Slovenská strela se předvedla v novém laku

Takřka v plné kráse dnes po nalakování vyjel s pomocí tažné lokomotivy na trať z Přerova do Hranic legendární železniční vůz Slovenská strela. Rekonstrukce historického vlaku po dlouhých letech chátrání bude dokončena v hranické dílně a ještě letos by souprava mohla absolvovat první zkušební jízdy. Poté se stane součástí expozice v Kopřivné, kterou připravuje společnost Tatra Trucks.

 

 

Zdroj: www.idnes.cz

Nabídka práce - Strážník městské policie Příbor

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení (VŘ-MP č. 1/2020) na obsazení pracovního místa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starosta města Příbor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa.
Druh práce: „Strážník městské policie“
Počet obsazovaných míst: 1
Místo výkonu práce: katastrální území města Příbora a území obcí v rámci uzavřených
veřejnoprávních smluv
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: při nástupu 5. platová třída, po vykonání zkoušek odborné
způsobilosti pro výkon strážníka obecní policie 7.- 8. platová třída
+ příplatky + možnost postupného přiznání osobního příplatku, vše
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č.
341/2017 Sb., a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. 9. 2020
Charakteristika práce: plnění úkolů městské policie při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předpoklady pro výkon práce:
 věk nejméně 18 let,
 občan České republiky,
 zdravotní způsobilost,
 bezúhonnost a spolehlivost,
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Další požadavky:
 řidičský průkaz skupiny B,
 ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám městské policie,
 znalost práce s PC,
 v průběhu výběrového řízení absolvování fyzického testu a psychologického vyšetření,
2 / 3
 dobré komunikační schopnosti, zejména v zátěžových situacích.
Výhodou:
 povědomí o chodu obecní policie, základní znalost trestněprávních norem.
Požadované doklady:
 písemná přihláška do výběrového řízení,
 osobní dotazník,
 profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a zákona č.553/1991 Sb.,
 čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č.553/1991 Sb.,
Požadované přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města Příbor v sekci „Městská
policie“ - "Volná místa" - https://www.pribor.eu/obcan-1/mestska-policie/volna-mista-2/, nebo si
je lze osobně vyzvednout na Městské policii Příbor, ul. Jičínská 54.
Požadované doklady budou vráceny zpět pouze na vyžádání po ukončení výběrového řízení.
Nabízíme:
 zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravování, možnost využití rekreačních a
kulturních aktivit, osobní účet k účelovému čerpání, možnost dalšího vzdělávání apod.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „VŘ - MP
1/2020 – strážník městské policie – NEOTVÍRAT“ je možno osobně doručit na podatelnu MÚ
Příbor nebo zaslat poštou na adresu: Město Příbor - Městská policie, k rukám vrchního
strážníka, Jičínská 247, 742 58 Příbor.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené nejpozději dne
17.07.2020 (u zásilek Českou poštou rozhoduje datum podání).
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vybrání uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto
výběrového řízení mohou být vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru.
Další informace podá osobně nebo telefonicky Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie
Příbor, mobil: 732 774 516 nebo Eva Durčeková Dis., strážnice Městské police Příbor, tel.:
556 725 111.

Odstávka elektrické energie ČEZ - 17. června 2020

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 17.6.2020 od 7:45 do 16:00 na ul.

 

9. května

1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1154, 1156, 1158, 1161, 1164, 1165, 1166, 
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186, 1191, 1192, 1194, 1196, 1197, 1203, 
1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1230, 1267, 1286, 1288, 1482, 1525, 1603, 1605, 1606, 1612, parc. č. 10/6, parc. č. 42/1, parc. č. 616, 
parc. č. 624/1, parc. č. 624/4, parc. č. 624/5, parc. č. 635/1, parc. č. 635/7

Bonifáce Buska

96, 97, 249

Boženy Němcové

1231, 1233, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243

Hluboká

1244, 1248, 1250, 1251, 1252, 1253, parc. č. 725/9

Hřbitovní

18, 485, 526, 529, 620, 1540, 1594, 9001

Josefa Hory

344

Juráňova

492, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 1591, 9000/492

Karla Hynka Máchy

17, 36, 329, 330, 337, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 387, 453

