Kalendář akcí
Kalendář akcí

O HÁJOVSKÝ POHÁR

Typ akce: Sportovní akce
Datum: 07.09.2019, 19:30
Místo konání: Příbor - Hájov
GPS souřadnice: 49.639110495798406,18.18940740740706


která je zároveň 11. kolem XV. ročníku Beskydské ligy.
Datum konání: sobota 7. září 2019
Místo konání: Hájov – pod hasičskou zbrojnicí
Prezentace: od 19:30 hod. (pořadí dle příjezdu, možno objednat – viz níže)
Začátek: 20:15 hod.
Startovné: 150 Kč
Disciplína: požární útok (od rozdělovače zatáčka v úhlu 180°, převýšení 1 m)
Kategorie: muži, ženy, muži a ženy nad 35 let (ročník 1984)
Časomíra: elektronická, sklopné terče
Výstroj: jednotné dresy (půjčený člen musí běžet v domovském dresu a maximálně 2x), opasek,
přilba, obuv sportovní
Výzbroj: stroj, 2 ks savice 2,5 m, sací koš, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C, 2 ks proudnice C,
rozdělovač, 2 ks klíč; (délka hadic 20 m +/- 1 m)
Provedení útoku: Dle pravidel Beskydské ligy, viz www.beskydskaliga.info/pravidla.php
V případě poruchy časomíry bude start opakován. Měření hadic namátkově.
V případě shodnosti výsledných časů bude brán v úvahu druhý lepší sestřik.
Neplatný pokus: shození terče jiným proudem, nezavodnění čerpadla včetně útočného vedení do 2 minut,
nedokončení útoku v předepsané výstroji, příprava základny delší než 4 minuty.
Rezervace pořadí telefonicky u Davida Poláška na tel. čísle 722 952 024, od začátku srpna. Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu pořadí.
Ceny: MUŽI ŽENY MUŽI NAD 35 ŽENY NAD 35
1. místo – putovní pohár 1000 Kč + pohár 800 Kč + pohár 500 Kč + pohár věcná cena
2. místo 800 Kč + pohár 500 Kč + pohár 300 Kč + pohár věcná cena
3. místo 500 Kč + pohár 300 Kč + pohár 100 Kč + pohár věcná cena
4. místo 200 Kč věcná cena
5. místo 100 Kč věcná cena
!!! Družstva soutěží na vlastní nebezpečí !!!
SRDEČNĚ ZVOU HÁJOVŠTÍ HASIČI
Polášek David Jalůvka Vojtěch Sýkora Ondřej
Velitel SDH Starosta SDH Předseda OV


Kalendář akcí


FOTO z akcí