Luna Příbor, středisko volného času

LUNA Příbor logoDukelská 1346
742 58 Příbor

tel: 

+420 556 725 029 

e-mail:   luna@lunapribor.cz 
web: www.lunapribor.cz 


Luna Příbor, středisko volného času - příspěvková organizace je zařízení, které se zabývá využitím volného času dětí předškolního, školního věku, mládeže i dospělých. Nabízí činnost v zájmových kroužcích a kurzech, připravuje akce různého zaměření, soutěže, turnaje na mezinárodní úrovni, víkendovky pro děti i ženy, zájezdy aj. V rámci letní činnosti organizuje letní tábory, soustředění a zahraniční pobytovou rekreaci.

Plní úkol sociální prevence v protidrogové politice, podílí se na prevenci kriminality dětí a mládeže a svou činností naplňuje prevenci negativních jevů.

 

PROGRAM NA ÚNOR 2020

 

4., 11., 18., 25. února
Úterý 13:30–14:30, LUNA
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Sportovní hry pro školní družinu. Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186
5. února
Středa 9:00–12:00, LUNA
MINIKARNEVAL
Soutěže, hry pro malé děti a rodiče. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186
8.–9. února
Sobota od 8:00,
neděle do 11:00, LUNA
SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE
Akce pro členy kroužku Street Dance.
Cena: 250 Kč (strava, ubytování). Zájemci se mohou přihlásit do 5. 2.
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186
15. února
Sobota 8:00–16:00, LUNA
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2020
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová
technika, diorama. Akce je doplněna doprovodnými soutěžemi.
Akce pro žáky, juniory, seniory. Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256
20. února
Čtvrtek 17:30, LUNA
PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
Akce pro interní a externí zaměstnance.
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256
21.–23. února
Pátek od 17:00,
neděle do 11:00, LUNA
SEMINÁŘ AIKIDÓ
Akce určena pro členy kroužku aikidó.
Cena: 300 Kč (strava, ubytování) Zájemci se mohou přihlásit do 18. 2.
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186
22. února
Sobota 14:00–18:00, LUNA
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA
Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. Vede: K. Fojtíková
Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál. Vede: K. Bukovjanová
Korálkování
Vstupné upřesněno později. Vede: V. Kalmusová
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem
rezervovat místo! Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156
22.–23. února
Sobota od 8:00,
neděle do 11:00, LUNA
SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE
Akce pro členy kroužku Street Dance.
Cena: 250 Kč (strava, ubytování). Zájemci se mohou přihlásit do 19. 2.
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186
29. února
Sobota od 8:30–12:00,
LUNA
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ
Akce pro členy rybářského kroužku. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186
29. února
Sobota od 14:00–18:00,
LUNA
MRKEV v hlavní roli
I. téma z cyklu zážitkových seminářů s ochutnávkou a přípravou pokrmů.
Ochutnávka mrkve na různé způsoby, v různých kombinacích, zkoušení
nových receptů. Akce pro zájemce od 12 do 99 let, kteří se nebojí
experimentovat, chtějí se stravovat zdravě, zajímavě a trochu netradičně.
Cena: 400 Kč. Zájemci se mohou přihlásit do 25. 2.
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256, E. Holubová Petrů, tel. 736 735 599
2.–6. března
Pondělí–pátek 8:00–16:00,
LUNA
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR
Určeno pro děti do 13 let.
Cena: 800 Kč (oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, odměny).
Rodiče mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu. Z důvodu zajištění
stravy je nutné účast nahlásit minimálně den předem. Cena za jednotlivý
den: 200 Kč
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, J. Lupíková, tel. 604 188 186

