Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 28.3.2020 počet testovaných na COVID - 19

Počet testovaných na COVID-19 má rostoucí tendenci, což je pozitivní pro rychlejší podchycení možné šíření nákazy.

 

Stav testovaných

 

Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 28.3.2020

 

Zdroj:Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Vypracoval:HZSMSK, oddělení IBC a oddělení OOKŘ

Od dnešního dne budou otevřeny zámečnictví, servisy výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání

Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb.

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.    

Nadále se zákaz nevztahuje na maloobchodní prodej potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, léčiv, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, brýlí a čoček, tabákových výrobků, novin a časopisů a dalších výjimek uvedených v mimořádném opatření. Tento zákaz se současně nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.Nově se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
Cílem všech navržených změn v návaznosti na již dříve přijatá opatření usnesením vlády ze dne 14. března 2020 je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou maloobchodního prodeje zboží a služeb v nezbytných oblastech, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin do 1. 4. 2020 do 6:00 hodin.

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Zdroj: www.mzcr.cz

Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 27.3.2020

Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 27.3.2020

Zdroj:Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Vypracoval:HZSMSK, oddělení IBC a oddělení OOKŘ

Nabídka desinfekce pro občany Příbora

Na základě spolupráce městského úřadu, firmy Amoéne, bezobalového obchůdku Viktorina Loca a příborských Skautů bude možno příští týden nabídnout zájemcům z řad příborských občanů omezené množství roztoku 0,2 l/osobu na desinfekci rukou. Výdej bude probíhat od pondělí 30. 3. do pátku 3. 4. (nebo do vyčerpání zásob) v čase 9-11 hodin na náměstí Sigmunda Freuda pod podloubím na tržním místě u domu č. p. 9.

 

Žádáme občany, aby si na desinfekci přinesli své vlastní uzavíratelné nádoby, nejlépe půllitrové PET-láhve (má dostatečně široké hrdlo). Bez uzavíratelné nádoby nebude možno desinfekci poskytnout. Desinfekce bude hrazena z rozpočtu města Příbora a je pro občany zdarma.

 

Žádáme dále občany, aby využili pokud možno celého času od 9 do 11 hodin a nesrocovali se na náměstí již před 9. hodinou!

 

Pavel Netušil, místostarosta města

 

Zdroj: www.pribor.eu

Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 26.3.2020

Potvrzené případy COVID – 19 v MSK k 26.3.2020

 

Zdroj:Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Vypracoval:HZSMSK, oddělení IBC a oddělení OOKŘ

Veřejná doprava - změny u některých spojů

Na celostátní úrovni je omezována osobní veřejná doprava. V žádném případě není zastavena, dochází jen k úpravám několika linek.

Kde zjistím, který spoj jede a který ne?
Všechny jízdní řády naleznete na idos.cz

Můžete také kliknout na logo IDOS, které Vás přímo přesměruje na stránky Integrovaného Dopravního Systému.

IDOS LOGO

 

Zdroj: https://www.mdcr.cz/