Potvrzené případy pozitivně testovaných na COVID-19vMSK-19.7.2020

Potvrzené případy pozitivně testovaných na COVID-19vMSK-19.7.2020

Přílohy
pdfPotvrzené případy pozitivně testovaných na COVID-19vMSK-19.7.2020 [pdf, 741 kB]
Potvrzené případy pozitivně testovaných na COVID-19vMSK-19.7.2020

Výzva zájemcům k podání přihlášky na nájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu

Město Příbor vyzývá zájemce k podání přihlášky na pronájem obecního bytu č. 3 na náměstí Sigmunda Freuda čp. 9 v Příboře za podmínky přistoupení k dluhu. Velikost bytu 3+1.
Bližší informace v přiloženém souboru.

 

Město Příbor
v souladu s Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora č. 1/2018 schválenými na 75. schůzi Rady města Příbora dne 04.04.2018 vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu
• Označení bytu: Příbor, náměstí Sigmunda Freuda čp. 9, byt č. 3, velikost bytu 3+1 o celkové podlahové ploše 118,80 m2
• Minimální výše přistoupení k dluhu: 60 000,- Kč
• Popis bytu: 3 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, spíž, zádveří, předsíň
• Výše měsíčního nájemného: 5 000,- Kč
• Stav bytu: odpovídá běžnému opotřebení
• Vybavení bytu: kuchyňská linka, vestavěné skříně, sporák, plynový kotel

 

Organizační pokyny:
• žadatel musí být starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který nemá neodvozené užívací právo k bytu nebo domu a nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým osobám po termínu splatnosti;
• prohlídka bytu se uskuteční v pondělí 27.07 a 03.08 v 16.30 hod., sraz zájemců je před domem čp. 9 na náměstí Sigmunda Freuda;
• formulář přihlášky obdržíte na podatelně Městském úřadě v Příboře v přízemí, ul. Jičínská čp. 247 (vchod z dvora);
• vyplněnou přihlášku odevzdejte v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu Příbor (přízemí), ul. Jičínská čp. 247 (vchod z dvora), 742 58 Příbor v termínu do 19.08.2020 do 13.00 hod. Obálku označte textem: Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 9, byt č. 3.


Byt bude pronajat tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k dluhu. V případě rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem. Závazně nabídnutá částka bude určeným nájemcem bytu jednorázově zaplacena před uzavřením nájemní smlouvy.
Bližší informace k pronájmu obecního bytu za podmínky přistoupení k peněžnímu závazku získáte na www.pribor.eu pod odkazem Bytová problematika. https://rodina.pribor.eu/bydleni/
Ing. arch. Jan Malík, v.r. 
starosta

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Dnešním dnem KHS Moravskoslezského kraje vyhlašuje nové mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 na území Moravskoslezského kraje.

 

Celý text mimořádného opatření najdete v dokumentu pdf Mimořádné opatření č.15/2020 KHS MSK (pdf, 3 MB) nebo na webu KHS MSK http://www.khsova.cz/.

 

Důvodem vyhlášení mimořádného opatření je nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji. Mimořádné opatření např. omezuje shromažďování osob ve venkovních i vnitřních prostorách na max. 100 nebo obnovuje povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště (tedy i na pracovišti) a v hromadné dopravě. Více informací najdete dále v dokumentu v příloze.

 

Zdroj: www.khsova.cz

Přílohy
pdfMimořádné opatření č. 152020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [pdf, 148 kB]
Mimořádné opatření č. 152020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Odstávka vody

SmVak informuje občany města o ostávce vody dne 7.7.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Palackého č. p. 752, 772, 794, 753, 749. Umožněno předzásobení.

 

smvak

Odstávka elektrické energie dne 7. července 2020 Příbor

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie.

OD 7:30 DO 18:30 NA UL.

