor z partnerského města. 16.00 Koncert ...

 • Příměstský English Camp
  27.08.2018 - 31.08.2018
  Příměstský English Camp

  Příměstský English Camp s rodilými mluvčími z USA 27.-31.8.2018 8:00-16:00 centrum ...

Translate this page
english deutsch русский français po polski
Počasí

podejte si soukromý bezplatný inzerát nebo vložte svou komerční a firemní inzerci

TOPlist

Kontakt

facebook icoSprávce stránek pribor.cz

 

info@pribor.cz
www.pribor.cz

tel.: +420 732 424 001

 

více »

TOPlist