Tělovýchovná jednota Příbor

Tělovýchovná jednota vznikla v roce 1948 a prošla různými názvy jako "SPARTAK", nebo po roce 1956, jako součást ČSTV, "TJ TATRA" až po dnešní název TJ Příbor .

 

TJ Příbor sdružuje v současné době tyto oddíly a kluby :

 

Hala TJ Příbor

 

- AEROBIC

- JEZDECTVÍ

- KOPANÁ

- LEDNÍ HOKEJ

- NOHEJBAL

- SPORT PRO VŠECHNY

- TENIS

- VZPÍRÁNÍ

 

V současné době Tělovýchovná jednota sdružuje 475 členů zastoupených ve všech věkových kategoriích dětí, mládeže a dospělých.

 

Všechny výše uvedené oddíly a kluby pracují samostatně a TJ Příbor zabezpečuje pouze provoz a údržbu svých zařízení.

Ostatní náklady na vybavení a mistrovskou činnost a režijní náklady s tímto spojené si hradí všechny kluby a oddíly ze svých zdojů.

 

 

Kontakt:

 

TJ Příbor

Štramberská ul.1361
742 58 Příbor

tel.: 

+420 556 722 092 

mob.:

+420 723 752 404 

 

 TJ Příbor tělocvična 1

ČINNOST TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY PŘÍBOR, Z. S., V ROCE 2017

TJ Příbor, z. s., v roce 2017 realizovala veškerou hlavní činnost, kterou má vymezenou svými stanovami:

 

a) Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky ve všech svých oddílech a klubech,

b) svou činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – areál fotbalového stadionu včetně zázemí, tenisový areál, sportovní halu a zároveň vytvářela možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

 

TJ Příbor, z. s., sdružuje tyto oddíly:

Sport pro všechny, aerobik, nohejbal, malou kopanou, lední hokej, jezdecký oddíl, a sportovní kluby: FK Primus Příbor, z. s., SK vzpírání Příbor, z. s.,Tenisový klub Příbor, z. s. Oddíly a kluby provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu TJ Příbor, z. s., jako celku.

 

Oddíl sport pro všechny

– činnost oddílu zajišťuje paní Drahomíra Sattková, náplní je cvičení pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie. Jde zejména o cvičení rodičů s dětmi (1x týdně), cvičení mladších žaček (2x týdně) a cvičení pro seniory (2x týdně) - vždy ve sportovní hale TJ Příbor na ulici Štramberské. V rámci činnosti tohoto oddílu byly mimo jiné pořádány tyto akce: v únoru „Dětský maškarní ples“, v červnu „Dětská olympiáda“ a v prosinci „Mikulášská nadílka s kouzelníkem“. V průběhu roku byly organizovány zájezdy do krytého bazénu v Kopřivnici.

 

Oddíl aerobiku

- činnost oddílu zajišťuje paní Tereza Sattková opět ve sportovní hale na Štramberské ulici, a to 3x týdně. Cvičení je rozděleno do tří druhů: aerobik, posilování a kruhový trénink.

 

Oddíly nohejbalu a malé kopané

– provozují rekreační sport pravidelně po celý rok v tělocvičně sportovní haly TJ Příbor na ulici Štramberské. V prosinci byl uspořádán Vánoční turnaj v malé kopané i v nohejbalu.

 

Oddíl ledního hokeje

– v zimních měsících probíhají tréninky na ledové ploše zimního stadionu v Kopřivnici. Hráči se zúčastnili soutěže Kopřivnické amatérské hokejové ligy. Mimo ledovou sezonu se členové oddílu věnují rekreačnímu sportu v tělocvičně sportovní haly TJ Příbor na ulici Štramberské.

 

Jezdecký oddíl

– členové jezdeckého oddílu pod vedením pana Petra Michálka se v letních měsících pravidelně zúčastňovali veřejných tréninkových a závodních akcí, a to v areálu jezdeckého oddílu Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm a jezdeckého oddílu ve Sviadnově. V srpnu oddíl pořádal tzv. Oddílový přebor v areálu jezdeckého oddílu (na kolbišti). Koncem roku byla navázána spolupráce se Stájí Zwinger, z. s., ve Fryčovicích. Někteří členové oddílu se věnují rekreačnímu ježdění a vozatajskému sportu.

