Katalog firem
Katalog firem

Příspěvková organizace

Rodinná a manželská poradna Nový Jičín

Rodinná a manželská poradna Nový Jičín

Poradna je určena pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, pro osoby v krizi (bez omezení věku). ...
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín

Hlavním cílem organizace je poskytování poradenských služeb pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce a pro školská zařízení.     ...
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor, kterou zřídilo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s., poskytuje bezplatně ...
Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice

Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice

Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem s takovou úrovní rozumových schopností a postižením, která jim nedovolují prospívat na běžné ...