STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA HYNKA MÁCHY V PŘÍBOŘE

Předáním staveniště dne 09.08.2021 budou zahájeny stavební práce na akci „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“. V rámci komplexní akce „Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře“ byly v předchozích letech zrealizovány stavební úpravy ulic Kašnice (v roce 2010), V Kopci (2013 – 2014), Josefa Hory (2014), Remešovy (2014), Úzké (2017) a spojovací uličky Farní – Žižkova (2020). Během července 2021 byly dokončeny rekonstrukce dalších historických uliček – Křivé, Tržní a Pod Hradbami.


Zastupitelstvo města Příbora schválilo v březnu 2021 financování akce „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“. V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – společnost NOSTA s.r.o. z Nového Jičína. Předmětem díla je odstranění stávajících živičných povrchů ulice, položení nové žulové dlažby na vozovce o celkové šířce 3,2 m a doplnění krajnic o novou oblázkovou dlažbu, která je typická právě pro příborské historické uličky a chodníčky. Cena díla je 3,83 mil. Kč vč. DPH, celá akce je financována z rozpočtu města. Smluvní termín plnění je 3 měsíce, předpokládaný termín dokončení díla je do 08.11.2021.


Realizace díla proběhne po etapách, 1. etapa od ulice Smetanovy po křižovatku s ulicí Kašnice bude zahájena 09.08.2021 a bude trvat cca 45 dnů, plynule naváže 2. etapa, která bude pokračovat až po ulici Místeckou.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde k omezení průchodu ulicí K. H. Máchy, průjezd nebude možný. Vlastníci dotčených nemovitostí byli na schůzce 16.06.2021 informováni o plánovaném rozsahu a průběhu prací, byla objasněna problematika přístupu k nemovitostem, odvodu dešťových vod z nemovitostí a v koordinaci s Technickými službami města Příbora byla dohodnuta opatření týkající se svozu odpadů.


Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací žádáme tímto občany města o porozumění, toleranci a vstřícnost, aby realizace díla mohla probíhat bez zbytečných komplikací. Věříme, že zdárné dokončení rekonstrukce ulice K. H. Máchy přispěje k dalšímu zkrášlení historického centra města Příbora.

 

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic, rozvoje a správy majetku, Městský úřad Příbor

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA HYNKA MÁCHY V PŘÍBOŘE

Odstávka vody SMVAK OSTRAVA

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 13.8.2021 od 8:00 do 11:00 na ul. ulice Sušilova č.p. 895 ulice Sládková č.p. 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1531. Umožněno předzásobení.

 

SMVAK OSTRAVA

Vítání občánků opět pokračuje

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - přihláška
Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a
• zašlete ji elektronicky na adresu matrika@pribor-mesto.cz,
• nebo osobně odevzdejte na Městském úřadu Příbor na podatelně nebo do kanceláře matriky.
Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi uvedenou
adresu.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo na matrice Městského úřadu Příbor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení: ………………………………..…………..…………..……………........… Datum narození: ….………..……………….................…
Jméno a příjmení matky a otce dítěte ….……………….………………….………………………………….……….................…………....................…..
Trvalé bydliště: ……………..……………………………..........................................................................................................................................................
Adresa pro doručení pozvánky: ……..................………..……….......................................................................................................................................
(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)
Tel. číslo nebo e-mail: ………………………………………...........................
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města
Příbora.
Podpis zákonného zástupce: …….….........…………..............…………….

 

PRO STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KLIKNĚTE ZDE

Uzavření matriky

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ BUDE MATRIKA UZAVŘENA
ve dnech 02.08.2021 – 06.08.2021.
Za případné komplikace se omlouváme.

Poklad starého Příbora

Začátek trasy: Zámečnická 117, Příbor – zadní strana turistické infotabule u rodného domu Sigmunda Freuda, GPS: 49.6394239N, 18.1425522E

Časová náročnost trasy „P2“ je přibližně 1 hodina (cca 1,5 km).

Co si vzít s sebou

Doporučujeme vzít si s sebou papír a tužku, ale když je zapomenete, nic se neděje. Hra se dá zvládnout i bez toho. Než dojdete do cíle, potřebujete si pouze zapamatovat 3 důležitá čísla, která vám pomohou odhalit umístění pokladu. Veškeré instrukce, otázky a mapy potřebné ke hře najdete na zadní straně turistických infotabulí. Pokud chcete mít soutěžní otázky během hry v ruce, můžete si je předem stáhnout, vytisknout a vzít s sebou. 

Pro koho je hra vhodná

Hra je připravena tak, aby si ji užily všechny generace. Malé děti se svými rodiči, mladí, páry, dospěláci i senioři. Otázky vás provedou krásami a zajímavostmi Lašské brány tak, abyste se o této oblasti dozvěděli něco nového a zajímavého. 

U této hry je často potřeba, aby spolupracovali všichni členové rodiny jako jeden tým. Rozhodně nečekejte jen jednoduché otázky pro nejmenší. To však neznamená, že byste děti nemohli do hry skvěle zapojit. Možná jim budete muset některá slova vysvětlit, nebo jim pokládat doplňující otázky, které je k výsledku dovedou.

Kde najdete soutěžní otázky a odpovědi

Na zadní straně tří vybraných turistických infotabulí najdete veškeré instrukce. Začněte na výchozím místě. Zde se již dozvíte, kudy hra pokračuje dál.

Nevíte si rady se správnou odpovědí? Všechny informace, které potřebujete pro zodpovězení soutěžní otázky, najdete vždy na přední straně turistické infotabule. 

Umístění pokladu

Nezveřejňujte, prosíme, fotografie a další informace, které by mohly prozradit umístění a další informace o pokladu. Po dokončení hry vraťte poklad opět na místo tak, aby si hru mohli plnohodnotně užít i ostatní. 

Dodržujte, prosíme, aktuální protiepidemická opatření a dbejte při hledání pokladu o vlastní bezpečnost. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme využít k objevování Lašského pokladu i všední dny, kdy se v oblasti pohybuje menší počet turistů.

 

 

 

 
Přílohy
pdfLašský poklad [pdf, 2536 kB]
Lašský poklad

ŘSD_Ředitelství silnic a dálnic omezí z důvodu začátku letních prázdnin běžnou údržbu komunikací

Ředitelství silnic a dálnic omezí z důvodu začátku letních prázdnin běžnou údržbu komunikací

 

V zájmu zachování plynulosti dopravy při nadcházejících exponovaných dnech nebudou prováděny na komunikacích ve správě ŘSD žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů.

Omezení činnosti údržby platí:

  • ve středu 30. 6. v čase 8 – 21 h
  • ve čtvrtek 1. 7. v čase 8 – 21 h
  • v pátek 2. 7. v čase 8 – 21 h
  • v úterý 6. 7. v čase 13 – 21 h

Dlouhodobé rekonstrukce a modernizace

Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace a na havarijní zajištění dopravních nehod.

Neustálý monitoring dopravní situace

Národní dopravní informační centrum bude neustále sledovat dopravní situaci a podávat o ní aktuální informace.

Odtahové služby

V neustálé pohotovosti budou připraveny odtahové služby, aby mohly v případě dopravní nehody ihned zasáhnout.

Dopravní informace

Všem řidičům nabízíme k využití před jízdou stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace. Aplikaci je možné spustit také pomocí internetového prohlížeče na adrese http://m.dopravniinfo.cz.

 

Asistenční služba

K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt - 800 280 281.

 

ŘSD logo silnice

 

Zdroj: www.rsd.cz