Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 jsou volby, které mají proběhnout ve dnech 8. a 9. října 2021. Průzkumy z května 2020 favorizovaly jako vítěze hnutí ANO 2011 vedené Andrejem Babišem a největší procentuální nárůst od voleb v roce 2017 pak zaznamenala Česká pirátská strana. Za celý rok 2020 ztratilo část své podpory dominující hnutí ANO, naopak největší podporu dle průzkumu preferencí lze přistoudit koalici Pirátů a STAN.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Počet poslanců je stanoven zákonem na 200.

 

Zdroj: www.wikipedia.org

Volby 2020 - volby do zastupitelstva krajů a Senátu

Přílohy
pdfSeznam senatnich volebnich obvodu v nichz se budou konat volby v roce 2020 [pdf, 196 kB]
Seznam senatnich volebnich obvodu v nichz se budou konat volby v roce 2020

Volby do Evropského parlamentu 2019

Zasedání Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat od 23. do 26. května 2019 jako 9. v pořadí od roku 1979. Očekává se, že budou prvními volbami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve zbývajících 27 členských zemích. Vystoupením Spojeného království se část poslaneckých mandátů přerozdělí mezi zbývající členy a část jich zanikne. Z původních 751 jich bude 705.

Do Evropského parlamentu se volí takzvaným poměrným systémem, v každé zemi mají ale volby jistá specifika. A to například v počtu hlasů, které je nutné získat k získání křesla.

 

volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 v Česku

V České republice proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny od 14 do 22 hodin, respektive od 8 do 14 hodin. V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Na rozdíl například od parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit ze zahraničí, voličský průkaz lze tak využít jen na území České republiky.

 

Zdroj: www.wikipedia.org

Evropský parlament v Bruselu

Konečné výsledky voleb do zastupitelstva města Příbor

Výsledky voleb do zastupitelstva Příbor

Starosta města Příbor

Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká pirátská strana 2 Piškytlová Silvie Mgr. 55 Piráti BEZPP 385 7,66 1
1 Česká pirátská strana 3 Krompolc Tomáš Ing. 42 Piráti BEZPP 375 7,46 2
2 Česká str.sociálně demokrat. 1 Majer Bohuslav Ing. 63 ČSSD ČSSD 827 8,67 1
2 Česká str.sociálně demokrat. 12 Jurečka Mořic MUDr. 53 ČSSD BEZPP 752 7,89 2
2 Česká str.sociálně demokrat. 9 Putala Valentin 58 ČSSD BEZPP 569 5,97 3
2 Česká str.sociálně demokrat. 10 Turková Zuzana Ing. Bc. 62 ČSSD BEZPP 500 5,24 4
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Myška Jiří 72 KSČM KSČM 423 6,49 1
3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Pařízek Zdeněk Ing. 56 KSČM KSČM 363 5,57 2
4 Občanská demokratická strana 22 Krkoška Jan MUDr. 37 ODS ODS 429 6,85 1
4 Občanská demokratická strana 12 Sattková Tereza Bc. 38 ODS ODS 409 6,53 2
5 Společně pro Příbor 1 Netušil Pavel Mgr. 47 NK TOP 09 687 7,70 1
5 Společně pro Příbor 2 Gabzdyl Milan Ing. 39 NK BEZPP 579 6,49 2
5 Společně pro Příbor 3 Hambálková Alice Ing. 46 NK BEZPP 497 5,57 3
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Forišková Dana Ing. Ph.D. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 712 7,33 1
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Monsport Jan Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 712 7,33 2
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Žárská Ivana 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 628 6,47 3
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Monsport Martin DiS. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 592 6,10 4
7 Příbor je náš domov 1 Malík Jan Ing. arch. 38 NK BEZPP 955 6,95 1
7 Příbor je náš domov 4 Jurečka Radek 49 NK BEZPP 752 5,47 2
7 Příbor je náš domov 3 Tuza Jiří Mgr. 29 NK BEZPP 725 5,27 3
7 Příbor je náš domov 2 Střelka Milan Ing. 60 NK BEZPP 690 5,02 4
7 Příbor je náš domov 5 Motlíčková Ratajová Miroslava Mgr. 38 NK BEZPP 583 4,24 5
7 Příbor je náš domov 6 Kocourek Pavel 50 NK BEZPP 605 4,40 6

Celkem zobrazeno kandidátů:  23

Volební programy jednotlivých stran v Příboře

Volby Příbor 2018

ČSSD

 

KDU-ČSL

 

KSČM

 

ODS PŘÍBOR

 

PIRÁTSKÁ STRANA

 

PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV

 

SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR

 

Volby do zastupitelstva Příbor 05.10. - 06.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018
 

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
   

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny

Nejpozději  31. července 2018 do 16.00 hodin (66 dnů přede dnem voleb) registračnímu úřadu, kterým je :        
- obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
- pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině peticipodepsanou voliči podporujícími její kandidaturu   (viz vzor).  Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat :

