Volby do Evropského parlamentu 2019

Zasedání Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat od 23. do 26. května 2019 jako 9. v pořadí od roku 1979. Očekává se, že budou prvními volbami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ve zbývajících 27 členských zemích. Vystoupením Spojeného království se část poslaneckých mandátů přerozdělí mezi zbývající členy a část jich zanikne. Z původních 751 jich bude 705.

Do Evropského parlamentu se volí takzvaným poměrným systémem, v každé zemi mají ale volby jistá specifika. A to například v počtu hlasů, které je nutné získat k získání křesla.

 

volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019 v Česku

V České republice proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny od 14 do 22 hodin, respektive od 8 do 14 hodin. V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Na rozdíl například od parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit ze zahraničí, voličský průkaz lze tak využít jen na území České republiky.

 

Zdroj: www.wikipedia.org

Evropský parlament v Bruselu

Konečné výsledky voleb do zastupitelstva města Příbor

Výsledky voleb do zastupitelstva Příbor

Starosta města Příbor

Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká pirátská strana 2 Piškytlová Silvie Mgr. 55 Piráti BEZPP 385 7,66 1
1 Česká pirátská strana 3 Krompolc Tomáš Ing. 42 Piráti BEZPP 375 7,46 2
2 Česká str.sociálně demokrat. 1 Majer Bohuslav Ing. 63 ČSSD ČSSD 827 8,67 1
2 Česká str.sociálně demokrat. 12 Jurečka Mořic MUDr. 53 ČSSD BEZPP 752 7,89 2
2 Česká str.sociálně demokrat. 9 Putala Valentin 58 ČSSD BEZPP 569 5,97 3
2 Česká str.sociálně demokrat. 10 Turková Zuzana Ing. Bc. 62 ČSSD BEZPP 500 5,24 4
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Myška Jiří 72 KSČM KSČM 423 6,49 1
3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Pařízek Zdeněk Ing. 56 KSČM KSČM 363 5,57 2
4 Občanská demokratická strana 22 Krkoška Jan MUDr. 37 ODS ODS 429 6,85 1
4 Občanská demokratická strana 12 Sattková Tereza Bc. 38 ODS ODS 409 6,53 2
5 Společně pro Příbor 1 Netušil Pavel Mgr. 47 NK TOP 09 687 7,70 1
5 Společně pro Příbor 2 Gabzdyl Milan Ing. 39 NK BEZPP 579 6,49 2
5 Společně pro Příbor 3 Hambálková Alice Ing. 46 NK BEZPP 497 5,57 3
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Forišková Dana Ing. Ph.D. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 712 7,33 1
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Monsport Jan Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL 712 7,33 2
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Žárská Ivana 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 628 6,47 3
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Monsport Martin DiS. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 592 6,10 4
7 Příbor je náš domov 1 Malík Jan Ing. arch. 38 NK BEZPP 955 6,95 1
7 Příbor je náš domov 4 Jurečka Radek 49 NK BEZPP 752 5,47 2
7 Příbor je náš domov 3 Tuza Jiří Mgr. 29 NK BEZPP 725 5,27 3
7 Příbor je náš domov 2 Střelka Milan Ing. 60 NK BEZPP 690 5,02 4
7 Příbor je náš domov 5 Motlíčková Ratajová Miroslava Mgr. 38 NK BEZPP 583 4,24 5
7 Příbor je náš domov 6 Kocourek Pavel 50 NK BEZPP 605 4,40 6

Celkem zobrazeno kandidátů:  23

Volební programy jednotlivých stran v Příboře

Volby Příbor 2018

ČSSD

 

KDU-ČSL

 

KSČM

 

ODS PŘÍBOR

 

PIRÁTSKÁ STRANA

 

PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV

 

SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR

 

Volby do zastupitelstva Příbor 05.10. - 06.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018
 

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
   

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny

Nejpozději  31. července 2018 do 16.00 hodin (66 dnů přede dnem voleb) registračnímu úřadu, kterým je :        
- obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
- pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině peticipodepsanou voliči podporujícími její kandidaturu   (viz vzor).  Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat :

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb, tj. 12. července 2018.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 12. července 2018:

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo , a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
   

Náležitosti kandidátní listiny :

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví,  jejich věk (ke dni podání kandidátní listiny),
 • povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb (tj. od 6. srpna 2018 po 16.00 hodině) do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

 

