Tatra získala prestižní ocenění Red Dot za design vozidel nejnovější generace řady Force

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks si před pár dny zapsala další velký úspěch. Poprvé ve své historii totiž získala ocenění Red Dot v kategorii Product Design, a to hned dvakrát. Tímto oceněním, patřícím k mezinárodně nejprestižnějším v oblasti designu, byly dekorovány vozy Tatra Force nejnovější třetí generace, přičemž prezentováno bylo provedení se čtyřdveřovou kabinou a také verze vývojové linie označované jako e-Drive s elektrickým trakčním motorem a vodíkovými palivovými články.

 

Ocenění Red Dot, označované také jako „Oscar pro designéry“, které vzniklo v Německu, hodnotí produktový a komunikační design a uděluje se každoročně již od roku 1955. Slavnostní ceremonie se konají v Essenu, kde se nachází i muzeum Red Dot. Ocenění se uděluje na základě hodnocení několika desítek nezávislých odborníků.

 

Obrázek 2

 

„Porota přihlášené vozy Tatra Force se čtyřdveřovou kabinou a Tatra Force e-Drive s dvoudveřovou kabinou hodnotila na základě digitálních prezentací a také osobní prohlídky vozů přímo v Essenu, kam jsme je přivezli ukázat. Porota ocenila komplexní pojetí vozů po designové stránce, tedy nejen exteriérové řešení, ale také interiér. Tatra v tomto designovém klání uspěla poprvé, ocenění hned dvou produktů je tedy pro nás o to cennější, a navíc to odkazuje na promyšlenost designu jak u čtyřdveřového, tak u dvoudveřového provedení i na nadčasovost a kvalitu interiéru,“ sdělil Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za vývojové projekty a výzkum.

 

Modelovou řadu Tatra Force třetí generace automobilka představila poprvé na veletrhu Pyros v polovině loňského roku. Jako první se tehdy představily hasičské verze, na podzim pak následovalo provedení Tatra Force e-Drive FCEV s elektrickým trakčním motorem a vodíkovými palivovými články. Další verze pro různé segmenty, například armádu, budou brzy následovat, nová generace řady Tatra Force se tak zakrátko stane jedním z pilířů produkce kopřivnické společnosti. Vozy Tatra Force třetí generace vznikaly v konstrukčním oddělení automobilky v týmu pod vedením Radomíra Smolky ve spolupráci s průmyslovým designérem Lukášem Tanečkem. Ten již v minulosti ocenění Red Dot získal a také se podílel na designu modelové řady Tatra Tactic druhé generace. Není tedy divu, že v Tatře při přípravě nových vozů řady Force vsadili právě na něj.

 

Obrázek 1

 

„Design kabiny užitkového nákladního vozu musí být funkční a účelný, z toho pro designera plynou určitá omezení hned od počátku. Museli jsme tedy s kolegy z Tatry a z vývojové firmy AV R&D řešit některé protichůdné požadavky. Například bylo vyloučeno použití jakýchkoliv výlisků a měly se maximálně eliminovat plastové díly na exteriéru kabiny, požadována byla naopak konstrukce pouze ze standardizovaných profilů. Přitom podoba kabin nové generace řady Tatra Force měla vyjadřovat nový designový jazyk kopřivnické automobilky, o kterém měl Radomír Smolka jasnou představu. Jeho vize byla konkrétní, čitelná a mně vyhovovala. I tak to byla velká výzva,“ vysvětlil Lukáš Taneček.

 

Úzká a intenzivní spolupráce Lukáše Tanečka a konstrukčního úseku Radomíra Smolky však přinesla své ovoce v podobě moderních a chytře konstruovaných nákladních automobilů s velkou variabilitou provedení nízko položených kabin pro různé segmenty použití. Nové kabiny navíc umožňují instalovat několik typů motorů pod jejich přední nebo zadní část včetně alternativních systémů pohonu. To u předchozí generace řady Tatra Force nebylo možné.

 

Obrázek

 

„Funkčnost a účelnost technického řešení nových kabin se tak snoubí s moderním designem, který získal prestižní ocenění Red Dot. Je to důkaz, že i tatrovky, jejichž hlavním posláním je sloužit na silnicích i v terénu v těch nejtěžších podmínkách za jakéhokoliv počasí, a ne být ozdobou autosalonů, se mohou pyšnit moderním a oceňovaným designem kabin, jež zároveň splňují vysoké nároky na bezpečnost a ochranu osádky i požadavky na instalaci moderních elektronických a asistenčních systémů,“ doplnil Radomír Smolka.

