Městský úřad Příbor, Úsek právní a kontrolní, informuje, že Rada města Příbora schválila dne 8. září 2020 Programy pro poskytování veřejné finanční podpory pro rok 2021, a to pro oblast: činnost a provoz, granty, materiálně technická základna a sociální služby.

Pro rok 2021 nebude poskytována veřejná finanční podpora na prevenci kriminality. Žadatelé, kteří v minulém roce o veřejnou finanční podporu na prevenci kriminality žádali, mohou na předmětné projekty požádat prostřednictvím grantů.  !!! POZOR ZMĚNA!!!

Lhůta pro podání žádosti: od pondělí 02.11.2020 do pátku 13.11.2020 včetně.  !!!POZOR ZMĚNA!!!

Veškeré bližší informace k veřejné finanční podpoře pro rok 2021 jsou k dispozici na webových stránkách města Příbora v záložce Veřejná finanční podpora.

 

Zdroj: www.pribor.eu