Tabulka: Všechny kandidátní listiny Příbor

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana
Politická
příslušnost
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
  Komunistická str.Čech a Moravy 23 Babincová Pavla 65 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 12 Bajer Adam 39 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 22 Berger František JUDr. 69 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 7 Bizoňová Veličková Zdeňka Mgr. 33 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 8 Blažek Alois Ing. 70 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 9 Blažek Lumír Dipl. Ing. MBA 54 ODS BEZPP
  Česká pirátská strana 13 Bobko Pavel 31 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 16 Bobková Drahomíra 59 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 14 Bobková Magdalena 18 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 14 Boháč Radek DiS. 32 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Böhm Petr Ing. 39 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 15 Bőhm Martin 39 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 20 Bordovský Kamil Bc. 41 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 4 Borovský Radek 48 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 4 Brinda René Mgr. 52 NK TOP 09
  Občanská demokratická strana 2 Bryknar Petr Ing. 48 ODS BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 17 Černý Rudolf RSDr. 74 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 22 Davidová Anna 62 KDU-ČSL BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 Debef Pavel MgA. Ph.D. 34 KDU-ČSL BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Debef Petr Mgr. 40 KDU-ČSL BEZPP
  Česká pirátská strana 1 Demel Jiří 60 Piráti Piráti
  Česká pirátská strana 21 Demel Lumír 32 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 2 Dobečka Milan Ing. 55 ČSSD ČSSD
  Společně pro Příbor 13 Dolná Kateřina Mgr. 41 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 10 Domitra Martin 24 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 9 Eliáš Radek Mgr. 42 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 23 Eliášová Michaela Mgr. 43 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 7 Erle Karel 69 ČSSD ČSSD
  Společně pro Příbor 18 Ermis Kryštof 42 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 9 Feilhauer Martin Mgr. 41 NK TOP 09
  Komunistická str.Čech a Moravy 19 Feixová Irena 78 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Fiala Petr 52 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 16 Fieber Pavel 68 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Forišková Dana Ing. Ph.D. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 7 Friedrich Zbyněk 42 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 2 Gabzdyl Milan Ing. 39 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 22 Gabzdylová Zuzana MUDr. 37 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 3 Gillar Petr 52 KSČM BEZPP
  Česká pirátská strana 6 Gőttlicher Roman 55 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 19 Grossmannová Emilie 70 ČSSD BEZPP
  Společně pro Příbor 3 Hambálková Alice Ing. 46 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 9 Hanzlík Vladimír 65 KSČM KSČM
  Česká pirátská strana 17 Jemelka Jan 40 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 23 Jemelková Hana Ing. 36 NK BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 23 Jerguš Ladislav mjr. v.v. 81 KDU-ČSL BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 12 Jurečka Mořic MUDr. 53 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 13 Jurečka Mořic Bc. et Bc. 23 ČSSD BEZPP
  Příbor je náš domov 4 Jurečka Radek 49 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 8 Kaňák Michal 44 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 20 Karasová Zuzana DiS. 27 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 14 Kašpar Jan 25 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 20 Klimša Rudolf 67 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 6 Kocourek Pavel 50 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 5 Konečná Jana Ing. 36 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 7 Korčák Rudolf 57 ODS ODS
  Společně pro Příbor 17 Kornetová Kateřina Bc. 25 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 8 Kovalský Václav Ing. M.B.A. 58 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 11 Kovaříková Věra 59 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 1 Kresta Lukáš Bc. 38 ODS ODS
  Česká str.sociálně demokrat. 3 Krišák Dušan 61 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 5 Krišák Jan DiS. 33 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 11 Krišáková Vladimíra RNDr. 60 ČSSD BEZPP
  Občanská demokratická strana 22 Krkoška Jan MUDr. 37 ODS ODS
  Česká pirátská strana 3 Krompolc Tomáš Ing. 42 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 16 Krupa Jaroslav 72 ČSSD BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 12 Křápková Michaela 22 KSČM BEZPP
  Společně pro Příbor 6 Kubáň Martin Ing. 29 NK BEZPP
  Česká pirátská strana 22 Kubáň Vít 20 Piráti BEZPP
  Společně pro Příbor 19 Kűfferová Kamila Mgr. 44 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 23 Lišková Iveta DiS. 32 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 1 Majer Bohuslav Ing. 63 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 20 Majer Miroslav 55 ČSSD BEZPP
  Příbor je náš domov 14 Makový Aleš Ing. arch. 28 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 1 Malík Jan Ing. arch. 38 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 16 Malík Petr 33 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 11 Maliková Alena Ing. 60 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 6 Modr Jiří 33 ČSSD ČSSD
