Odstávka elektrické energie ČEZ 24. srpna 2021

ČEZ informuje občany města o odstávce elektrické energie dne 24. 8. 2021, od 7:45 do 17:45 na ul.

Štramberská

č. p. 74, 75, 122, 127, 333, 430, 431, 434, 435, 436, 465, 466, 467, 471, 477, 481, 495, 509, 521, 535, 541, 575, 587, 588, 594, 595, 598, 603, 611, 640, 641, 703, 721, 741, 754, 807, 1541, 1568, 1577, 1589, 1592, 1597, 1602, 1616, 1619, 1625, 1639, 1642, 1658
č. ev. 13

kat. území Příbor (kód 735329)

parcelní č.

2022/54, 2677/25, 2706/3, 2813/2, 2922/25, 2922/44, 2922/46, 2922/47, 2922/48, 2922/49, 2922/50, 2922/51, 2922/52, 2922/55, 2922/56, 2922/57, 2922/59, 2922/61, 2922/62, 2922/63, 2922/64, 2922/66, 2922/67, 2922/68, 2922/70, 2922/71, 2922/72, 2922/73, 2922/74, 2922/75, 2922/76, 2922/77, 2922/78, 2922/92, 2922/93, 2922/95, 2922/97, 2922/98, 2922/99, 2922/101, 2922/102, 2922/104, 2922/109, 2922/110, 2922/111, 2922/112, 2922/113, 2922/114, 2922/128, 2922/129, 2922/132, 2922/133, 2922/134, 2922/135, 2922/136, 2922/137, 2922/139, 2922/146, 2922/147, 2922/151, 2922/152, 2922/175, 2922/186, 2922/187, 2922/188, 2922/189, 2922/190, 2922/191, 2922/192, 2922/193, 2922/195, 2931/10, 2938/13

 

čez logo

Odstávka elektrické energie ČEZ 19. srpna 2021

ČEZ informuje o odstávce elektrické energie dne 19. 8. 2021, od 7:15 do 19:15 na ul.

Alšova

č. p. 989, 991, 992

dr. Čejky

č. p. 1516, 1518

Frenštátská

č. p. 1598

Choráze

č. p. 1503-1507

Josefa Hory

č. p. 376, 378, 557

Karla Hynka Máchy

č. p. 340, 341

Leoše Janáčka

č. p. 923

Mánesova

č. p. 997-1004

Na Benátkách

č. p. 929, 993

Na nivách

č. p. 1459

nábřeží Rudoarmějců

č. p. 839, 861, 862, 863, 865-875, 897, 1514, 1515, 1517, 1588

Nová

č. p. 981, 1005-1014, 1016, 1017, 1660

Pionýrů

č. p. 1511, 1512, 1513, 1519

Remešova

č. p. 66

Smetanova

č. p. 334, 1583

Školní

č. p. 1510

U Tatry

č. p. 1496, 1497, 1498

Větřkovská

č. p. 843-847, 849-853, 855-859

Vrchlického

č. p. 899, 932, 933, 939, 941, 943, 944, 945, 947-954, 956, 958-968, 970-975, 977, 978, 979, 982, 983, 1099, 1522, 1523

Zdeňka Nejedlého

č. p. 1499, 1500, 1501, 1502

Žižkova

č. p. 369, 371, 372, 375, 379, 380, 383, 384

kat. území Příbor (kód 735329)

parcelní č.

1822

 

čez logo

Stavba cyklostezky na Závišice je zhruba v polovině

Cyklo projížďky a procházky z Kopřivnice do sousedních Závišic budou brzy bezpečnější a pohodlnější. Přispěje k tomu nová stezka, kterou budou moci cyklisté i pěší využívat namísto frekventované komunikace II/482. Realizace je již v plném proudu, hotová by měla být koncem léta.

 

Projekt zahrnuje vybudování asi 140 metrů dlouhé novostavby společné stezky pro chodce a cyklisty v místech původního vyšlapaného chodníku plus rekonstrukci navazující místní komunikace, včetně sjezdů k rodinným domům. Cyklostezka bude napojena na cyklotrasu budovanou obcí Závišice a na Greenway Krakov-Morava-Vídeň. Náklady projektu činí téměř 2,4 milionu korun. Na nově budovanou část se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje zhruba 950 tisíc korun.

 

Stavební práce byly zahájeny v červnu, hotovy by měly být na začátku září.

 

 

Cyklostezka

Organizace školního roku 2021/2022 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

Petra Richterová, odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a kon- zervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připad- nou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy a pro Nový Jičín jsou stanoveny v termínu 7.2. - 13.2. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve
čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA HYNKA MÁCHY V PŘÍBOŘE

Předáním staveniště dne 09.08.2021 budou zahájeny stavební práce na akci „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“. V rámci komplexní akce „Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře“ byly v předchozích letech zrealizovány stavební úpravy ulic Kašnice (v roce 2010), V Kopci (2013 – 2014), Josefa Hory (2014), Remešovy (2014), Úzké (2017) a spojovací uličky Farní – Žižkova (2020). Během července 2021 byly dokončeny rekonstrukce dalších historických uliček – Křivé, Tržní a Pod Hradbami.


Zastupitelstvo města Příbora schválilo v březnu 2021 financování akce „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“. V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – společnost NOSTA s.r.o. z Nového Jičína. Předmětem díla je odstranění stávajících živičných povrchů ulice, položení nové žulové dlažby na vozovce o celkové šířce 3,2 m a doplnění krajnic o novou oblázkovou dlažbu, která je typická právě pro příborské historické uličky a chodníčky. Cena díla je 3,83 mil. Kč vč. DPH, celá akce je financována z rozpočtu města. Smluvní termín plnění je 3 měsíce, předpokládaný termín dokončení díla je do 08.11.2021.


Realizace díla proběhne po etapách, 1. etapa od ulice Smetanovy po křižovatku s ulicí Kašnice bude zahájena 09.08.2021 a bude trvat cca 45 dnů, plynule naváže 2. etapa, která bude pokračovat až po ulici Místeckou.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde k omezení průchodu ulicí K. H. Máchy, průjezd nebude možný. Vlastníci dotčených nemovitostí byli na schůzce 16.06.2021 informováni o plánovaném rozsahu a průběhu prací, byla objasněna problematika přístupu k nemovitostem, odvodu dešťových vod z nemovitostí a v koordinaci s Technickými službami města Příbora byla dohodnuta opatření týkající se svozu odpadů.


Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací žádáme tímto občany města o porozumění, toleranci a vstřícnost, aby realizace díla mohla probíhat bez zbytečných komplikací. Věříme, že zdárné dokončení rekonstrukce ulice K. H. Máchy přispěje k dalšímu zkrášlení historického centra města Příbora.

 

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic, rozvoje a správy majetku, Městský úřad Příbor

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLA HYNKA MÁCHY V PŘÍBOŘE

Odstávka vody SMVAK OSTRAVA

SmVak informuje občany města o odstávce vody dne 13.8.2021 od 8:00 do 11:00 na ul. ulice Sušilova č.p. 895 ulice Sládková č.p. 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1531. Umožněno předzásobení.

 

SMVAK OSTRAVA