Pokračující práce na stavbě Lávka přes řeku Lubinu, 30.10.2018

MICHAL PAVLÍČEK A TRIO, 12.10.2018

TRIO BAROKNÍ HUDBY, 6.10.2018

Drakiáda BJB, 6.10.2018

Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové, 3.10.2018

Slavnostní žehnání zrestaurovaných varhan v kostele sv.Valentina a inaugurační varhanní koncert, 30.9.2018