KDU-ČSL PŘÍBOR - 5 P pro Příbor - 5 bodů pro spokojenější život

KDU - ČSL Příbor logo

 

1. Příbor – město rodiny a sportu


• Dostupné bydlení pro rodiny s dětmi
• Podpora individuální rodinné výstavby
• Podpora společenských aktivit pro seniory
• Podpora mateřského centra a dětských skupin
• Podpora komunitního a spolkového života
• Podpora sportovních a volnočasových aktivit ve městě

 

2 Příbor - město vzdělanosti


• Školy a školky – perly našeho města
• Obnova a rozvoj předškolních a školských zařízení, práce s dětmi a mládeží
• Vdechneme život do chátrajících školských zařízení (ZŠ Dukelská, družina Svatopluka Čecha)
• Zajištění dostatečných kapacit pro předškolní i školská zařízení

 


3. Příbor - město kultury


• Rekonstrukce chátrajících objektů na náměstí (č.p. 44, 45), vybudování bytů a komerčních prostor
• Zasadíme se o otevření restaurace
• Zajistíme obnovu památek ve městě

 

4. Příbor - fungující město


• Vedení města chápeme jako službu občanům
• Žádný problém občanů není tak malý, aby se jim město nezabývalo
• Aktivní a přívětivé město – Městský úřad pro občany
• Zlepšíme úklid a péči o zeleň, naše město rozkvete
• Vrátíme život na naše náměstí

 

5. Příbor – zelené město


• Podpoříme využití obnovitelných zdrojů na městských i soukromých objektech
• Zajistíme zvýšenou výsadbu stromů a zeleně
• Zrealizujeme opatření pro zadržování vody v krajině

 

S RESPEKTEM K LIDEM
A NAŠEMU MĚSTU!