DISCGOLF V PŘÍBOŘE

DISCGOLF

 

Discgolf je zábavná pohybová aktivita pro každého. Cílem hry je projít vytyčenou trasu s co nejmenším počtem hodů diskem.

Trasu tvoří 3 jamky, z nichž každá začíná na výhozišti - odkud hráč hází první hod a končí discgolfovým košem. Další hod provádí hráč z místa, kde disk zůstal po předchozím hodu ležet. Pro každý hod může hráč použít jiný disk.

Poté, co hráč umístí svůj disk do diskgolfového koše, se přesune na výhoziště jamky následující, až dokud neobejde celé hřiště.