Katalog firem
Katalog firem

Český rybářský svaz místní organizace


nábř. Rudoarmějců 888

742 58 Příbor 

 

Tel:

+420 556 812 643

Mapa: zde nás najdete

 

MO ČRS PŘÍBOR SLAVÍ 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ r. 2017


Historie a současnost organizovaného sportovního rybářství v Příboře

 

Příborská místní organizace rybářů se řadí mezi nejstarší organizace v Českém rybářském svazu. První „Rybářský klub“ v Příboře byl založen v roce 1897. V roce 1931 se na příborské rybářské scéně objevil nový subjekt - „Rybářský spolek Lubina“.
Oba spolky usilovaly o právo rybolovu na řece Lubině a „Rybářský klub“ zanikl, protože neměl kde lovit. Teprve po osvobození města Příbora v roce 1945 se obnovila činnost zaniklého klubu pod názvem „Příborský rybářský spolek“. Od roku 1952 se začíná návrhem na obnovu bývalého rybníka datovat úsilí o provádění rybochovu na rybnících na Borovci. Tato snaha byla ukončena v roce 1962 kolaudací dvou rybníků a praktický rybochov byl v tomto roce také zahájen odchovem kapra. Později byly dosaženy významné úspěchy při odchovu candátího ročka.
V současné době má místní organizace na 624 členů, z toho je 74 dětí a mládeže. Všechny obhospodařované revíry patří do povodí řeky Odry. Revíry se rozkládají na řece Lubině a na jejím přítoku Trnávce a na řece Sedlničce s řadou menších přítoků. Místní organizace obhospodařuje mimopstruhové revíry, kterými jsou: Sedlnička 1A, Lubina 2A a Trnávka 1A s velmi dobrou obsádkou hlavně kapra, lína i ostatních druhů ryb. Do hospodaření místní organizace rovněž patří pstruhové revíry na řekách Lubině a Sedlničce. Velký význam má rybochovné zařízení na Borovci, které v současné době tvoří pět rybníků o celkové výměře 9,26 ha a násadové pstruhové potoky o celkové délce 23,7 km.
Důležitou součástí činnosti organizace je péče o životní prostředí, kdy jeho kvalita úzce souvisí se zdravou rybí populací. Při této činnosti organizace úzce spolupracuje s odbory životního prostředí městských úřadů Kopřivnice, Štramberka a Příbora, na jejichž katastrech se obhospodařované revíry nacházejí. Velmi dobrou tradicí a přínosem se stává Setkání se starosty okolních měst a obcí v Rybářském domě v Příboře. Na tomto setkání se projedná vždy řada námětů a cílů, které se pak snáze společnou prací dají uskutečnit. Posledním výsledkem takovéto spolupráce je otevření naučné stezky v okolí Boroveckých rybníků v dubnu roku 2006. Na její příjemnou procházku jste co nejsrdečněji zváni.
Výchova mládeže-dobrá investice do budoucnosti Naše místní organizace ČRS Příbor ví, že v mládí je budoucnost, a tak činnosti a péči o mládež věnuje velkou pozornost. Rybářské kroužky zde mají dlouholetou tradici. Díky trvalé podpoře
výboru místní organizace se práce kroužků neustále zlepšuje. Každý nový zájemce o náš rybářský sport je vítaným přínosem, neboť příliv mladých nadšenců se pozvolna snižuje. Před 10 lety byl počet mladých rybářů na hranici 200 dětí a dnes má naše organizace 85 členů rybářské mládeže. Z toho je 70 členů mládeže od 8 do 15 let a 15 členů starších ve věku od 16 do 18 let. V současnosti pracuje pod naší místní organizací celkem 9 kroužků. Schůzky probíhají v domech dětí a mládeže v Příboře, v Kopřivnici a ve Štramberku pod vedením osmi zkušených vedoucích. Hlavní náplň práce v kroužcích je zaměřena na výuku základních znalostí rybářského řádu, ochrany ryb a přírody, chování při lovu a nauku o životě a chovu ryb.
Na úseku zájmové činnosti mládeže se uskutečnila řada různých vydařených akcí, ať se jedná o přírodovědné výstavy, výstavku ryb, nebo návštěvy líhní pod Žermanickou přehradou. Vyvrcholením celoroční činnosti mládeže jsou tábory, které bývají každoročně připravovány a těší se u dětí velkému zájmu. Jejich cílem je prověření vědomostí a praktické činnosti mladých rybářů přímo u vody. Přírodovědné soutěže „Zlatá udice“, která se sestává z místního, okresního a územního kola, mají mezi příborskou mládeží trvalou tradici a naši mladí zde patří mezi jedny z nejlepších. Tak, jak plyne čas, přechází z řad mládeže do členské základny místní organizace spousta rybářů odborníků a řada našich odchovanců si dokonce rybařinu vybralo jako své povolání a někteří studují na středních či vyšších rybářských školách v Třeboni a ve Vodňanech .

 

Borovecké rybníky

 

 


zpět na Společenstva