UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).


ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

 

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.


Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.


Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m
 izolované vedení 2 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m

 

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.

 

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.


ČEZ Distribuce, a. s.

 

ČEZ

Přílohy
pdfUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů [pdf, 78 kB]
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Změna dopravního režimu na ul. Šafaříkově a ul. Jiráskově v Příboře

Město Příbor oznamuje občanům, že ve dnech 14.10. – 15.10.2021 bude zahájena instalace změny dopravního značení na ul. Šafaříkově a ul. Jiráskově (viz. situační snímek).

Do provozu bude nový dopravní režim uveden dne 18.10.2021. Tímto žádáme občany o zvýšenou opatrnost v této lokalitě. V případě nevhodných povětrnostních podmínek bude vybrán nový termín realizace, který bude uveřejněn na webu města.

 

Situační snímek - Dopravní značení na ul. Šafaříkově a ul. Jiráskově v Příboře

Přílohy
pdfSituační snímek - Dopravní značení na ul. Šafaříkově a ul. Jiráskově v Příboře [pdf, 3971 kB]
Situační snímek - Dopravní značení na ul. Šafaříkově a ul. Jiráskově v Příboře

Výsledky voleb v Příboře 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021
Obec Příbor

Konečné výsledky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 Obec Příbor

Zdroj:www.novinky.cz

Harmonogram svozu objemného odpadu - říjen 2021

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
5. října 2021
úterý Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova
6. října 2021
středa Okružní u separačních nádob, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská x sídliště
7. října 2021
čtvrtek Lidická - u Kulturního domu, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)
8. října 2021
pátek (odvoz v po 11.10.) 9. května x brána bývalé TATRY, 9. května x Osvobození, B. Němcové x Hluboká
12. října 2021
úterý Na Valše - u kurtů, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova
13. října 2021
středa Pod Haškovcem, Větřkovská x Sušilova, Vrchlického x Za Vodou
14. října 2021
čtvrtek Wolkerova - u trati, Komenského - pod letadlem, J. V. Choráze - za obchodem
15. října 2021
pátek(odvoz v po 18.10.) Hájov, Prchalov - u obchodu, Paseky u Jurečků
19. října 2021
úterý Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy
20. října 2021
středa Vrchlického - u hřiště. plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici,   Myslbekova x U Čecha

U letiště v Mošnově začala stavba terminálu kombinované dopravy za půl miliardy, koupí jej Innofreight

Nový terminál se stane provozním centrem rakouské skupiny Innofreight pro region střední a východní Evropy.

V blízkosti mezinárodního letiště Mošnov (v areálu Ostrava Airport Multimodal Park) začala dnes stavba terminálu nákladní dopravy, který bude napojen na silniční i železniční síť. Developerem je společnost Concens Investments, budoucím vlastníkem a provozovatelem terminálu kombinované dopravy je rakouská skupina Innofreight. Terminál rozšíří možnosti mošnovské průmyslové a logistické zóny.

„Jsem velmi rád, že se projekt kombinované dopravy na bývalém vojenském brownfieldu podařilo téměř po dvanácti letech dovést do realizační fáze, zvláště nyní, kdy nezpochybnitelně roste celosvětový význam logistiky provázané na rozvoj industriálních parků,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Zakázku na stavbu terminálu za více než půl miliardy korun získalo podle věstníku veřejných zakázek sdružení firem Berger Bohemia, Berger Bau, TSS Grade a GEMO. Na stavbu přispívají evropské fondy skrze operační program Doprava.

Po dokončení výstavby odkoupí terminál kombinované dopravy společnost IF Invest East, která je členem skupiny Innofreight. „Ostrava Airport Multimodal Park se stane naším provozním centrem pro region střední a východní Evropy. Chceme areál dále rozvíjet a plánujeme zde další investice do moderních servisních a výrobních kapacit,“ uvedl šéf IF Invest East Petr Michal.

 

Innofreight je rakouská společnost zaměřená na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici. Vznikla v roce 2002 a v současné době jsou její výrobky na kolejích v 17 evropských zemích. Mimo jiné se zaměřuje na vývoj lehkých vagonů, kontejnerů pro všechny druhy zboží a různých vykládacích systémů.

„Projekt Ostrava Airport Multimodal Park od samého počátku vnímáme jako příležitost vytvořit prémiovou průmyslovou nemovitost s přidanou hodnotou pro budoucí nájemce. Terminál kombinované dopravy bude ve spojení se skladovací a výrobní kapacitou v Mošnově ve středoevropském měřítku zcela unikátní,“ doplnil Petr Kalina, předseda představenstva developerské společnosti Concens Investments.

Areál Ostrava Airport Multimodal Park se rozkládá na ploše 52 hektarů. Po dokončení výstavby (kromě terminálu kombinované dopravy) bude zahrnovat více než 234 tisíc metrů čtverečních skladových, výrobních a kancelářských ploch. V současné době jsou k dispozici nájemcům první tři haly o výměrách 57 133 m², 48 864 m² a 18 969 m², výstavba čtvrté haly o výměře 12 288 m² pro společnost ABB bude dokončena v první polovině příštího roku, na největší, v pořadí pátou halu s výměrou 97 421 m² je vydáno stavební povolení. K současným nájemcům patří například společnosti Central Warehouse Solutions (Skladon), Continental Barum, DHL, Geis, Hyundai Glovis, PST CLC, Rhenus Logistics a UFI Filters.

 

 

Letiště Mošnov

Zdroj: www.zdopravy.cz

Příboráček podzim 2021

Přemýšlení

Kreslení

Tvoření

Příboráček podzim 2021 - určený nejen pro děti. 

 

Pro stažení stačí kliknout na obrázek, nebo na odkaz níže.

 

Příboráček podzim 2021

Přílohy
pdfPříboráček podzim 2021 [pdf, 2577 kB]
Příboráček podzim 2021