Revitalizace centra Kopřivnice

Studie se zabývá návrhem revitalizace současného centra města, tzn. prostorem mezi ulicemi Štefánikova, Kpt. Jaroše, Záhumenní a Obránců míru. Jedná se o ucelený návrh řešící území od jeho širších vztahů až po architektonické detaily, jakými jsou povrchy, mobiliář, veřejné osvětlení a další souvislosti. Cílem této studie je vytvoření soudobého reprezentativního centra města Kopřivnice v intencích nejen městského rozpočtu, ale také daných územních limitů.

Prostor centra města je pro potřeby zadání studie definován částečně hranami ploch chodníků a cest, částečně objemy objektů. Severozápadní část je poměrně jednoznačně definována dominantní budovou hotelu Tatra a přiléhajícím Kulturním domem. Směrem k ulici Lidické je hranice určena štítovou stěnou bytového domu a hranou přemostění potoka Kopřivničky. Prostor je pak dále určován budovou bývalé Tatrovanky, směrem od Městského úřadu je pak určujícím prvkem ulice Štefánikova. Jižní stranu centra vymezuje hmota obchodního domu a opět hrana přemostění Kopřivničky.

Mezi nejdůležitější body které byly zadány k řešení, patří rekonstrukce zpevněných ploch, návrh uspořádání zeleně a sadovnických úprav, svedení dešťových vod ze zpevněných ploch a také vymezení prostoru pro konání různých společenských veřejných akcí, jakými jsou koncerty, jarmarky, poutě a další.

Původní stará Kopřivnice byla jen malou vesnicí v pásu kolem potoka. Na linii domů navazovaly pruhy jednotlivých polí a lánů. Během poměrně krátkého vývoje se z malé vesnice stalo město s funkcemi rozdělenými do pásů, současný stav můžeme nazvat jako pásmové město. Pásma dohromady tvoří jakousi mřížku, která definuje jednotlivé plochy. Tento princip je přenesen z velkého měřítka celého města do menšího měřítka samotného centra města, kde pomáhá vytvářet definici jednotlivých funkčních ploch.

Ústředním motivem návrhu je nový objekt v samotném středu území. Jedná se o jakousi bránu, jednoduchý rám vytvořený z bílého betonu, který v létě vytvoří stín, při dešti poskytne přístřeší, při koncertech vytvoří pódium, poskytne bezdrátové připojení k internetu... Jedná se o univerzální centrální bod celého návrhu otevřený jak do relaxační části, tak do reprezentativní dlážděné plochy.

 

zdroj: www.mrva.cz

 

Revitalizace centra Kopřivnice 1

 

Revitalizace centra Kopřivnice 2

 

Revitalizace centra Kopřivnice 3

 

Revitalizace centra Kopřivnice 4

 

Revitalizace centra Kopřivnice 9

 

Revitalizace centra Kopřivnice 7

 

Revitalizace centra Kopřivnice 8

 

Revitalizace centra Kopřivnice 5

 

Revitalizace centra Kopřivnice 10

 

Revitalizace centra Kopřivnice 6

Přílohy
pdfArchitektonická studie revitalizace centra Kopřivnice [pdf, 8786 kB]
Architektonická studie revitalizace centra Kopřivnice

Zahájení rekonstrukce objektu bývalý "M-klub" "Férko" nacházející se za Kulturním domem a její dokončení

V Příboře byla zahájena rekonstrukce objektu na ulici Lidická. Objekt sousedí s nedávno rekonstruovaným Katolickým domem.

 

Rekonstrukce za Kulturním domem (1)

 

Rekonstrukce za Kulturním domem (2)

 

M-klub Příbor rekonstrukce

 

Zdroj: www.msstavby.cz

V Kopřivnici vznikne nový kruhový objezd

V Kopřivnici vznikne nový kruhový objezd na křižovatce u takzvané "hokejky".
Objezd bude realizován na křížení ulic Obránců míru, Francouzská a školní.

 

Město Kopřivnice vypsalo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. 