  Česká str.sociálně demokrat. 15 Modrová Jana 39 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Monsport Jan Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Monsport Martin DiS. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 Monsportová Jana DiS. 37 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Monsportová Marie PhDr. 42 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 18 Motlíček Tomáš Mgr. 39 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 5 Motlíčková Ratajová Miroslava Mgr. 38 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 1 Myška Jiří 72 KSČM KSČM
  Společně pro Příbor 21 Nedoma Jan 27 NK TOP 09
  Příbor je náš domov 21 Nedoma Patrik Bc. 25 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 14 Nesvadbová Monika 40 ODS BEZPP
  Společně pro Příbor 1 Netušil Pavel Mgr. 47 NK TOP 09
  Společně pro Příbor 15 Netušilová Lenka Ing. 42 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 10 Nikodým Tomáš 63 KSČM BEZPP
  Česká pirátská strana 15 Opěla Libor 50 Piráti BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 Opěla Ondřej 22 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Společně pro Příbor 10 Palacká Tereza Mgr. 36 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 2 Pařízek Zdeněk Ing. 56 KSČM KSČM
  Občanská demokratická strana 15 Pavelka František 61 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 20 Pavelková Libuše Bc. 53 ODS BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 18 Pavlík Ladislav JUDr. 69 KSČM KSČM
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 Pavlisková Pavla Bc. 27 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 21 Pecinová Žofie 77 KSČM KSČM
  Česká pirátská strana 5 Petáková Markéta 49 Piráti BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 15 Petr Karel 72 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Petr Václav 29 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 2 Piškytlová Silvie Mgr. 55 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 21 Plaček Petr Ing. 56 ČSSD BEZPP
  Společně pro Příbor 8 Podolská Milada PhDr. 62 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 13 Popelka Vít 61 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 23 Pukovec Josef Mgr. 44 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 11 Pustějovský Libor 28 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 9 Putala Valentin 58 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Putala Valentin Bc. 34 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 19 Rosmarinová Iveta 51 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 22 Rumpík Milan Ing. 79 ČSSD BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 8 Rumpíková Eva 73 ČSSD ČSSD
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 Řezníček Pavel 49 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Česká pirátská strana 19 Říčka Jan 20 Piráti BEZPP
  Česká pirátská strana 7 Říčka Martin 25 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 12 Sattková Tereza Bc. 38 ODS ODS
  Komunistická str.Čech a Moravy 6 Sedláčková Hana 60 KSČM BEZPP
  Občanská demokratická strana 4 Seibert Oldřich 59 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 18 Seibert Oldřich 38 ODS ODS
  Komunistická str.Čech a Moravy 14 Sekeráš Miroslav 75 KSČM BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Sklenovská Ludmila 52 KDU-ČSL BEZPP
  Občanská demokratická strana 23 Sklenovský Bedřich 63 ODS ODS
  Česká pirátská strana 11 Slovák Radomír 50 Piráti BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 13 Stanciulescu Ioan Ing. 70 KSČM BEZPP
  Občanská demokratická strana 16 Strakošová Dagmar 60 ODS BEZPP
  Příbor je náš domov 15 Střelka Martin MUDr. 34 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 2 Střelka Milan Ing. 60 NK BEZPP
  Společně pro Příbor 16 Sumbal Jakub 22 NK TOP 09
  Občanská demokratická strana 5 Sumbal Jiří Ing. 53 ODS ODS
  Česká pirátská strana 18 Sumbalová Lenka Ing. 27 Piráti BEZPP
  Občanská demokratická strana 3 Svobodová Jana Ing. 57 ODS ODS
  Příbor je náš domov 7 Sýkora Ondřej Ing. 34 NK BEZPP
  Občanská demokratická strana 6 Šitavanc Jaromír 22 ODS BEZPP
  Občanská demokratická strana 17 Šlosar Boris 46 ODS BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 18 Šlosar Petr 41 ČSSD BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Šlosarová Alžběta 45 KDU-ČSL BEZPP
  Příbor je náš domov 12 Šrámek Jaroslav 39 NK BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Štefek Stanislav DiS. 30 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Občanská demokratická strana 13 Štěpán Miroslav Ing. 45 ODS ODS
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 Štůsek Marian 33 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 Štůsková Ludmila 64 KDU-ČSL KDU-ČSL
  Komunistická str.Čech a Moravy 5 Švekuš Dušan Mgr. 56 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 8 Tic Pavel Mgr. 31 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 20 Ticová Zuzana Mgr. 30 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 10 Tichavský Luděk 51 NK BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 11 Tománek Raduz 60 KSČM KSČM
  Občanská demokratická strana 21 Tomečková Alena 49 ODS ODS
  Příbor je náš domov 22 Trojčínská Vlasta 75 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 10 Turková Zuzana Ing. Bc. 62 ČSSD BEZPP
  Komunistická str.Čech a Moravy 4 Tušinovský Antonín 62 KSČM BEZPP
  Příbor je náš domov 3 Tuza Jiří Mgr. 29 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 17 Urban Petr Ing. 57 NK BEZPP
  Příbor je náš domov 9 Urbánek Daniel 31 NK BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 4 Vaněk Igor Ing. 54 ČSSD ČSSD
  Česká pirátská strana 12 Vybíralová Hana 27 Piráti BEZPP
  Česká str.sociálně demokrat. 17 Vysocký Jiří 67 ČSSD BEZPP
  Občanská demokratická strana 10 Zelenka Ondřej Petr 32 ODS ODS
  Občanská demokratická strana 19 Zelenková Veronika Ing. Bc. 37 ODS BEZPP
  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Žárská Ivana 64 KDU-ČSL KDU-ČSL
 