Kašnice

303, 306, 327, 328, 448, 503, 604, 610

Klokočov u Příbora

1262/PR, parc. č. 10/3, parc. č. 725/6

Křivá

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 274, 281

Kubínova

1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1226, 1227, 1615, 1623

Lesní

16, 1214, 1217, 1220, 1221, 1234, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1268/VE, 1269, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1281, 1473, 1474, 1481, 1538, 1575, 1578, 1586, 1596, 1645, parc. č. 574, parc. č. 582/4, parc. č. 589, parc. č. 716/4

Lidická

51, 100, 101, 102, 103, 135, 251, 252, 480, 544, 560, 799, 800, 810, 811, 9001

Luční

1282, 1283, 1284, 1526, 1527, 1528

Masarykova

136, 179, 456, 462, 489, 493, 496, 497, 501, 514, 524, 542, 559, 570, 607, 637, 714, 751, 760, 797, 808, 809, 813, 825, 826, 827, 876, 879, 880, 889, 
1148, 1149, 1475, 1590, parc. č. 3134/1,2

Místecká

35, 255, 256, 257, 258, 259, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 299, 472, 567, 9900/VE 255

Na kamenci

650, 651, 692, 701, parc. č. 31/36, parc. č. 3255

náměstí Sigmunda Freuda

6/A, 27, 29, 35

Ostravská

70, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 443, 530, 561, 719, 764, 775, 776, 1621, 9002, parc. č. 3252/6

Osvobození

1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1285, 1287, 1624, parc. č. 540/1

Pod hradbami

268, 269, 270, 271

Příbor

parc. č. 446/2, parc. č. 455/1, parc. č. 455/15, parc. č. 476/1, parc. č. 561, parc. č. 580/5, parc. č. 584/3, parc. č. 635/6, parc. č. 714/10, parc. č. 719/3, 
parc. č. 728/2, parc. č. 1414/1

Remešova

338

Říční

1187, 1188, 1189, 1190

Sadová

1245, 1247, 1608, 1617, 1626, 1656, 1662, parc. č. 455/8, parc. č. 455/9, parc. č. 455/10, parc. č. 455/11, parc. č. 455/12, parc. č. 465/2, parc. č. 725/5, 
parc. č. 726/1, parc. č. 728/6, E18

Smetanova

309, 312, 332, 450

Švédská

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Tovární

1232

Tržní

272, 275, 278, 280

U brány

106, 108

Úzká

313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 451

V kopci

350

Viznarova

301, 302, 318

Zahradní

1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537

Příbor - Klokočov, okres Nový Jičín

9. května

parc. č. 635/13

Příbor - Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

Lesní

parc. č. 719/1

 

ČEZ prodej

V ČR se uvolňují opatření proti covidu u roušek a hromadných akcí

S dneškem končí v Česku mimo vnitřní prostory a hromadné akce povinnost zakrývat si kvůli nákaze koronaviru ústa a nos. Na trzích lidé opět mohou jíst a pít občerstvení, které si tam koupí. Restaurace mohou obnovit švédské stoly, do provozu se vrátí parní sauny a na koupalištích atrakce s vlnami a proudící vodou. Na venkovní hromadné akce, jako jsou třeba sportovní zápasy, může přijít až 2500 lidí, pokud pořadatelé areál rozdělí do sektorů po nejvýše 500 návštěvnících.

Další vlnu postupného rušení omezení, která vláda zavedla proti šíření nemoci covid-19 způsobované koronavirem, ohlásilo v pátek ministerstvo zdravotnictví. Změny jsou podle něj možné díky příznivé epidemiologické situaci.