 

Kopřivnice kruhový objezd

 

Kopřivnice kruhový objezd 1

Zdroj:

www.mapy.cz
www.msstavby.cz

 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU PODZIM - říjen 2019

Technické služby města Příbora

 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY


1. října 2019 - úterý
Jiráskova x Šafaříkova
Švermova x Dukelská
Šmeralova x Gagarinova

 

2. října 2019 - středa
Okružní u separačních nádob
Kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště

 

3. října 2019 - čtvrtek
Lidická - u Kulturního domu
Masarykova x Hřbitovní
B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)

 

4. října 2019 - pátek (odvoz v po 7.10.)
9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká

 

8. října 2019 - úterý
Na Valše - u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova

 

9. října 2019 - středa
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za vodou

 

10. října 2019 - čtvrtek
Wolkerova - u trati
Komenského - pod letadlem
J. V. Choráze - za obchodem

 

11. října 2019 - pátek (odvoz v po 14.10.)
Hájov
Prchalov - u obchodu
Paseky u Jurečků

 

15. října 2019 - úterý
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy

 

16. října 2019 - středa
Vrchlického - u hřiště
Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici
Myslbekova x U Čecha


VOK bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující den v dopoledních hodinách). Do VOK patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod.


Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984

Restaurace Mexiko v Příboře se mění na "Boží dům"

Před časem jsem slyšel píseň slovenské křesťanské kapely Timothy, jejíž část volně přeložená do češtiny zněla: „Dýchej (Bože) skrze mne, mám sen, o probuzení, že se hospody změní na Boží domy…“ No, a světe div se, to se právě děje v našem malém městečku Příboře. Všem Příborákům známá tradiční Restaurace Mexiko, místo, kde kromě stylového výčepu a dobré kuchyně, se konala nejedna svatba, oslava, či koncert, se po změně majitele z gruntu promění. Toto společenské a v Příboře známé místo bude veřejnosti i nadále otevřeno, ale nově jako modlitebna, kostel, prostě Boží dům. Překvapuje vás to? Ve světové historii tento případ není ojedinělý. Na počátku 20. století vypukla v různých zemích světa obrovská křesťanská duchovní probuzení, a to například ve Walesu, Jihoafrické republice, Indii, Koreji nebo USA. Společným jmenovatelem byl návrat nebo úplné duchovní obrácení „hříšníků“ k Bohu, doprovázené radikální změnou života. Například smilníci opouštěli
své milenky, zloději vraceli, co nakradli, věznice se přestaly plnit nebo alkoholici přestali pít alkohol a byli zpátky doma s rodinou.


A právě to poslední doprovázel ten nejviditelnější obraz duchovního probuzení – zavíraly se hospody a proměnily se na veřejná místa křesťanských bohoslužeb. Kdo tedy bude na Mexiku? Na Mexiku se bude scházet společenství příborských křesťanů sdružených ve Sboru Bratrské jednoty baptistů (BJB). Tento „sbor“ v Příboře působí již více jak 10 let. Můžete si třeba vybavit akce pro veřejnost jako je například Velikonoční čtení Bible v knihovně nebo každoroční květnová Noc kostelů.
Kdo jsou baptisté? Jsou to křesťané, protestanté, nepatří tedy mezi žádnou nebezpečnou sektu. Naším státem jsou uznáni jako křesťanská církev, s právem oddávat, mít své kazatele ve věznici, nemocnici či armádě. Teologicky baptisté vyznávají, že jejich hlavním zdrojem víry je Bible, a v ní mezi hlavní bod patří evangelium, které představuje víru ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista pro každého hříšníka, který Mu uvěří. Je kladen důraz na křest, a to křest až v době, kdy je člověk schopen vědomě přijmout svou víru. Toto také v sobě nese označení baptistů. V naší zemi se hlásíme k odkazu anabaptistů (novokřtěnců) a habánů a spolu s dalšími reformačními církvemi také k duchovnímu odkazu Jednoty bratrské, v níž působil i J. A. Komenský. Celosvětově patří baptisté mezi jednu z nejpočetnějších denominací.