Celkem zobrazeno kandidátů:  161

 

Zdroj: www.mvcr.cz a www.czso.cz 

Volba prezidenta České republiky 2018 - 2. kolo konečné výsledky

Konečné výsledky 2. kolo

 

 2. kolo prezidentských voleb Česká republika 100

Výsledek volby - celá Česká republika

 

-OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
1. kolo 14 866 14 866 100,00 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141 99,44
2. kolo 14 866 14 866 100,00 8 363 002 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77

 

Účast v % 66,60%

 
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 985 547 38,56 2 853 390 51,36
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 369 601 26,60 2 701 206 48,63

 

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

-OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
2. kolo 10 10 100,00 6 803 4 624 67,97 4 620 4 613 99,85
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 887 44,38 2 656 57,57
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 078 25,35 1 957 42,42

 

 

Volba prezidenta České republiky 2018 - průběžné výsledky

 

Výsledek volby 1. kolo

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
14 866 14 866 100,00 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141 99,44

 

Podíl zpracovaných okrsků v %

100,00%

 

Účast v %

61,92%
 
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 221 689 4,30 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 472 643 9,18 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 526 694 10,23 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 63 348 1,23 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 29 228 0,56 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 24 442 0,47 X X
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 985 547 38,56 X X
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 454 949 8,83 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 369 601 26,60 X X
+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát
 

Výsledky hlasování za územní celky 1. kolo

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Příbor

OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
početzprac.v %
10 10 100,00 6 845 4 273 62,43 4 268 4 251 99,60
KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo2. kolo
číslopříjmení, jméno, titulyhlasy%hlasy%
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 168 3,95 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 280 6,58 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 417 9,80 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 35 0,82 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 17 0,39 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 23 0,54 X X
7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 887 44,38 X X
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 346 8,13 X X
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 078 25,35 X X

 

Zdroj. Český statistický úřad a www.idnes.cz

Volba prezidenta České republiky 12. a 13. ledna 2018

Volba prezidenta České republiky 12. a 13. ledna 2018

Dne 28. srpna 2017 bylo ve Sbírce zákonů pod č.  275/2017 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky na dny 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018).

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o volbách do Parlamentu"), zapsání voliče do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, (dále jen "zastupitelský úřad"), příslušným podle místa jeho pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zastupitelské úřady zvláštní seznam voličů trvalého charakteru (obdobný jako stálý seznam voličů vedený obecními úřady na území České republiky) pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. prosince 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může volič již ode dne vyhlášení volby požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič v budoucnu chtěl opět volit v jakýchkoli volbách na území České republiky, např. ve volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim 2018, bude nutné, aby požádal zastupitelský úřad o své vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení volič odevzdá přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může volič již ode dne vyhlášení volby požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Musí se však jednat o velvyslanectví nebo generální konzulát.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky (2018)

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky probíhá na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem.

Volba prezidenta České republiky mimo území České republiky se koná ve dvou dnech, kterými jsou

čtvrtek 11. ledna 2018 a pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 13. ledna 2018, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

pátek 12. ledna 2018, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 13. ledna 2018, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech v zahraničí.

Volební místnost

Ve volební místnosti jsou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem "VZOR", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením volby; při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí nebo v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky (blíže viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018).

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky, tj. ve dnech 26. a 27. ledna 2018 a v těch místech v zahraničí, kde nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, již ve dnech 25. a 26. ledna 2018.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem, anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve volební místnosti.

 

Voličský průkaz - žádost

tel. 556 455 446, mobil - 730 815 426