Katalog firem
Katalog firem

Český rybářský svaz místní organizace

Adresa: Jičínská 1673, 742 58 Příbor
GPS souřadnice: 49.6342223, 18.1014727
Telefon: +420 724 994 899
E-mail: jahnradovan@seznam.cz
Web: www.ribari2.estranky.cz


Složení Výboru místní organizace: 

Předseda:                                  Ing. Jahn Radovan 724 994 899

Místopředseda:                                 Střelec Jiří

Jednatel:                                    Ing. Foriška Emil  604 674 922

Hospodář:                                         Fečák Jindřich

Zástupce hospodáře:                        Tichavský Luděk

Ekonom:                                            Bezecný Lumír

Pokladník:                                         Kučera Jindřich

Organizační referent:                        Janča Dušan

Investiční referent:                            Konvička Milan

Vedoucí odborů: 

Rybářská stráž:                                 Šustala Pavel  

Kultura:                                              Poruba Zdeněk

Čistota vod:                                        Janča Dušan

Mládež:                                              Lupík Ladislav

Sport:                                                 Krutilek Jiří          

Složení dozorčí komise: 

Předseda:                                    Ing. Nosek Josef

Člen:                                                   Babinec Arnošt

Člen:                                                   Putala Valentin 

Člen:                                                   Řehulka Zdeněk   

 

Výbor MO ČRS Příbor Vám touto cestou oznamuje,   

        že od soboty 29. 5. 2021, byla obnovena možnost odpracovat si svou    pracovní povinnost v roce 2021. Plnění pracovní povinnosti pak bude probíhat každou sobotu, do odvolání.

Sraz vždy na rybochovném zařízení na Borovci. Pracuje se od 7.00 - 12.00 hodin.

V případě zájmu o individuální plnění pracovní povinnost,

je možnost dohody s panem Konvičkou Milanem

na telefonním čísle  724 114 063.

 

Upozorňujeme členy, že poslední brigáda proběhne v sobotu 6.11.2021 od 8 hodin.

 

Vezměte si s sebou vhodnou obuv - nejlépe gumovou, pracovní oděv a pracovní rukavice.

 

Vaši pomoc vítáme a děkujeme.                              

                                                           Výbor MO ČRS Příbor.

Borovecké rybníky

 

Rok 2021 u příborských rybářů

Ing. Radovan Jahn (předseda ČRS, z. s., MO Příbor)
Letošní rok u Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Příbor, byl velice podobný roku minulému, a to zejména z důvodu přetrvávající pandemie covid-19, která ovlivnila všechny oblasti společenského a kulturního dění v naší společnosti.
Významnou událostí byl odprodej rybářského domu v Příboře na nábřeží Rudoarmějců. Získané finanční prostředky byly využity z části k úhradě finančních závazků vůči Územnímu svazu ČRS Ostrava, k dovybavení nového rybářského domu na Borovci a k pokrytí nákladů souvisejících s údržbou a opravami rybochovného zařízení na Borovci. Zde je nutno podotknout, že na pokrytí těchto nákladů se podílelo i samotné město Příbor ve formě dotací na provoz a činnost (nákup energií) a materiálně technickou základnu, kdy byla provedena rekonstrukce vývařiště rybníku B II na Borovci.
Za toto patří poděkování jak zastupitelům města, tak i radě. V průběhu celého roku jsme prováděli drobné úpravy břehů obou hlavních rybníků B1 a B2, kde došlo za dobu jejich existence k jejich výraznému poškození vlivem působení povětrnostních vlivů, takže se provádělo zpevnění pobřežních partií kamenivem a betonovou drtí. Tato práce je velmi namáhavá a je nutno na ni mimo brigádníků najímat také těžkou techniku, což s sebou nese velkou finanční zátěž.


Hlavním úkolem naší místní organizace je produkce rybích násad pro sportovní revíry v rámci Územního svazu Ostrava. Jako v předešlých sezónách jsme se opět zaměřili na chov dvouletého kapra a jednoleté násady candáta a ostroretky. A hospodářský výsledek? Celkem místní organizace vyprodukovala 4659 kg kapra o průměrné hmotnosti 2,7 kg, 530 kg candáta o průměrné hmotnosti 0,068 kg a 145 kg amura s kusovým průměrem 0,64 kg. I když se jedná o solidní výsledek, je nutno kalkulovat s vynaloženými náklady (krmivo, energie, mzdové náklady) na produkci těchto násad. Náklady jsou rok od roku vyšší a nejinak tomu bylo i letos. Do budoucna bude nutné produkci ryb pečlivě naplánovat, aby vzhledem k výkupním cenám Územního svazu Ostrava nebyl tento chov ztrátový.


zpět na Společenstva