Příbor - Hájov

Oficiální stránky obce Příbor- Hájov naleznete zde

  

Kostel v Hájově 1 - Jiří Jurečka

 

Příbor Hájov

 

Kostel v Hájově - Jiří Jurečka

 

Zdroj : www.hajov.cz

PESTRÝ A PERNÝ ROK HÁJOVSKÝCH HASIČŮ 2017

Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov, a Tomáš Bordovský, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

Koncem roku většina z nás hodnotí, jaký ten uplynulý rok byl, co se podařilo, co mohlo být lepší, co se nepodařilo úplně dle našich představ a na co třeba vůbec nezbyl čas. Rok 2017 by se dal nazvat, z pohledu hájovských hasičů,
ROKEM PESTRÝM A PERNÝM.


Sbor dobrovolných hasičů Hájov byl založen v roce 1952, v letošním roce tedy uplynulo 65 let od jeho založení. Hlavní události každého roku historie našeho sboru jsou zapsány v naší kronice.
Co tam tedy bude dopsáno za rok 2017?


V zimním období se členové sboru věnovali převážně údržbě a přípravě techniky určené k zásahům při požárech, ale i techniky a vybavení pro sportovní část činnosti sboru. Rovněž mládežnická družstva se pravidelně v zimních měsících scházela v hasičárně, kde využívala čas nejen k teoretické přípravě na novou sezónu, ale i k hrám a zábavě. Činnost sboru dobrovolných hasičů Hájov lze rozdělit do několika oblastí:
a) Hlavním úkolem sboru je ochrana osob a majetku v případě vzniku požáru. V letošním roce naše výjezdová jednotka vyjížděla pouze ke třem menším zásahům.
b) Další oblastí je sportovní činnost. V jarních měsících již naplno začala sezóna pro všechna naše sportovní družstva od těch nejmladších hasičů až po ty nejzkušenější. Začaly tréninky na hasičské soutěže, do kterých
se družstva našeho sboru přihlásila. Mladí hasiči se letos zúčastnili soutěže „Floriánek cup“, který se skládá z 9 soutěží. Do soutěže jsme měli přihlášená dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.

V celkovém hodnocení obsadila družstva mladších žáků 1. a 4. místo, starší žáci skončili na 3. místě. Dále se naše mládežnická družstva účastnila soutěže v požárním sportu hry PLAMEN 2017, kde rovněž dosáhla velmi
dobrých výsledků. Mladší žáci taktéž dosáhli vynikajícího úspěchu na putovním poháru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, kde v konkurenci 17 nejlepších družstev Moravskoslezského kraje zvítězili a odvezli si na rok krásný putovní pohár. Starší žáci v konkurenci 16 družstev skončili na krásném 4. místě. Družstva žen, mužů a veteránů se přihlásila do XIII. ročníku Beskydské ligy v požárním útoku. Nejvýraznějšího umístění dosáhlo družstvo našich žen, které se stalo absolutním vítězem. A vzhledem k tomu, že naše hasičky vyhrály celkové hodnocení Beskydské ligy i v letech 2015 a 2016, zůstává vítězný dřevěný putovní pohár již natrvalo v jejich držení. Družstvo mužů obsadilo 7. místo a družstvo veteránů skončilo ve své kategorii na 4. místě. Vedle ligových soutěží se všechna naše družstva v průběhu roku účastnila i pohárových soutěží, ze kterých přivezla do naší hasičárny mnoho pohárů a medailí. Dobře víme, že tyto úspěchy nejsou samozřejmostí a k jejich dosažení je potřeba poctivého tréninku a i případný nezdar je třeba brát s nadhledem a věřit, že v dalším závodě dosáhneme co nejlepšího umístění. Tímto ještě jednou děkuji všem za vzornou reprezentaci našeho sboru.
c) Důležitá je i společenská a kulturní činnost. Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 160 členy největší organizací v obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku
řadu kulturně-společenských akcí.

 

- 11. února 2017 proběhl v místním kulturním domě tradiční hasičský ples
- 25. února veřejné bruslení pro děti a rodiče v Kopřivnici na zimním stadiónu
- 25. března jsme pomáhali zajišťovat průběh Valašské rallye, která vedla přes naši obec
- 22. dubna sběr železného šrotu
- 6. května bylo tradiční Floriánkové posezení při guláši, které se koná každoročně u příležitosti svátku svatého Floriána
- patrona hasičů. Byl připraven kotlíkový guláš s bohatým občerstvením.
- 16. –18. června třídenní výlet pro děti do Veřovic
- 29. července letní večer na výletišti pod Obecním domem s hudbou KIWI
- 9. září noční pohárová soutěž „O HÁJOVSKÝ POHÁR“ za účasti celkem 50 hasičských družstev z Novojičínska i Frýdeckomístecka.
- 4. listopadu slavnostní zakončení Beskydské ligy
- 2. prosince Mikulášská nadílka pro děti na prostranství před Obecním domem

 

O tom, že kulturní a společenské akce pořádané Sborem dobrovolných hasičů Hájov jsou velmi oblíbené, svědčí vždy mnoho spokojených návštěvníků. Podrobnější články o všech naších akcích jste si mohli přečíst v průběhu celého roku na
stránkách města, v příborském Měsíčníku a některé vidět v programu Local TV Příbor. Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání společensko-kulturních akcí by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory a grantů. Poděkování proto patří městu Příboru, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Osadnímu výboru Hájov a dalším sponzorům, kteří podporují činnost našeho sboru.

 

Tak takový byl rok 2017 z pohledu Sboru dobrovolných hasičů Hájov - prostě PESTRÝ A PERNÝ.