 

Zdroj: www.tatra.cz

Odstávka vody SMVAK Příbor 23. dubna 2024

Číslo Ulice Dotčená oblast Plánované zahájení Plánované ukončení Způsob náhradního zásobování Důvod odstávky
115335 kpt. Jaroše ulice kpt. Jaroše, Okružní, dle mapového podkladu 23.04.2024 08:00 23.04.2024 14:00 Umožněno předzásobení Ostatní plánovaná oprava

 

SMVAK OSTRAVA Příbor

 

SMVAK Ostrava Příbor Nový jičín

ELEKTRICKÁ TATRA, Tatra připravuje veledůležitou novinku, která kopřivnické automobilce zajistí náskok nad konkurencí. Půjde o unikátní náklaďák

V souvislosti s alternativními pohony Tatry se v poslední době hovořilo především o vodíkových palivových článcích. Kopřivnická společnost však chystá i „tradiční“ elektromobil, tedy ten s elektromotory a bateriovým úložištěm.

 

Vývoji alternativních pohonů se Tatra věnuje několik let. Loni představila v Ostravě speciál na vodík, který posléze testovala na kopřivnickém polygonu. Pozadu však nezůstává ani v oblasti elektrického pohonu s bateriovým systémem. Ten se v zákulisí značky již delší dobu „vyšívá“ a jeho vznik teď podpoří i důležitá dotace.

 

Tatrovce se totiž podařilo získat dotační titul z programu Technologické agentury České republiky (TAČR) na vývoj těžkého nákladního vozidla. To vychází ze současné řady Force a jmenuje se e-Drive 8×8. Technické podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím, ale víme, že elektromotory a baterie se budou kombinovat s vícestupňovou převodovkou Eaton. Zatím nikdo v dané kategorii se do stavby alternativních náklaďáků nepustil s takovou vervou, což může být do budoucna důležitá konkurenční výhoda.

 

Právě s Eatonem a společností Devinn kopřivnická značka na vývoji projektu spolupracuje. V rámci strategie nízkoemisních vozidel chce do budoucna nabídnout baterie i vodíkové palivové články, případně kombinaci obou systémů. Počítá se dokonce s range extenderem, tedy takzvaným prodlužovačem dojezdu. Něco takového známe z některých osobních elektromobilů, kde je součástí i spalovací motor s malou nádrží, který slouží coby generátor elektrické energie.

 

„Na očekávaný přechod určité části zákazníků v daném segmentu na e-mobilitu bude naše společnost připravena. Usilovně pracujeme na projektech, které budou splňovat nadcházející přísné legislativní normy a také stále se zvyšující požadavky zákazníků,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tatra Tucks Lukáš Andrýsek.

Vyvinout alternativní palivo pro těžkou nákladní dopravu přitom není nic snadného. Na rozdíl od drtivé většiny osobáků se tyto vozy zpravidla pohybují v náročném terénu ve složitých klimatických, teplotních a prašných podmínkách. Navíc se mnohdy vypořádávají s nemalými podélnými i příčnými náklony a strmými stoupáními.

 

TATRA FORCE hasiči elektrická tatrovka

 

Základem elektrické Tatry se stane současná třetí generace řady Force. Ta dnes - zatím v tradiční spalovací verzi - slouží na mnoho způsobů. Třeba i hasičům.

„I proto na vývoji jednotlivých agregátů alternativních hnacích traktů spolupracujeme jak s akademickou, tak výzkumnou sférou a celou řadou českých a mezinárodních institucí,“ popisuje průběh příprav Radomír Smolka, člen představenstva Tatry zodpovědný za vývojové projekty.

Termín premiéry první elektrické tatrovky zatím oznámen nebyl. Jak automobilka uvedla v tiskové zprávě, jednotlivé projekty jsou pečlivě naplánovány a časově koordinovány s ohledem na mezinárodní legislativní pravidla, ale i na budoucí požadavky zákazníků. Jinými slovy - až přijde ten správný čas!

