Katalog firem
Katalog firem

Školní jídelna Komenského

Adresa: Komenského 458, 742 58 Příbor
GPS souřadnice: 49.6400344, 18.1395851
Telefon: +420 556 725 186
E-mail: sj.pribor@tiscali.cz
Web: www.jidelnapribor.cz


Původní školní jídelna patřící k ZŠ na Jičínské ulici byla zbourána a v roce 1997 byl zahájen provoz v nově postavené školní jídelně na Komenského ulici, která rovněž patřila k ZŠ Jičínská v Příboře. Její kapacita je 1200 uvařených obědů a 24 míst k sezení pro dospělé strávníky v malé jídelně a 140 míst k sezení pro školáky.

V roce 2001 bylo vedením města rozhodnuto o osamostatnění školní jídelny a od 1. 8. 2001 byl zřízen samostatný právní subjekt Školní jídelna Komenského v Příboře, který je příspěvkovou organizací města. V dnešní době školní jídelna stravuje žáky ZŠ Jičínská a studenty Masarykova gymnázia, pracovníky školství (ZŠ, MG, ZUŠ) a cizí strávníky (zaměstnance organizací, firem a občany města).

Jsme moderním zařízením školního stravování
jak vybavením tak službami pro strávníky.

Od páté třídy ZŠ si strávníci mohou vybírat za dvou až tří jídel denně dle aktuálního jídelního lístku, který je k dispozici jak ve školní jídelně tak na internetové stránce jídelny již ve středu na další týden. Pro zájemce je zřízena služba objednávání stravy přes internet. Potřebné informace a údaje pro přístup na internetovou službu www.estrava.cz zájemce obdrží v pokladně ŠJ.


zpět na Příspěvková organizace