Prohlášení o používání cookies

Soukromí a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá

Při vývoji aplikací klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.

Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o funkce typu nákupní košík, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

 

Proč se mi zobrazuje obtěžující lišta s informací o cookies?

Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011 Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies. 

 

Jaké cookie používáme?

Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Publikační systém ukládá ve formě cookies pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Jsou to tedy tzv. „hodné cookies“, bez kterých by žádný objednávkový systém nebo přihlášení do uživatelského účtu nemohlo fungovat.

 

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné.

 

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s používáním cookies. Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být z technických důvodů bohužel funkční.