 

Zdroj: www.garaz.cz a www.tatra.cz

Studie předletištního prostoru v Mošnově

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování studie „Masterplan – urbanistická a objemová studie předletištního prostoru v Mošnově“ (dále také jako „dílo“ nebo „studie“), která bude z pohledu budoucího využití sloužit jako strategický dokument stanovující základní pravidla a principy celkového fungování území předletištního prostoru v k.ú. Mošnov, jenž bude moderním centrem obchodu a služeb.
Podkladem pro zpracování studie je „Rozvoj administrativních částí letišť v Evropě“ zpracovaný odborem strategického rozvoje MMO (příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek), Přehled letišť (příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek) a Vymezení řešeného území (příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek).

 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov


Studie bude obsahovat a řešit:

 • návrh minimálních a maximálních limitů pro využití předletištního prostoru Mošnov (tedy maximální
  a minimální výšky objektů, počty pater, plochy zastavění a plochy užitné a další relevantní
  parametry);
 • návrh funkční náplně využití v budoucích objektech předletišního prostoru Mošnov na základě
  dosavadních zkušeností a zjištěných dat o rozvoji parametrově obdobných evropských letišť, dle
  přílohy č.1 těchto zadávacích podmínek („Rozvoj administrativních částí letišť v Evropě“) a přílohy
  č. 2 těchto zadávacích podmínek („Přehled letišť“);
 • návrh efektivního řešení přístupu automobilové dopravy, jak z pohledu zajištění průjezdu územím,
  tak i z pohledu přístupu a řešeného parkování krátkodobého i dlouhodobého ve vztahu k budoucím
  uživatelům území;
 • návrh úrovňových i mimoúrovňových přístupů pro pěší a cyklo mezi rezidenční částí Mošnova,
  průmyslovou částí Mošnova, předletištního prostoru Mošnova a vstupu do hlavní budovy Letiště
  Leoše Janáčka Ostrava přes hlavní komunikační bariéry, kterými jsou:
  ➢ silnice I/58
  ➢ ul. Gen. Fajtla, ul. Průmyslová a ul. K Letišti
  ➢ nově plánovaná železniční vlečka vycházející z rozvojové studie rozšířeného zájmového
  území Mošnov, zadaného Moravskoslezským krajem
  tak, aby se jednotlivé druhy dopravy vzájemně co nejméně omezovaly, tedy zajišťovaly nejvyšší
  možnou plynulost a byly maximálně bezpečné;
 • návrhy přípustných technických a konstrukčních řešení navržených objektů dle studie – definování
  základních principů;
 • návrh řešení exteriéru území, parkových a terénních úprav – definování základních principů;
 • ověření a potvrzení stávajících kapacit energií, médií a přenosové infrastruktury;
 • vyhodnocení socioekonomických dopadů využití území;
 • vyhodnocení možnosti etapizace rozvoje (max. 4 etapy);
 • kvalifikovaný odhad investičních finančních nákladů na přípravu a realizaci akce celkem a také
  podle etap a zároveň kvalifikovaný odhad budoucích provozních nákladů;
 • harmonogram přípravy a realizace s uvedením hlavních milníků

Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov (1)

 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov (2)

 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov (1)

Zdroj: www.msstavby.cz

Odstávka vody SMVAK OSTRAVA 17. dubna 2024 8-15 hodin

Ulice Dotčená oblast Plánované zahájení Plánované ukončení Způsob náhradního zásobování Důvod odstávky
Štramberská části ulic: Štramberská, Bezručova, Dvořákova, Březinova - v místě vyvěšení 17.04.2024 08:00 17.04.2024 15:00 Umožněno předzásobení Přeložka vodovodu

 

SMVAK Příbor odstávka

Obchvat Frenštátu pod Radhoštěm

V rámci studie je navržen obchvat Frenštátu pod Radhoštěm, který je veden při severním, východním a jižní okraji města. Navržená trasa prochází přes katastrální území obcí Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a města Frenštát pod Radhoštěm. Obchvat kategorie S9,5/90 je navržen v délce cca 6,5km.

