OBOR VÝTVARNÝ

Školné pro rok 2018 - 2019ZUŠ PŘÍBOR LOGO

 

Výtvarný obor 190,- Kč / měsíc 
Přípravný výtvarný obor 190,- Kč / měsíc 

 

 

Pro přijetí žáků do výtvarného oboru bude rozhodující estetické výtvarné cítění.

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. Obor má výrazný pracovní charakter a využívá řadu různých materiálů a pomůcek. Základem jsou vzdělávací oblasti Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění.Více zde: https://www.zus-pribor.cz/obory/vytvarny/

ZUŠ v Příboře

Lidická 50
742 58 Příbor
Česká republika (CZ)

tel:  +420 556 725 353 
tel:  +420 602 572 983 
fax:  +420 556 723 555
mail:  zus.pribor@nettle.cz 
web:  zus.pribor.cz
  • Již několikátým rokem se zabýváme jako hlavním předmětem KERAMIKOU

 

Keramika

 

  • Jako doplňující činnosti děláme

  KRESBU

  MALBU

  GRAFIKU

  OBJEKTOVOU A AKČNÍ TVORBU