Známými baptisty byli Martin Luther King, Jr., Abraham Lincoln, Harry Truman nebo Jimmy Carter. A kdy budete moci na Mexiko znovu přijít? Momentálně, v létě, zde probíhají relativně rozsáhlé stavební úpravy a rekonstrukce, které budou pravděpodobně pokračovat i na podzim. Otevření upravených prostor bude dáno občanům města ve známost s dostatečným předstihem, aby každý, kdo bude mít zájem, mohl přijít. Je naším cílem a smyslem, aby toto místo bylo místem ochrany
zlomených, bezmocných a slabých, místem šíření pokoje mezi lidmi a naděje v plnohodnotný život skrze víru v Ježíše Krista. On nám ji dal a my ji chceme s vděčností předávat dál…

Zahájení obchvatu Frýdku Místku začne 25.září

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne ještě v září se stavbou dlouho plánovaného obchvatu Frýdku – Místku. ŘSD již podepsalo smlouvu se sdružením firem Strabag a Eurovia, za stavbu má zaplatit 1,975 miliardy korun bez DPH.Podle informačního letáku ŘSD má být stavba slavnostně zahájena 25. září, pak mají stavební firmy 34 měsíců na její dokončení. Řidiči by tak měli na úsek vyjet v květnu 2022.

O obchvatu Frýdku-Místku se mluví přes dvacet let, už v roce 2004 ŘSD získalo souhlasné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Přípravy stavby se ale protahovaly. Stavební povolení vydalo ministerstvo dopravy v srpnu 2017, proti němu se ale ještě odvolaly Děti Země, případ se dostal až k Ústavnímu soudu.

Nová silnice, která vyvede dopravu z centra města, vyjde podstatně dráž, než ŘSD plánovalo. ŘSD už loni vybralo na stavbu sdružení v čele s firmou Silnice Group, ta ale náhle odstoupila od smlouvy a ŘSD muselo soutěž vypsat znovu.

 

Obchvat Frýdku Místku

Podle informačního letáku ŘSD má být stavba slavnostně zahájena 25. září, pak mají stavební firmy 34 měsíců na její dokončení. Řidiči by tak měli na úsek vyjet v květnu 2022.
O obchvatu Frýdku-Místku se mluví přes dvacet let, už v roce 2004 ŘSD získalo souhlasné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Přípravy stavby se ale protahovaly. Stavební povolení vydalo ministerstvo dopravy v srpnu 2017, proti němu se ale ještě odvolaly Děti Země, případ se dostal až k Ústavnímu soudu.
Nová silnice, která vyvede dopravu z centra města, vyjde podstatně dráž, než ŘSD plánovalo. ŘSD už loni vybralo na stavbu sdružení v čele s firmou Silnice Group, ta ale náhle odstoupila od smlouvy a ŘSD muselo soutěž vypsat znovu.

Nabídka sdružení Strabag a Eurovia byla o 401 milionů korun nižší než u druhého Metrostavu, který si práce nacenil na 2,377 miliardy korun. V obou případech byly nabídky vyšší, než ŘSD čekalo. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,77 miliardy korun. Stavba bude také současně výrazně dražší než u prvního tendru. Tehdy sdružení Silnice Group, Váhostav a polské společnosti Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów nabídlo 1,339 miliardy korun.
Druhá etapa je dlouhá zhruba čtyři kilometry, jde o úsek mezi silnicí I/56 a dálnicí D48 směrem na Český Těšín. První etapa obchvatu Frýdku-Místku se začala stavět už na jaře loňského roku. Staví ji sdružení firem vedené Alpine Bau.

 