Cílem studie je najít variantu, která bude technicky proveditelná, s minimálním vlivem na životní prostředí, s maximálním přínosem dopravní účelnosti a společenským přínosem pro město Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí. Studie je zpracovávána s ohledem na možné zvýšení kapacity dopravy v budoucnu na Frenštátsku, tak aby do existovala možnost dalších kroků ve věci odklonění dopravy z centra města formou obchvatu. Vyobrazení navržené trasy je pouze návrhem, který se v případě možné budoucí realizace může svými parametry měnit.

Cílem studie je vést obchvat v maximální míře ve stávajících koridorech pro dopravu dle územních plánů Frenštát pod Radhoštěm, Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. Zejména v koridoru pro sil. II/483 v k.ú. Tichá, který již byl ze strany obce Tichá v minulosti schválen zastupitelstvem. Studie bude sloužit jako podklad pro zanesení koridoru obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm do územně plánovací dokumentace ZÚR (Zásady územního rozvoje).

 

frensta-obchvat_1


V rámci studie byly navrženy tři trasy obchvatu, které se od sebe liší křížením se stávajícími komunikacemi a druhou polovinou obchvatu nacházející se v katastrálním území Frenštátu pod Radhoštěm. 
Na základě projednání se zástupci města Frenštát pod Radhoštěm za účasti zástupců obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem byla vybrána následující varianta obchvatu.

Navržená trasa není studií výstavby obchvatu, ale pouze studií pro potřeby zanesení do ZUR, všechny vyobrazené prvky trasy jsou pouze návrhem dnešní situace, které by v případě dalších etap musely být aktualizovány, dle podmínek, které v budoucnu nastanou.

Trasa první poloviny obchvatu silnice I/58 je navržena při severním okraji města Frenštát pod Radhoštěm v koridoru vymezeném územním plánem Tichá pro výstavbu silnice II/483. Na začátku se obchvat odpojuje od stávající silnice I/58 ze směru Vlčovice prostřednictvím okružní křižovatky „Vlčovice“.

Následně přechází přes inundační území řeky Lubiny, v okolí ČOV, mostním objektem. Dále prochází územím poblíž TJ Slovan ke hřbitovu, kde kříží nejprve místní komunikaci a následně u hřbitova silnici III/4848. Pokračuje v násypu, nebo ve stávající úrovni lokalitou za střelnicí, kde se v násypu nadjezdem a následně v zářezu podjezdem mimoúrovňově kříží se stávajícími místními komunikacemi. 

Napojení silnic II/483 a III/4836 je navrženo pětiramennou okružní křižovatkou „Kunčice“. Obchvat dále mimoúrovňově kříží železniční trať Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem a podél železniční trati pokračuje v náspu směrem k potokům Bystrá a Lomná, které jsou obchvatem přemostěny. 
Silnice III/4835 ve směru centrum a Trojanovice je na obchvat napojena pětiramennou okružní křižovatkou „Trojanovice“ s přímým napojením místní komunikace Planiska. Trasa obchvatu pak vede v hlubokém zářezu v blízkosti sv. Marka, kde místní komunikace Pod Markem přechází nad obchvatem lávkou pro pěší a cyklisty. Trasa obchvatu je dále vedena v jižní části pod stávající průmyslovou zónou a místní komunikaci Kopaná, která je na obchvat napojena pětiramennou okružní křižovatkou „Kopanská“. 

Na konci úseku obchvat obchází vodní plochu Siberie a přechází přes místní komunikaci a řeku Lubinu mostním objektem. Na stávající silnici I/58 je navrženo napojení čtyřramennou okružní křižovatkou „Siberie“. 

 

Výhody varianty:

 • Úrovňové napojení sil. III/4848,
 • Přehledné napojení silnice II/483 a III4836,
 • Mimoúrovňové křížení se železniční tratí,
 • Minimální zásah do lokality „Křenkovo arboretum“,
 • Zrušení železničního přejezdu Planiska,
 • Přímé napojení MK Planiska na obchvat,
 • Ponechání prostoru pro rozvoj průmyslové zóny města,
 • Přímé napojení průmyslové zóny na obchvat a odklonění dopravy z průmyslové zóny mimo město a městské části.

frensta-obchvat_2

frensta-obchvat_3

 

frenstat-obchvat_4

 

frenstat-obchvat_5

 

frenstat-obchvat_6

 

frenstat-obchvat_7

 

Zdroj: www.mufrenstat.cz