Úplná uzavírka silnice I/58 ul. Ostravské v Příboře pod mostem ev. č. 48-027 14.07.2018 od 00:01 hod. - 15.07.2018 do 12:00 hod

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce silnice I/58 ul. Ostravské v Příboře pod mostem ev. č. 48-027 – z důvodu osazování nosníků nového mostu. 

Termín uzavírky je stanoven od 14.07.2018 od 00:01 hod. - 15.07.2018 do 12:00 hod.

Objízdná trasa bude vedena:

  • Silnice I/58 směr Skotnice – Příbor centrum – po silnici D48 na MÚK Příbor – západ a dále po silnici III/04823 (ul. Jičínská)
  • směr Skotnice – Frýdek-Místek – po silnici D48 na MÚK Příbor – západ a zpět po silnici D48 a I/48 na Frýdek-Místek
  • směr Příbor – Skotnice – Mošnov – Ostrava – po silnici II/464 (ul. Ostravská a Lidická), následně po silnici III/04823 (ul. Jičínská) až na MÚK Příbor – západ, dále po D48 a I/48 směr Frýdek-Místek až na MÚK Hájov a zpět po I/48 na MÚK Příbor – střed
  • směr Příbor – Nový Jičín – po silnici II/464 (ul. Ostravská a Lidická), následně po silnici III/04823 (ul. Jičínská) až na MÚK Příbor – západ, dále po D48 směr Nový Jičín
  • směr Příbor – Frýdek-Místek – zůstane zachován
  • Silnice I/48 směr Nový Jičín – Skotnice – Mošnov – Ostrava – po silnici I/48 směr Frýdek-Místek až na MÚK Hájov a zpět po I/48 na MÚK Příbor – střed a na silnici I/58
  • směr Frýdek-Místek – Příbor – centrum – po silnici I/48 a D48 směr Nový Jičín až na MÚK Příbor – západ a dále po silnici III/04823 (ul. Jičínská), viz. přílohy

Uzavírka mostu dálnice D47

Uzavírka místní komunikace parc. č. 105 v k. ú. Prchalov

Firma EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín oznamuje, že v rámci stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ dojde z důvodu výstavby tunelu k úplné uzavírce místní komunikace v Prchalově, parc. č. 105 v k. ú. Prchalov, viz. situační snímek. Termín uzavírky je stanoven od 12.07.2018 do 31.12.2019. Během této doby bude umožněn průjezd autobusové dopravy. Zástupci firmy děkují občanům Prchalova za pochopení a za případné komplikace se omlouvají.

Uzavírka místní komunikace parc. č. 105 v k. ú. Prchalov

Nové umístění pracovišť MÚ Příbor

OD 02.07.2018 MATRIKA PŘESTĚHOVÁNA DO PŘÍZEMÍ BUDOVY RADNICE DO PROSTOR PO BÝVALÉ ČESKÉ SPOŘITELNĚ. Zároveň oznamujeme, že se turistické informační centrum přestěhovalo na ul. Jičínská 54 (bývalá lékárna).

 

Zdroj: www.pribor.eu

Úplná uzavírka silnice III/4806 v úseku pod mostem silnice I/48 ev. č. 48-034

Termín uzavírky je stanoven od 02.07.2018 od 12:00 hod. - 04.07.2018 do 12:00 hod.

Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/4807, č. II/486, č. III/4863 a zpět na sil. č. III/4806 (Trnávka, Fryčovice, Hukvaldy -  Rychaltice, Hukvaldy, Příbor – Hájov – cca 22 km), obousměrně.

Úplná uzavírka se dotkne autobusové dopravy, linky 880640 Kopřivnice – Příbor – Trnávka – Petřvald, Petřvaldík. Pod dobu úplné uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky Příbor, Hájov, rozcestí; Příbor, Hájov, Brus; Příbor, Hájov, U Matulů; Příbor, Hájov, kaple a Příbor, Hájov, ČSSS. Tyto zastávky budou obsluhovány náhradní kyvadlovou dopravou zajišťovanou stavbou. Náhradní doprava bude navazovat na linku 880640 v zastávce Příbor, Tatra a dále pokračovat ve své stávající trase.

Termín úplné uzavírky pro autobusovou dopravu je 02.07.2018 od 12:00 hod. – 03.07.2018 do 24:00 hod.

 

uzavírka mostu Kateřinice

 

uzavírka mostu Rychaltice

Zkušební lety proudového letadla nad Příborem

Vážení,

 

dovolujeme si vás informovat, že ve dnech 25. a 26. 6. 2018 v nočních hodinách (mezi 21.00-02.00 hod) proběhne několik zkušebních letů cvičného proudového letadla s přiblížením a letmým přistáním a vzletem.

Odlet letadla bude ve středu 27. 6. 2018.

 

Jedná se o výjimečnou akci a tímto vám děkujeme za pochopení.

 

Letiště Ostrava, a.s. ~

 

Logo letiště Ostrava Airport Leoš Janáček

 

Odstávka pitné vody 19.06.2018

SmVaK informuje o odstávce pitné vody dne 19.6. od 8 do 14 h. na ul. U Tatry, Pionýrů, Zdeňka Nejedlého a Myslbekova.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace