BAV klub Příbor

BAV klub Příbor středisko volného času
Masarykova 489
742 58 Příbor

tel: 

+420 739 080 862 

e-mail:  info@bavklubpribor.cz
web: www.bavklubpribor.cz
FB: www.facebook.com/bavklub

 

 

 

BAV klub Příbor SVČ s.r.o. je soukromé středisko volného času, které už od roku 1992 nabízí pestrou činnost pro všechny věkové kategorie.

Zájemci si mohou vybrat z cca 20 kroužků a kurzů.

 

  • velmi úspěšné jsou například naše soutěžní páry v latinsko amerických tancích od třídy C po M
  • od roku 1993 nabízíme kurzy tance pro mládež i dospělé
  • žádanou novinkou je výuka na djembe bubny, kterých máme v BAV klubu 23, tudíž pořádáme i workshopy pro školy, veřejnost a podobně
  • pořádáme zimní i letní tábory a další sportovní a kulturní činnost

 

AKTUÁLNÍ AKCE:

 

více v sekci Přehled akcí

ČTVRTSTOLETÍ BAV KLUBU PŘÍBOR

BAV klub PříborUž je to víc než 25 let, kdy nabízí své služby BAV klub Příbor, středisko volného času, dlouhodobě jediné soukromé SVČ v České republice. Tisíce dětí, mládeže, veřejnosti i celých rodin se zúčastňovaly činnosti a využívaly nabídky BAV klubu. A byla to činnost hodně pestrá.

 

Mnoho let mohli zájemci navštěvovat cca 20 kroužků a klubů, např. tanečních pro děti, 24 let jsme pořádali kurzy tance pro mládež, později i pro dospělé. Bylo období, kdy náš taneční klub Lenka pod vedením pana Zbyňka Rečky měl 15 soutěžních párů latinsko-amerických tanců, z nichž 7 získalo mezinárodní třídu M. BAV klub, jako první v okrese, nabízel orientální tance pro ženy, následně i zumbu. Další kroužky se zaměřovaly na činnost sportovní, např. aikido, florbal, stolní tenis, fiťáček pro předškolní děti.

 

Tvořivost a manuální dovednosti děti získávaly v kroužcích výtvarných, modelářských, např. RC modely aut. Velmi úspěšný byl i kroužek dramatický a výtvarný, o které, bohužel, dnes děti neprojevují zájem. BAV klub se vždy zabýval i činností hudební. Dlouhodobě se u nás hraje na kytaru a v BAV klubu průběžně vznikalo a zanikalo několik mládežnických rockových kapel. Současná naše kapela mile překvapila uspořádáním vánočního koncertu pro své rodiny, kamarády i veřejnost. Pod vedením dlouholetého obětavého pracovníka BAV klubu Petra Lankočího si kluci Radek Podešva, Filip Kramoliš, Michal Straka, Adam Olšaník vše sami zorganizovali.

 

V posledních letech je BAV klub znám nejen v Příboře, ale i v širokém okolí, a to bubnováním na etnické bubny, hrou na perkusí nástroje a muzikoterapií. Vždy jsme se snažili jít s dobou, reagovat na poptávku, a tak různé kroužky vznikaly a zanikaly, vznikaly a zanikaly. Kromě pravidelné činnosti v kroužcích a kurzech se cca 5000 účastníků každoročně zúčastnilo různých akcí BAV klubu. Např. zájezdy do divadel, dětské karnevaly, Bubenická párty, která má za sebou už 9. ročníků, 8 let už se BAV klub zapojuje do celonárodní akce Keltský telegraf. Největší každoroční akcí je regionální taneční přehlídka „O zlatý pohár BAV klubu Příbor“, v květnu proběhl už 15. ročník. Byli jsme velmi rádi, že se právě tento jubilejní ročník konal v nově zrekonstruovaném Kulturním domě. Do KD přijelo na taneční přehlídku 800 účastníků, nejen z Moravskoslezského, ale už i ze Zlínského kraje.

 

BAV klub nezapomíná ani na tradiční akce, např. k Velikonocům, Mikuláši, ke Dni dětí apod. Na bavklubáckých letních i zimních táborech trávily děti a mládež kus prázdnin, na Horní Bečvě, v Řece, na Bílé i ve stanech v areálu BAV klubu. Máme za sebou kus poctivé práce celého týmu pracovníků i pomocníků, kterých se za těch 26 let u nás také mnoho vystřídalo a všem patří velké poděkování za jejich obětavost. O starosti a problémy také nikdy nebyla nouze. A co nás v současné době trápí nejvíce? Nejen to, že v Příboře a okolí ubylo dětí, ale hlavně, že přibývá dětí, které raději tráví volný čas u počítače, televize a různým nevhodným způsobem.

 

Za těch 25 let také přibylo v Příboře a okolí mnoho organizací, sdružení, spolků, agentur, které nabízejí obdobnou činnost - takže, i když máme k dispozici vhodné prostory a kvalifikované vedoucí, naše kapacita není naplněna, s čímž souvisejí i velké finanční problémy. Z těchto důvodů BAV klub v tomto školním roce ukončil činnost v bývalé školní jídelně, neboť na zvýšené nájmy a režijní náklady už naše finanční prostředky nestačí. Činnost s dětmi a mládeží je finančně hodně náročná a nevýdělečná. Velké poděkování tudíž patří i městu Příboru, které tuto činnost finančně podporuje. I BAV klubu v rámci veřejné finanční podpory přispělo město Příbor v roce 2017 částkou 139 200,- Kč na provoz a činnost, z čehož jsme uhradili aspoň část nákladů na energie. Příspěvek města činí cca 8 % nákladů BAV klubu.

 

Děkujeme.