Pozvánka ČSSD ke komunálním volbám 2022

ČSSD logo volební 2022

 

Za kandidáty do Zastupitelstva města Příbora Jan Krišák, DiS., předseda MO ČSSD Příbor

 

Vážení spoluobčané,

 

Česká strana sociálně demokratická byla, je a věříme, že i nadále bude součástí politického života v našem městě. To ale především záleží na Vás - na voličích - a samozřejmě na tom, jak Vás, voliče, program a snažení kandidátů ČSSD do komunálních voleb 2022–2026 osloví.

 

Ve volebním období 2014–2018, kdy byli zástupci naší strany ve vedení města, se podařilo zrekonstruovat Kulturní dům Příbor, na Prchalově vytvořit z prodejny příjemný kulturní stánek, vyměnila se okna a obnovila fasáda naší radnice, rozjely se práce na rekonstrukci objektu „hvězdárna“, projekčně se řešilo re-use centrum na kompostárně, výměna oken a fasáda ZŠ Jičínské, rekonstruovaly se místní komunikace a chodníky a mnoho dalšího.

 

Pro volební období 2022–2026 jsme si stanovili tyto hlavní programové cíle:
• Efektivní a ekonomické využívání financí a majetku města pro spokojenost občanů města;
• Nadále podporovat získávání dotací a grantů z EU, od státu a kraje;
• Podpora individuální bytové výstavby ve vybraných lokalitách města, včetně developerské výstavby bytových domů;
• I nadále řešit opravy komunikací a chodníků na území Příbora, Hájova a Prchalova;
• Neustále zlepšovat životní prostředí města a jeho okolí, včetně obnovy a výsadby zeleně;
• Podporovat činnost městské policie při udržování bezpečného města;
• Dotačně pomáhat sportovním a zájmovým organizacím města, spolkům, podporovat aktivity mládeže a kulturní aktivity ve městě;
• Podporovat činnosti směřující k udržení úřadu moderního a přátelského pro občany i návštěvníky;
• Zavádět pro úsporu energií u budov v majetku města postupně dle finančních možností alternativní zdroje energie (např. fotovoltaiku a další);
• Koncepčně a realisticky řešit využití objektu č.p. 1346 (bývalá ZŠ Dukelská) - školní družina, mateřská škola, základní škola apod.;
• Realisticky a dle demografie řešit nedostatek míst v předškolních zařízeních našeho města.
Vážení spoluobčané, využijte svého volebního práva, přijďte prosím k volbám a volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mějte šťastnou ruku.

ČSSD Příbor - program, kandidátky, kontakty

https://www.facebook.com/pages/MO-%C4%8CSSD-P%C5%99%C3%ADbor/695091143899101