Zdroj: www.msstavby.cz

Ze silnice na Novojičínsku bude dálnice, za dvanáct let tam zemřelo 23 lidí

Ředitelství silnic a dálnic začalo hledat dodavatele, který během tří let promění čtyřproudou silnici mezi Novým Jičínem a Bělotínem v dálnici. Nyní je pověstná častými nehodami s tragickými následky. Naposledy předminulý týden si tam nehoda nedaleko Starého Jičína vyžádala čtyři lidské životy.
„Mezi námi řidiči, tohle je silnice smrti. Rovná, dva proudy každým směrem, skoro jako rychlostní silnice. Devadesátkou tu nejezdí prakticky nikdo, často mě předjíždí auto jedoucí sto třicítkou a výše,“ vyjádřil se pod článkem o zmíněné nehodě jeden z diskutérů iDNES.cz.
Časté překračování rychlosti v tomto úseku silnice I/48 potvrzují i policisté.
„Rychlost tam měříme velmi často. Bohužel průměrně dopravní policisté zjistí překročení rychlosti o třicet kilometrů v hodině,“ informoval mluvčí novojičínských policistů Petr Směták. „Rekordmanem pak byl řidič, který tam jel rychlostí 196 kilometrů v hodině,“ dodal.
Nedošlo ani na lanová svodidla
Jak je úsek nebezpečný, dokládají i policejní statistiky. Od ledna roku 2007 do začátku letošního srpna se stalo v tomto úseku 633 nehod, které si vyžádaly 19 mrtvých a 41 těžce zraněných.
„Jedná se o nehody, ke kterým byla povolána policie,“ poznamenal Směták.
V těchto počtech přitom nejsou započítáni čtyři mrtví z poslední tragické havárie, která se stala až 20. srpna.
Dálnice starý Jičín Bělotín
Pro srovnání: v navazujícím úseku od mimoúrovňové křižovatky u Šenova u Nového Jičína k Příboru, na němž jsou od konce roku 2002 nainstalována středová lanová svodidla, se za stejnou dobu stalo 258 nahlášených nehod, avšak bez jediného mrtvého a se dvěma vážně zraněnými.
„O nainstalování středových lanových svodidel jsme v minulosti žádali i pro úsek od Nového Jičína k Bělotínu,“ připomněl za policii Petr Směták.
Se zahájením stavby se počítalo už v roce 2010
Silničáři tehdy ale tento návrh odmítli. Zdůvodnili to plánovanou přestavbou silnice na dělený čtyřpruh. Se zahájením stavby počítali v roce 2010. Stane se tak však až nyní.
Ředitelství silnic a dálnic v srpnu vypsalo výběrové řízení na první etapu výstavby dálnice D48 Bělotín–Rybí. Konkrétně jde právě o úsek nevybavený středovými svodidly mezi Bělotínem a mostní estakádou nad Šenovem. Nabídky mohou zájemci podávat do konce října. „Přesný termín zahájení stavby záleží na průběhu výběrového řízení. Stavba bude zprovozněna maximálně 39 měsíců od zahájení prací. Jedním z kritérií v rámci výběrového řízení je ovšem i délka výstavby, termín zprovoznění se tedy může zkrátit,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Nejpozději by tak stavba měla být dokončena v roce 2023. Kdy začne druhá etapa přestavby úseku v současnosti vybaveného středovými svodidly od křižovatky nad Šenovem k Rybí, zatím není známo. Zde ŘSD řeší změnu podoby mimoúrovňových křížení Nový Jičín-západ, jež nahradí nynější mimoúrovňovou křižovatku u Šenova, a Nový Jičínvýchod u výjezdu ze Suvorovovy ulice. Tento dvoukilometrový úsek byl proto vyjmut ze stavby a byla na něj zpracována samostatná dokumentace k územnímu řízení. „Technické řešení není prozatím definitivně stanoveno, dosud zde ani nebylo vydáno územní rozhodnutí,“ vysvětlil Studecký. Celkem se tak během rekonstrukce promění 17 kilometrů této silnice. V úseku mezi Dubem a Starojickou Lhotou se na ni napojí další plánovaná stavba – úsek dálnice D35 nazývaný Palačovská spojka. V současnosti se na dálnici přestavuje jiný úsek silnice I/48, a to mezi Rybím a Rychalticemi. „Od začátku srpna mohou řidiči v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou v Rychalticích a Rybím využívat nově vybudovaný jízdní pás dálnice. Doprava je převedena na novou betonovou vozovku, na kterou jsou řidiči navedeni pomocí přechodného dopravního značení. Ke zprovoznění dálnice v celém profilu dojde podle harmonogramu v prosinci roku 2020,“ popsal aktuální dění Studecký.

 

Zdroj: www.idnes.cz

www.mapy.cz