Komunistická strana Čech a Moravy - komunální volby 2022

KSČM PŘÍBOR

 

Za KSČM v Příboře Ing. Zdeněk Pařízek
Vážení spoluobčané,
volební období 2018–2022 jde do finále a jsme na prahu nových komunálních voleb. Zastupitelé za KSČM vždy prosazovali zájmy široké veřejnosti. Naší prioritou bylo hospodárné nakládání s prostředky města, bezpečnost a pořádek, sociální politika, podpora kulturního a sportovního vyžití všech generací a samozřejmě i fungující školství, zdravotnictví a vše potřebné pro spokojený život našich občanů, včetně podpory sociálních služeb. Podporovali jsme investiční akce ve prospěch široké veřejnosti, zejména rekonstrukci radnice s bezbariérových přístupem, rekonstrukci četných chodníků, opravy komunikací, vybudování nových parkovacích míst, podporovali jsme přidělení dotací a grantů na činnost sdružení, spolků, sportovních a volnočasových organizací.


A v tomto všem bychom v případě důvěry voličů rádi pokračovali. Náš volební program pro období let 2022–2026 je zaměřen zejména na udržení vysokého standardu bezpečnosti ve městě a přilehlých obcích, naším cílem je zlepšení stavu čistoty, veřejné zeleně a péče o hřbitovy, rozpracování projektů pro navýšení bytového fondu, zajištění kapacit mateřských a základních škol. Rovněž i nadále chceme být nápomocni v oblastech sportovního, kulturního a volnočasového vyžití všech věkových skupin občanů. Máme zájem investovat do rekonstrukcí parků a vybudovat nové lesoparky v oblasti Příbor – jih za zahrádkářskou osadou ulice Fučíkovy a podél ulice  Štefánikovy.
Naším zájmem je, aby se nám všem v našem malebném městečku a jeho místních částech dobře žilo a cítili jsme se zde jako v útulném domově.

KSČM Příbor - program, kandidátky, kontakty

internetové stránky nemají