 

SK vzpírání Příbor, z. s.

– předsedou sportovního klubu je pan Libor Bolom. Tréninková činnost žáků, juniorů a dorostu probíhá 3x až 4x týdně vždy ve vzpírárně sportovní haly TJ na ulici Štramberské. Jednotlivé týmy se zúčastňují soutěží v rámci kraje. Dominik Seibert se zúčastnil Mistrovství světa juniorů v Thajsku. V červnu bylo v Příboře uspořádáno Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů a juniorek a v říjnu třetí kolo 3. ligy mužů.

 

Tenisový klub Příbor, z. s.

– předsedou tenisového klubu je Ing. Vladimír Těšlík. Tréninková činnost probíhá v areálu tenisových kurtů v Příboře a v zimních měsících ve sportovní hale TJ. Tréninky kategorie žáků probíhají pravidelně pod dohledem trenéra pana Kriškeho. Družstvo dospělých skončilo v oblastní „Soutěži Severomoravského tenisového svazu“ na 8. místě. Družstvo veteránů (hráčů nad 45 let) skončilo v soutěži „Oblast Ostrava“ na 5. místě. V měsících červenec a srpen byly uspořádány dva turnaje dospělých hráčů kategorie C Českého tenisového svazu.

 

Fotbalový klub „FK Primus Příbor, z. s.

– předsedou klubu je pan Petr Fischer. Hráči pravidelně trénují v areálu fotbalového hřiště TJ Příbor, z. s. Podzimní část soutěží skončila takto:

 

- přípravka mladší - získala v okresní soutěži 3. místo

- přípravka starší - získala v okresní soutěži 4. místo

- družstvo žáci - získalo v okresní soutěži 4. místo

- družstvo dorostu - získalo v okresní soutěži 1. místo

- družstvo mužů - získalo v okresní soutěži 3. místo

 

V rámci sportovních aktivit mimo soutěžní utkání proběhlo letní soustředění žáků a zimní výšlap na Javorník. Dále byl uspořádán zimní halový turnaj mládeže v Příboře. O činnosti a akcích jednotlivých oddílů informovala ve svém vysílání také Local TV Příbor. Na konci roku 2017 měla TJ Příbor, z. s. , celkem 424 členů, z toho 73 dětí do 15 let, 37 mladých ve věku 15-18 let a 314 dospělých nad 18 let.

 

Nejvyšším orgánem TJ Příbor, z. s., je Valná hromada, nejvyšším výkonným orgánem - Výkonná rada TJ Příbor, z. s. Předsedou je Ing. Oldřich Filip a místopředsedou pan Milan Burgár. TJ Příbor, z. s., financovala svoji činnost v průběhu roku zejména z veřejné finanční podpory města Příbora, z členských příspěvků, z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z darů a z provozování vlastních sportovních zařízení a sauny. Získání veřejné finanční podpory (VFP) na materiálně technické zabezpečení od města Příbora umožnilo Tělovýchovné jednotě Příbor výměnu bojleru na teplou vodu ve sportovní hale (98 153 Kč), rekonstrukci elektroinstalace ve sportovní hale, její I. etapu (140 003 Kč), rekonstrukci střídaček na stadionu kopané (51 304Kč) a vybudování požárního schodiště ve sportovní hale (217 316 Kč). Celkem bylo proinvestováno 506 776 Kč, z toho 80,64 % bylo uhrazeno z VPF. Zbývající částku 98 126 Kč hradila TJ Příbor, z. s., z vlastních zdrojů. TJ Příbor, z. s., je otevřenou organizací a stále přijímá nové členy, a to od těch nejmenších až po seniory.

Máte-li zájem cvičit, sportovat s námi, zažít napětí i legraci, pak přijďte kdykoli během tréninků mezi nás. Případné dotazy vám zodpovíme na emailové adrese:

 

tjpribor@seznam.cz