Společně pro Příbor - Komunální volby 2022

Společně pro Příbor

 

Již podruhé se o přízeň příborských občanů uchází sdružení nezávislých kandidátů „Společně pro Příbor“. Vzniklo na jaře roku 2018 na základě názorové blízkosti lidí vyvíjejících ve městě Příboře nejrůznější aktivity: šlo o některé učitele místních základních škol i gymnázia, neformální spolek „Příbor v pohybu“, lidi z prostředí Coworking centra, kluby politických stran TOP 09 a Strany zelených aj. Tak široké rozpětí nebylo možno soustředit pod hlavičku žádné politické strany, proto jsme sbírali podpisy občanů Příbora pod nezbytnou Petici, díky které jsme mohli vstoupit do voleb jako sdružení nezávislých kandidátů.


V uplynulém volebním období jsme pracovali v zastupitelstvu i radě našeho města a zanechali zde poměrně čitelnou stopu. Místostarosta Pavel Netušil se osobně angažoval v mnoha oblastech: zřízení cyklobusové a skibusové linky do Beskyd, linky do Hranic s přestupy na expresy do/z Prahy, řešení chybějící ordinace praktického lékaře, boj proti přestěhování CETRATu (příborského muzea) do Nové Horky… Díky jeho iniciativě rovněž tento rok po dlouhé době otevřelo Masarykovo gymnázium v Příboře dvě třídy čtyřletého studia, ačkoliv dřív byla v sudých létech otevírána pouze jedna třída.


Našimi programovými prioritami jsou především zdravé veřejné finance, podpora aktivit příborských spolků (formálních i neformálních sdružení; společenských, kulturních i sportovních) a péče o naše životní prostředí. Mnoho úsilí jsme věnovali přípravě na stavbu nové mateřské školy v lokalitě Za Školou – tuto snahu bychom rádi dotáhli až k realizaci. Stejně jako v minulém volebním období chceme i nyní občanům nabídnout zajímavou a atraktivní kandidátní listinu. Nabízíme především vysoce odborně vzdělané kandidáty v ekonomicky aktivním věku a po dobré zkušenosti z končícího volebního období máme mezi kandidáty opět většinou ženy. Ženy (alespoň ty na naší kandidátce) často překypují nápady, dobře komunikují a jsou nositelkami důležitých vizí. Budeme tedy velice rádi, pokud se tyto potenciální kvality podaří reálně naplnit.


V komunálních volbách je právě volič tím, kdo rozhoduje nejen o vítězných stranách, ale také o výsledném pořadí kandidátů. Příbor je krásné město, které si zaslouží zodpovědné vedení.
Dáte-li nám svou důvěru, budeme aktivně a zodpovědně pracovat na tom, abychom si tuto důvěru i nadále zasloužili.