Město Příbor začne recyklovat kuchyňský odpad, bude z něj vyrábět bioplyn

Příbor na Novojičínsku spouští pilotní projekt zaměřený na třídění kuchyňského odpadu. Hnědé popelnice s růžovým poklopem budou vyváženy každý týden a odpad z nich poslouží k výrobě bioplynu v bioplynové stanici v Horní Suché.

Do popelnic na kuchyňský odpad pro výrobu bioplynu patří veškeré zbytky jídel jako omaštěné přílohy, omáčky či scezené polévky, syrové i tepelně zpracované maso, včetně drobných kostí, pečivo, sladkosti, kávová sedlina a čajové sáčky. Podle stránek města mohou lidé do těchto popelnic vyhazovat také potraviny po datu spotřeby, a to i v obalu, nebo klasické bio zbytky z kuchyně jako skořápky od vajec nebo třeba ořechů.

Vybrané domy v různých částech města obdrží speciální třídicí košíky a kompostovatelné sáčky, do nichž budou obyvatelé odpad třídit. „Po naplnění košíku pak stačí vyhodit kuchyňský odpad i se sáčkem do hnědé nádoby s růžovým poklopem na vybraných stanovištích, uvedla radnice podle serveru Ekolist.

 

Trinčky

 

V bioplynové stanici v Horní Suché se z odpadu stane surovina na výrobu energie, tepla a certifikovaného hnojiva. „Kuchyňský odpad tvoří podstatnou část směsného komunálního odpadu, ale málokdy se správně vytřídí. Proto končí v černé popelnici, odkud zbytečně putuje na skládku. Tomu nový přístup zamezí, říká Filip Poštulka ze společnosti JRK Česká republika. Cílem projektu je, aby odpad z domácností neskončil na skládce a byl dále využit.

Odstávka vody SMVAK OSTRAVA 17. dubna 2024 8-15 hodin

Ulice Dotčená oblast Plánované zahájení Plánované ukončení Způsob náhradního zásobování Důvod odstávky
Štramberská části ulic: Štramberská, Bezručova, Dvořákova, Březinova - v místě vyvěšení 17.04.2024 08:00 17.04.2024 15:00 Umožněno předzásobení Přeložka vodovodu

 

SMVAK Příbor odstávka

Obchvat Frenštátu pod Radhoštěm

V rámci studie je navržen obchvat Frenštátu pod Radhoštěm, který je veden při severním, východním a jižní okraji města. Navržená trasa prochází přes katastrální území obcí Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a města Frenštát pod Radhoštěm. Obchvat kategorie S9,5/90 je navržen v délce cca 6,5km.

Cílem studie je najít variantu, která bude technicky proveditelná, s minimálním vlivem na životní prostředí, s maximálním přínosem dopravní účelnosti a společenským přínosem pro město Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí. Studie je zpracovávána s ohledem na možné zvýšení kapacity dopravy v budoucnu na Frenštátsku, tak aby do existovala možnost dalších kroků ve věci odklonění dopravy z centra města formou obchvatu. Vyobrazení navržené trasy je pouze návrhem, který se v případě možné budoucí realizace může svými parametry měnit.

Cílem studie je vést obchvat v maximální míře ve stávajících koridorech pro dopravu dle územních plánů Frenštát pod Radhoštěm, Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem. Zejména v koridoru pro sil. II/483 v k.ú. Tichá, který již byl ze strany obce Tichá v minulosti schválen zastupitelstvem. Studie bude sloužit jako podklad pro zanesení koridoru obchvatu Frenštátu pod Radhoštěm do územně plánovací dokumentace ZÚR (Zásady územního rozvoje).

 

frensta-obchvat_1


V rámci studie byly navrženy tři trasy obchvatu, které se od sebe liší křížením se stávajícími komunikacemi a druhou polovinou obchvatu nacházející se v katastrálním území Frenštátu pod Radhoštěm. 
Na základě projednání se zástupci města Frenštát pod Radhoštěm za účasti zástupců obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem byla vybrána následující varianta obchvatu.

