Kalendář akcí
Kalendář akcí

OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI

Typ akce: Výstava, galerie
Datum: 21.06.2018 - 31.12.2018
Místo konání: Nový Jičín
GPS souřadnice: 49.59349750367486, 18.010338695217456
Organizátor, kontakt: Muzeum Novojičínska Tel.: 556 701 156, Fax: 556 705 393


Osudová "osmičková" výročí na Novojičínsku (1918 - 1938 - 1948 - 1968). Rok 2018 s sebou přináší několik takzvaných „osmičkových“ výročí, více či méně souvisejících s českou (československou) státností. Na předním místě je to sté výročí vzniku Československé republiky, současně konec 1. světové války a zánik Rakousko-Uherska. Významnými jsou však i výročí politických událostí let 1938 (přičlenění československého území, tzv. Sudet, k nacistické Třetí říši), 1948 (převrat komunistické strany), 1968 (invaze vojsk Varšavské smlouvy).
Podstatou projektu "Od císaře pána k bolševikovi" je obsáhnout tematiku všech těchto výročí v rámci jedné výstavy a poukázat tak na množství politických změn, které se na našem území v průběhu 20. století odehrály. Důraz je kladen na průběh a vliv těchto událostí v rámci novojičínského regionu, který jakožto smíšené česko-německé území, byl „osmičkovými“ politickými změnami mnohdy ještě více poznamenán než jiné části Československa. Cílem výstavy je připomenout zlomové okamžiky 20. století, zastoupené čtyřmi „osmičkovými“ výročími, které připadají na rok 2018. Návštěvníci by si po zhlédnutí výstavy měli umět lépe představit tehdejší politické změny a jejich dopad na každodenní život a uvědomit si, co všechno se za tak krátkou dobu padesáti let v rámci našeho území odehrálo. Tímto svým pojetím tak výstava plánuje vybočovat z rámce projektů, které byly až doposud v rámci muzea samostatně, k příslušným výročím, realizovány.

Záštitu nad výstavou převzal starosta Města Nového Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

OTEVÍRACÍ DOBA:
21. 6. - 30. 9. úterý - pátek 8:00-12:00 hod., 13:00-17:00 hod.; sobota a neděle 9:00-16:00 hod.
1. 10. - 31. 12. úterý - pátek 8:00-12:00 hod., 13:00-16:00; neděle 9:00-15:00; v říjnu otevřeno i v sobotu 9:00-15:00 hod.


Kalendář akcí


FOTO z akcí