Sousoší Panny Marie

Barokní sousoší Panny Marie se nachází uprostřed náměstí Sigmunda Freuda.
Toto barokní sousoší je tvořeno trojicí soch – vlevo sochou sv.Floriána jakožto ochránce proti ohni, uprostřed sochou Panny Marie s Jezulátkem, vpravo pak sochou sv.Rocha ochránce proti moru z roku 1713, z doby posledního moru ve městě. Sochy sv.Floriána a sv.Rocha byly na počátku 90. let 20. století nahrazeny kopiemi.