Katalog firem
Katalog firem

Český rybářský svaz místní organizace

Adresa: Rudoarmějců 888, 742 58 Příbor
GPS souřadnice: 49.6419136, 18.1489282
Telefon: +420 724 994 899
E-mail: jahnradovan@seznam.cz
Web: www.ribari2.estranky.cz


Složení Výboru místní organizace: 

Předseda:                                  Ing. Jahn Radovan

Místopředseda:                                 Střelec Jiří

Jednatel:                                    Ing. Foriška Emil 

Hospodář:                                         Fečák Jindřich

Zástupce hospodáře:                        Řihák Ladislav

Ekonom:                                            Bezecný Lumír

Pokladník:                                         Kučera Jindřich

Organizační referent:                        Janča Dušan

Investiční referent:                            Konvička Milan

Vedoucí odborů: 

Rybářská stráž:                                 Holub Petr   

Kultura:                                              Poruba Zdeněk

Čistota vod:                                        Janča Dušan

Mládež:                                              Lupík Ladislav

Sport:                                                 Krutilek Jiří          

Složení dozorčí komise: 

Předseda:                                    Ing. Nosek Josef

Člen:                                                   Babinec Arnošt

Člen:                                                   Putala Valentin 

Člen:                                                   Řehulka Zdeněk  

ROK 2018 U PŘÍBORSKÝCH RYBÁŘŮ

 

Příborská organizace Českého rybářského svazu sdružovala v průběhu roku 2018 cca 550 členů. Toto číslo je zajímavé především tím, že nám signalizuje zastavující se pokles členské základny oproti minulým letům. Přesto nábor nových členů do našich řad patří mezi nejdůležitější úkoly organizace i do příštích let, především mezi dětmi a mládeží. V tomto směru jsou nám velmi nápomocni centra volného času Luna Příbor, DDM Kopřivnice, Štramberk a kroužek mladých rybářů v Závišicích.


V prvním čtvrtletí roku byla naše hlavní iniciativa zaměřena především na výdej povolenek, zaplacení členských povinností, ale také na závěrečnou fázi přípravného období pro výstavbu nové hospodářské budovy na rybochovném zařízení na Borovci. V měsíci dubnu byly osloveny stavební firmy a následně vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu hospodářské budovy. Vítězem výběrového řízení se stala firma Starest ze Starého Jičína. Na konci měsíce dubna se zástupci naší organizace zúčastnili aktivu předsedů jednotlivých organizací za severní Moravu a Slezsko v Přerově, který se mimo jiné zabýval problematikou ochrany osobních údajů a co je důležité také možnosti aplikace prostředku PTP Plus pro likvidaci organických částic včetně sinic v rybničním prostředí. V rámci bohaté diskuze na toto téma se naše organizace přihlásila do pilotního programu, kdy byl následně tento prostředek aplikován na chovném rybníku č. 2 na Borovci. Celkové výsledky po nasazení přípravku PTP + budou známy na konci kalendářního roku, ale již dnes víme že jeho nasazení přineslo pozitivní výsledky.


2. 6. 2018 se konala konference Územního svazu pro Moravu a Slezsko, které se zúčastnili zástupci 54 z 56 organizací. Tato konference byla významná tím, že se jednalo o konferenci výroční, při které proběhly volby do výboru územního svazu.
Začátkem měsíce září proběhlo předání staveniště na RZ Borovec stavební firmě, která nejdříve započala demoliční práce na stávající budově a poté započala výstavba nové budovy. Na staveništi probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupce
stavební firmy, stavebního dozoru, bezpečnostního technika a zástupců naší organizace. V současné době se pracuje na výstavbě hrubé stavby. Plánované dokončení této investice je 31. 8. 2019.


Neméně důležitým a každoročním úkolem je produkce rybích násad. Letošní lze hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších za poslední desetiletí, a to jak v množství, tak i v hmotnosti ryb. I když panovaly především v letních měsících velmi vysoké
teploty, což mělo za následek úbytek nejen kyslíku, ale i vody jako takové, podařilo se našim hospodářům s tímto problémem vcelku dobře vyrovnat. Úbytek kyslíku se podařilo nahradit zapojením elektrických aerátorů, pomocí kterých se množství
kyslíku obsaženého ve vodě podařilo udržet na požadovaném množství. Negativem však je vysoká cena za spotřebovanou energii při nasazení aerátorů a čerpadel. Zde patří poděkování zastupitelům města Příbora, kterými byla na rok 2018
schválena dotace na nákup energií pro naši organizaci. Do budoucna bude nutné však v této oblasti investovat především do vybudování stabilních rozvodů el. energie pro všechny chovné rybníky.

 

 

Borovecké rybníky

 

 


zpět na Společenstva