Jičínská
235, 236, 237, 549, 633, 688, 745, 787, 788, 812, 881
Krátká
631, 632, 634
Lidická
724, parc. č. 1303
Štefánikova
150, 625, 635, 638, 639, 689, 691, 693, 694, 702, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 828, 829, 1638, parc. č. 3115/1, parc.3111

OD 7:45 DO 11:15 NA UL.

Alšova
989, 991, 992, parc. č. 1801/6
dr. Čejky
1516, 1518
Frenštátská
1598
Choráze
1503, 1504, 1505, 1506, 1507
Josefa Hory
376, 378, 557
Karla Hynka Máchy
340, 341
Mánesova
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004
Na Benátkách
929, 993, 9004/929
Na nivách
1459
nábřeží Rudoarmějců
839, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 897, 1514, 1515, 1517, 1588, parc. č. 1822
Nová
981, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1660
Pionýrů
1511, 1512, 1513, 1519
Remešova
66
Smetanova
334, 1583
Školní
1510
U Tatry
1496, 1497, 1498
Větřkovská
843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, parc. č. 1886
Vrchlického
899, 932, 933, 939, 941, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 970, 971, 972, 973, 974, 978, 982, 983, parc. č. 969
Zdeňka Nejedlého
1499, 1500, 1501, 1502
Žižkova
369, 371, 372, 375, 379, 380, 383, 384, parc. č. 22/2

OD 7:45 DO 18:45 NA UL.

Hluboká
9001
Leoše Janáčka
923
Příbor
parc. č. 2245
Vrchlického
968, 975, 977, 979, 1099, 1522, 1523, parc. č. 2178/2

 

ČEZ

Kde musím nosit roušku po 1. červenci 2020

Jak je to od července 2020 s protiepidemiologickými pravidly?

Plošně se ruší povinnost nošení roušek, a to od 1. července s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže).

 

Kde musím nosit roušku Moravskoslezský kraj od 30. června 2020

 

Plošně po celé ČR platí pro všechny návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb (celé znění mimořádného opatření):

 • Návštěva maximálně 2 osob (pravidlo se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
 • Povinná ochrana nosu a úst

 

Plošně se od 1. července upravují pravidla provozu vybraných subjektů takto
(celé znění mimořádného opatření):

ve všech provozovnách:

 • jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu artou
 • jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky)
 • v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce

farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

 • provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa

knihovny:

 • pracovníci knihoven provádí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami
 • u vstupu zákazníci provedou dezinfekci rukou i zákazníci, dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
 • při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží

holičství a kadeřnictví:

 • pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce
 • povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně

provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie

 • pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka

divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali
 • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže)
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.)

stravovací služby

 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny

nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali
 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, toalety apod.
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků

vnitřní sportoviště a související vnitřní prostory venkovních sportovišť

 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem
 • provozovatel průběžně dezinfikuje místa, kde se klienti vyskytují a zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
 • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor
 • provozovatel zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách a možnost dezinfekce rukou
 • provozovatel průběžně dekontaminuje místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce)
 • provozovatel zajistí úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu

provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže

 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou
 • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno

sauny

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky)
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem

 

Platná protiepidemická opatření pro lokální ohniska se zvýšeným výskytem onemocnění covid-19

Hlavní město Praha

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • metro a jeho prostory,
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.

Pozor platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky.

Celé znění mimořádného opatření.

Moravskoslezský kraj

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob,
  • osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb.

* činnosti, při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – definice epidemiologicky závažných činností, především § 19)

 • Povinnost pro přeshraniční pracovníky:
  • Předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 10 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Celé znění mimořádného opatření.

 

Území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

 • Povinnost nošení roušek, platí pro:
  • všechny vnitřní prostory,
  • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).
 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření prostor společného stravování mezi 23:00 – 8:00 hodin.
 • Zákaz návštěv v nemocnicích a lůžkových zařízení sociálních služeb.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

Kde musím nosit roušku po 1.7.2020

Zdroj: www.mzcr.cz