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb, tj. 12. července 2018.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 12. července 2018:

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo , a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
   

Náležitosti kandidátní listiny :

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví,  jejich věk (ke dni podání kandidátní listiny),
 • povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb (tj. od 6. srpna 2018 po 16.00 hodině) do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

 

Tabulka: Všechny kandidátní listiny Příbor

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana
Politická
příslušnost
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
  Komunistická str.Čech a Moravy 23 Babincová Pavla 65 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 12 Bajer Adam 39 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 22 Berger František JUDr. 69 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 7 Bizoňová Veličková Zdeňka Mgr. 33 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 8 Blažek Alois Ing. 70 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 9 Blažek Lumír Dipl. Ing. MBA 54 ODS BEZPP
  Česká pirátská strana 13 Bobko Pavel 31 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 16 Bobková Drahomíra 59 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 14 Bobková Magdalena 18 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 14 Boháč Radek DiS. 32 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Böhm Petr Ing. 39 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Bőhm Martin 39 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 20 Bordovský Kamil Bc. 41 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 4 Borovský Radek 48 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 4 Brinda René Mgr. 52 NK TOP 09
  Občanská demokratická strana 2 Bryknar Petr Ing. 48 ODS BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 17 Černý Rudolf RSDr. 74 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 22 Davidová Anna 62 KDU-ČSL BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Debef Pavel MgA. Ph.D. 34 KDU-ČSL BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Debef Petr Mgr. 40 KDU-ČSL BEZPP
  Česká pirátská strana 1 Demel Jiří 60 Piráti Piráti
  Česká pirátská strana 21 Demel Lumír 32 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 2 Dobečka Milan Ing. 55 ČSSD ČSSD
  Společně pro Příbor 13 Dolná Kateřina Mgr. 41 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 10 Domitra Martin 24 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 9 Eliáš Radek Mgr. 42 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 23 Eliášová Michaela Mgr. 43 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 7 Erle Karel 69 ČSSD ČSSD
  Společně pro Příbor 18 Ermis Kryštof 42 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 9 Feilhauer Martin Mgr. 41 NK TOP 09
  Komunistická str.Čech a Moravy 19 Feixová Irena 78 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Fiala Petr 52 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 16 Fieber Pavel 68 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Forišková Dana Ing. Ph.D. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 7 Friedrich Zbyněk 42 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 2 Gabzdyl Milan Ing. 39 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 22 Gabzdylová Zuzana MUDr. 37 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 3 Gillar Petr 52 KSČM BEZPP
  Česká pirátská strana 6 Gőttlicher Roman 55 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 19 Grossmannová Emilie 70 ČSSD BEZPP
  Společně pro Příbor 3 Hambálková Alice Ing. 46 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 9 Hanzlík Vladimír 65 KSČM KSČM
  Česká pirátská strana 17 Jemelka Jan 40 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 23 Jemelková Hana Ing. 36 NK BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 23 Jerguš Ladislav mjr. v.v. 81 KDU-ČSL BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 12 Jurečka Mořic MUDr. 53 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 13 Jurečka Mořic Bc. et Bc. 23 ČSSD BEZPP
  Příbor je náš domov 4 Jurečka Radek 49 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 8 Kaňák Michal 44 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 20 Karasová Zuzana DiS. 27 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 14 Kašpar Jan 25 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 20 Klimša Rudolf 67 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 6 Kocourek Pavel 50 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 5 Konečná Jana Ing. 36 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 7 Korčák Rudolf 57 ODS ODS
  Společně pro Příbor 17 Kornetová Kateřina Bc. 25 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 8 Kovalský Václav Ing. M.B.A. 58 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 11 Kovaříková Věra 59 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 1 Kresta Lukáš Bc. 38 ODS ODS
  Česká str.sociálně demokrat. 3 Krišák Dušan 61 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 5 Krišák Jan DiS. 33 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 11 Krišáková Vladimíra RNDr. 60 ČSSD BEZPP
  Občanská demokratická strana 22 Krkoška Jan MUDr. 37 ODS ODS
  Česká pirátská strana 3 Krompolc Tomáš Ing. 42 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 16 Krupa Jaroslav 72 ČSSD BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 12 Křápková Michaela 22 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 6 Kubáň Martin Ing. 29 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 22 Kubáň Vít 20 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 19 Kűfferová Kamila Mgr. 44 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 23 Lišková Iveta DiS. 32 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 1 Majer Bohuslav Ing. 63 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 20 Majer Miroslav 55 ČSSD BEZPP
  Příbor je náš domov 14 Makový Aleš Ing. arch. 28 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 1 Malík Jan Ing. arch. 38 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 16 Malík Petr 33 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 11 Maliková Alena Ing. 60 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 6 Modr Jiří 33 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 15 Modrová Jana 39 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Monsport Jan Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Monsport Martin DiS. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 Monsportová Jana DiS. 37 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Monsportová Marie PhDr. 42 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 18 Motlíček Tomáš Mgr. 39 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 5 Motlíčková Ratajová Miroslava Mgr. 38 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 1 Myška Jiří 72 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 21 Nedoma Jan 27 NK TOP 09
  Příbor je náš domov 21 Nedoma Patrik Bc. 25 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 14 Nesvadbová Monika 40 ODS BEZPP
  Společně pro Příbor 1 Netušil Pavel Mgr. 47 NK TOP 09
  Společně pro Příbor 15 Netušilová Lenka Ing. 42 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 10 Nikodým Tomáš 63 KSČM BEZPP
  Česká pirátská strana 15 Opěla Libor 50 Piráti BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 Opěla Ondřej 22 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Společně pro Příbor 10 Palacká Tereza Mgr. 36 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 2 Pařízek Zdeněk Ing. 56 KSČM KSČM
  Občanská demokratická strana 15 Pavelka František 61 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 20 Pavelková Libuše Bc. 53 ODS BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 18 Pavlík Ladislav JUDr. 69 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Pavlisková Pavla Bc. 27 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 21 Pecinová Žofie 77 KSČM KSČM
  Česká pirátská strana 5 Petáková Markéta 49 Piráti BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 15 Petr Karel 72 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Petr Václav 29 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 2 Piškytlová Silvie Mgr. 55 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 21 Plaček Petr Ing. 56 ČSSD BEZPP
  Společně pro Příbor 8 Podolská Milada PhDr. 62 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 13 Popelka Vít 61 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 23 Pukovec Josef Mgr. 44 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 11 Pustějovský Libor 28 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 9 Putala Valentin 58 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Putala Valentin Bc. 34 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 19 Rosmarinová Iveta 51 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 22 Rumpík Milan Ing. 79 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 8 Rumpíková Eva 73 ČSSD ČSSD
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 Řezníček Pavel 49 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 19 Říčka Jan 20 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 7 Říčka Martin 25 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 12 Sattková Tereza Bc. 38 ODS ODS
  Komunistická str.Čech a Moravy 6 Sedláčková Hana 60 KSČM BEZPP
  Občanská demokratická strana 4 Seibert Oldřich 59 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 18 Seibert Oldřich 38 ODS ODS
  Komunistická str.Čech a Moravy 14 Sekeráš Miroslav 75 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Sklenovská Ludmila 52 KDU-ČSL BEZPP
  Občanská demokratická strana 23 Sklenovský Bedřich 63 ODS ODS
  Česká pirátská strana 11 Slovák Radomír 50 Piráti BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 13 Stanciulescu Ioan Ing. 70 KSČM BEZPP
  Občanská demokratická strana 16 Strakošová Dagmar 60 ODS BEZPP
  Příbor je náš domov 15 Střelka Martin MUDr. 34 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 2 Střelka Milan Ing. 60 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 16 Sumbal Jakub 22 NK TOP 09
  Občanská demokratická strana 5 Sumbal Jiří Ing. 53 ODS ODS
  Česká pirátská strana 18 Sumbalová Lenka Ing. 27 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 3 Svobodová Jana Ing. 57 ODS ODS
  Příbor je náš domov 7 Sýkora Ondřej Ing. 34 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 6 Šitavanc Jaromír 22 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 17 Šlosar Boris 46 ODS BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 18 Šlosar Petr 41 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Šlosarová Alžběta 45 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 12 Šrámek Jaroslav 39 NK BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Štefek Stanislav DiS. 30 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Občanská demokratická strana 13 Štěpán Miroslav Ing. 45 ODS ODS
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Štůsek Marian 33 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 Štůsková Ludmila 64 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 5 Švekuš Dušan Mgr. 56 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 8 Tic Pavel Mgr. 31 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 20 Ticová Zuzana Mgr. 30 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 10 Tichavský Luděk 51 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 11 Tománek Raduz 60 KSČM KSČM
  Občanská demokratická strana 21 Tomečková Alena 49 ODS ODS
  Příbor je náš domov 22 Trojčínská Vlasta 75 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 10 Turková Zuzana Ing. Bc. 62 ČSSD BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 4 Tušinovský Antonín 62 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 3 Tuza Jiří Mgr. 29 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 17 Urban Petr Ing. 57 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 9 Urbánek Daniel 31 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 4 Vaněk Igor Ing. 54 ČSSD ČSSD
  Česká pirátská strana 12 Vybíralová Hana 27 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 17 Vysocký Jiří 67 ČSSD BEZPP
  Občanská demokratická strana 10 Zelenka Ondřej Petr 32 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 19 Zelenková Veronika Ing. Bc. 37 ODS BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Žárská Ivana 64 KDU-ČSL KDU-ČSL
 

Celkem zobrazeno kandidátů:  161

 

Zdroj: www.mvcr.cz a www.czso.cz