Kroužek, klub Vedoucí ZK
1. KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ TORA J. Kellner
2. RYBÁŘI I, II L. Lupík
3. CHOVATELÉ D. Kičurová
4. AIKIDÓ I, II R. Stopka
5. CAPOEIRA I J. Beneš
6. CAPOEIRA II G. Sýkorová
7. STREET DANCE I pro mladší J. Šimečková
8. STREET DANCE II pro starší J. Šimečková
9. STEET DANCE III pro mládež J. Šimečková
10. FLORBAL I, III P. Flögel
11. FLORBAL II T. Kulatý
12. MÍČOVÉ HRY J. Lupíková
13. HOROLEZECKÝ L. Debefová
14. DESKOVÉ HRY V. Kalmusová
15. BASKETBALOVÝ KLUB I P. Bobko
16. BASKETBALOVÝ KLUB II M. Sýkora
17. KERAMIKA I K. Bukovjanová
18. KERAMIKA II K. Fojtíková
19. KERAMIKA III L. Polášková
20. KREATIV K. Bukovjanová
21. KORÁLKOVÁNÍ I, II, V. Kalmusová
22. BERUŠKY – tanečky pro nejmenší J. Konečná
23. MODERNÍ KLASICKÝ TANEC pro děti J. Konečná
24. MODERNÍ KLASICKÝ TANEC pro dospělé J. Konečná
23. LATINSKOAMERICKÉ TANEČKY L. Vališová
25. LATINO DANCE L. Vališová
26. MAŽORETKY I, II R. Fialová
27. MODERN DANCE R. Fialová
28. TRAMPOLÍNKY pro děti R. Fialová
29. ZUMBIČKA R. Fialová
30. KYTAROVÉ UMĚNÍ J. Čtvrtek
31. VÝTVARKA pro děti i dospělé K. Večeřová
32. MLSNÁ VAŘEČKA L. Nenutilová
33. RETRO L. Nenutilová
34. ANGLIČTINA I pro děti N. Viznarová
35. ANGLIČTINA II, zač. a mírně pokročilí N. Viznarová
36. ANGLIČTINA III, středně pokročilí V. Jašková
37. ANGLIČTINA IV, pokročilí V. Jašková
38. ANGLIČTINA V, konverzace
39. ANGLIČTINA, bussines
40. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky a děti Z. Bučková
41. ŠPANĚLŠTINA pro začátečníky J. Konečná
42. MATEŘSKÉ CENTRUM "ZVONEČEK" P. Kavanová
Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte
v náborových letácích nebo na plakátech.
Přihlásit se můžete a informace získáte - telefon: 556 725 029,
e-mail: luna@lunapribor.cz

PRAVIDELNÉ AKCE

 

STOLNÍ TENIS

Pondělí – pátek / 15:00 – 17:00 / v Luně

Vstupné: 10 Kč

 

AIKIDÓ pro dospělé

Pondělí a čtvrtek / 18:00 – 20:00 / v Luně

Vstupné: 50 Kč

Vede: R. Stopka, tel. 773 650 441

 

ZUMBA®

Pondělí / 18:00 – 19:00 / v Luně

Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/11 vstupů

Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300

 

TRAMPOLÍNKY

Pondělí / 19:00 – 20:00 / v Luně

Vstupné: 70 Kč, permanentka 700 Kč/11 vstupů

Nutná rezervace místa!

Vede R. Fialová, tel. 607 953 300

 

 

TANEC V KRUHU ŽEN

Úterý / 18:10 - 19:10 / LUNA

Vstupné: 100 Kč/lekce

Vede: J. Kravalová, tel. 605 433 967

DESKOVKY

Středa / 16:00-18:00 / LUNA

Vstupné: 30 Kč

Vede: V. Kalmusová, tel. 730 904 512

 

LATINO DANCE

Čtvrtek / 18:00 – 19:00 / v Luně

Vstupné: 75 Kč, permanentka 700 Kč/10 vstupů

Nutná rezervace místa!

Vede L. Vališová, tel. 607 007 418, lucye.v@centrum.cz

 

 

Více v sekci Přehled akcí

Přílohy
pdfRETRO kroužek [pdf, 619 kB]
RETRO kroužek
pdfZvoneček [pdf, 342 kB]
Zvoneček
pdfSlovensko zájezd [pdf, 409 kB]
Slovensko zájezd
pdfTábory Luna Příbor [pdf, 639 kB]
Tábory Luna Příbor
pdfHADINKA 2018 [pdf, 638 kB]
HADINKA2018
jpgSPORTOVNÍ TÁBOR [jpg, 511 kB]
SPORTOVNÍ TÁBOR

LUNA Kroužky a kluby pro rok 2021/2022

LUNA kroužky a aktivity (2)

 

LUNA kroužky a aktivity (1)

Přílohy
pdfLUNA KROUŽKY, KLUBY [pdf, 328 kB]
LUNA KROUŽKY, KLUBY