Kalendář akcí
Kalendář akcí

Letní tábor DM 2024 Survival Camp

Typ akce: Ostatní ...
Datum: 28.07.2024 - 03.08.2024
Místo konání: Příbor
GPS souřadnice: 49.54783249227192,18.706092702516617
Organizátor, kontakt: Dětská misie Příbor


Letní tábor DM 2024 Survival Camp
Kdy? 28. 7. – 3. 8. 2024
Kde? Tábořiště Dolní Lomná
- stany s podsadou, zastřešená jídelna
Za kolik? 2 700 Kč (sourozenci 2 500 Kč)
- V ceně nocleh, strava, pitný režim, výlet a odměny
Pro koho? Děti od 7 do 16 let

Termín podání přihlášky je do 30. 6. 2024.
Termín zaplacení tábora je do 30. 6. 2024.
Po 10.7. storno poplatek 1 000 Kč.

Kontakt:
Ľubomír Čermák, 737 568 554, cermak@detskamisie.cz

Tábor uhraďte bankovním převodem na č. účtu u Fio banky:
číslo účtu: 2000160468/2010
variabilní symbol: datum narození dítěte (rok měsíc den)
zpráva pro příjemce: Tábor DM, jméno a příjmení dítěte

Bližší informace dostanete v informacích pro rodiče před zahájením tábora.

Důležitá poznámka!
Informujte se u své zdravotní pojišťovny nebo u zaměstnavatele, zda poskytuje příspěvek na pobyt dětí.
Potvrzeni si vyplnené přineste s sebou na tábor.

!!! PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ KAŽDÉHO DÍTĚTE SAMOSTATNĚ !!!


Při odeslání přihlášky souhlasíte:
- se zpracováním osobních údajů pro účely tábora ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- s fotografovaním dítěte na táboře a zveřejněním vybraných fotografií
- aby v případe nutnosti bylo dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl.
vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti a
byl jim sdělen zdravotní stav dítěte (Přinést na tábor kartičku
pojištěnce, nebo kopii)


Kalendář akcí


FOTO z akcí