NOC KOSTELŮ 2019, 24.5.2019

Kostel sv. Valentina, komentovaná prohlídka kostela, prohlídka a prezentace  varhan, divadelní představení Výchovná lekce kouzelníka Žita, výstava mešního nádobí, současná tvorba řezbáře p.Metoděje Berana, výstava fotografií St. Slovákové, přepis Bible, volný vstup na věž kostela, koncert duchovní hudby zpěv Alena Obrusníková, Kateřina Juřenová, varhany Karel Monsport....

Myslivecké letní odpoledne, svatojánské ohně a metání metel

3. Letní hudební podvečer v piaristických zahradách, 21.6.2019

Fyzická analýza odpadu, 18.6.2019

Slavnostní koncert žesťového kvintetu Hudby hradní stráže Praha a Policie ČR, 16.6.2019

Karlsederovi jako příborský fenomén, 11.6.2019

Víkend otevřených zahrad, 8. - 9.6.2019