Povinnost používat venku roušku či jiné zakrytí nosu a úst zavedl kabinet od 19. března. Zmírnil ji už 25. května, odkdy mohou lidé venku roušky odložit, pokud zachovají od ostatních aspoň dvoumetrový odstup. Dneškem tato podmínka padá a roušky nejsou potřeba ani při menším odstupu. Nadále je však lidé musejí nosit uvnitř budov a ve veřejné dopravě. Zakrytí nosu a úst je také nadále povinné na venkovních hromadných akcích, pokud při nich nelze dodržet odstup od ostatních lidí aspoň 1,5 metru.

Při zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech je ode dneška možné vpustit na hromadné akce až 2500 lidí. Týkat se to může třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím. Mezi jednotlivými sektory je zakázáno přecházet. Využít nová pravidla mohou hned dnes pořadatelé tří zápasů druhé fotbalové ligy, nejvyšší soutěž o víkendu odstartuje nadstavbovou část.

Prodávat potraviny k okamžité konzumaci na farmářských a ostatních trzích dosud nebylo možné. Lidé, kteří si tam nyní občerstvení koupí, musejí nadále dodržovat odstup nejméně dva metry. Povinný dvoumetrový odstup mezi jednotlivými zákazníky naproti tomu dneškem padá v holičstvích a kadeřnictvích.

Kina či divadla mají ode dneška možnost nabízet občerstvení, diváci ale nesmějí jíst a pít přímo v hledišti, kde mohou sedět přímo vedle sebe a není tak zajištěné zachování dvoumetrových rozestupů. Roušky jsou v hledištích stále povinné.

Vláda řadou opatření proti šíření covidu-19 omezila v polovině března fungování obchodů, služeb nebo pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Zákazy postupně ruší od 20. dubna. Podmínkou jsou zpravidla zvýšená hygienická opatření.

 

Zdroj: www.patria.cz

Odstávka vody - SMVAK

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 16.6.2020 od 8:00 do 14:00 na ul. Náměstí Sigmunda Freuda, Politických vězňů, Stojanova, V kopci (v místě vyvěšení).

 

Umožněno předzásobení.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace

Začíná sezona na Větřkovické přehradě, služby jsou zajištěny

S blížícím se létem se rozjíždí sezona i na Větřkovické přehradě. Občerstvení na hrázi je otevřeno už od začátku měsíce května, ale až v hlavní sezoně bude v době otevření bufetu v provozu i sociální zařízení.

„Před zahájením sezony proběhlo společné jednání za účasti vlastníka Tatry, a. s., provozovatele, rybářů, nájemce bufetu a dalších. Probrali jsme mnoho témat týkajících se letošního provozu na přehradě, jedno z nich bylo i současná nízká hladina vody,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Provoz na přehradě se bude řídit novým návštěvním řádem. Ten se mění po 30 letech a nyní odpovídá platným předpisům. Některé zákazy zůstaly v platnosti, například zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zakázáno je například stanování a rozdělávání ohně včetně grilování v grilech. Zakázáno je používání plavidel se spalovacími motory, koupání psů a hospodářských zvířat a na dodržování bude dohlížet jak městská policie, tak členové rybářské stráže. Cedule s novým návštěvním řádem budou instalovány na příjezdové komunikaci od Hájova i u vstupu na pláž. Tam už je nyní umístěna i nástěnka s hygienickými doporučeními, které instalovala Krajská hygienická stanice.

Úklid, údržbu a sečení trávy v okolí vodní nádrže zajišťuje Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát pod Radhoštěm, která na zdejším rybářském revíru od prvotního napuštění hospodaří, neboť přehradu, okolní pozemky i objekty má v pronájmu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. Rybáři slibují, že provoz bude zajištěn ve stejném režimu jako v předchozích letech.

Stejně jako v minulých letech bude Krajská hygienická stanice kontrolovat kvalitu vody v přehradě. „První vzorky už byly odebrány. Kvalita vody v přehradě je i přes její nízký stav dobrá. Pevně věřím, že nám dobrá voda ke koupání vydrží po celou letošní sezonu“ poznamenal místostarosta Šimíček.

 

Zdroj: www.koprivnice.cz