Navržená trasa není studií výstavby obchvatu, ale pouze studií pro potřeby zanesení do ZUR, všechny vyobrazené prvky trasy jsou pouze návrhem dnešní situace, které by v případě dalších etap musely být aktualizovány, dle podmínek, které v budoucnu nastanou.

Trasa první poloviny obchvatu silnice I/58 je navržena při severním okraji města Frenštát pod Radhoštěm v koridoru vymezeném územním plánem Tichá pro výstavbu silnice II/483. Na začátku se obchvat odpojuje od stávající silnice I/58 ze směru Vlčovice prostřednictvím okružní křižovatky „Vlčovice“.

Následně přechází přes inundační území řeky Lubiny, v okolí ČOV, mostním objektem. Dále prochází územím poblíž TJ Slovan ke hřbitovu, kde kříží nejprve místní komunikaci a následně u hřbitova silnici III/4848. Pokračuje v násypu, nebo ve stávající úrovni lokalitou za střelnicí, kde se v násypu nadjezdem a následně v zářezu podjezdem mimoúrovňově kříží se stávajícími místními komunikacemi. 

Napojení silnic II/483 a III/4836 je navrženo pětiramennou okružní křižovatkou „Kunčice“. Obchvat dále mimoúrovňově kříží železniční trať Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem a podél železniční trati pokračuje v náspu směrem k potokům Bystrá a Lomná, které jsou obchvatem přemostěny. 
Silnice III/4835 ve směru centrum a Trojanovice je na obchvat napojena pětiramennou okružní křižovatkou „Trojanovice“ s přímým napojením místní komunikace Planiska. Trasa obchvatu pak vede v hlubokém zářezu v blízkosti sv. Marka, kde místní komunikace Pod Markem přechází nad obchvatem lávkou pro pěší a cyklisty. Trasa obchvatu je dále vedena v jižní části pod stávající průmyslovou zónou a místní komunikaci Kopaná, která je na obchvat napojena pětiramennou okružní křižovatkou „Kopanská“. 

Na konci úseku obchvat obchází vodní plochu Siberie a přechází přes místní komunikaci a řeku Lubinu mostním objektem. Na stávající silnici I/58 je navrženo napojení čtyřramennou okružní křižovatkou „Siberie“. 

 

Výhody varianty:

  • Úrovňové napojení sil. III/4848,
  • Přehledné napojení silnice II/483 a III4836,
  • Mimoúrovňové křížení se železniční tratí,
  • Minimální zásah do lokality „Křenkovo arboretum“,
  • Zrušení železničního přejezdu Planiska,
  • Přímé napojení MK Planiska na obchvat,
  • Ponechání prostoru pro rozvoj průmyslové zóny města,
  • Přímé napojení průmyslové zóny na obchvat a odklonění dopravy z průmyslové zóny mimo město a městské části.

frensta-obchvat_2

frensta-obchvat_3

 

frenstat-obchvat_4

 

frenstat-obchvat_5

 

frenstat-obchvat_6

 

frenstat-obchvat_7

 

Zdroj: www.mufrenstat.cz

Vodíková TATRA poprvé v Praze🔥

Ve středu 10. dubna zavítá premiérově do našeho hlavního města vozidlo TATRA FORCE e-DRIVE 8x6.💙 Prototyp poháněný elektrickým trakčním motorem v kombinaci s vodíkovými palivovými články se představí v rámci konference AutomotiveDay v areálu ČVUT v pražských Dejvicích.

Na odborné konferenci vystoupí i ředitel výzkumu a vývoje TATRA TRUCKS Jakub Pončík s prezentací zaměřenou na aktivity kopřivnické automobilky v oblasti vývoje bezemisních těžkých nákladních vozidel.🔋 Moderní technologie nové generace TATRA FORCE bude k vidění i pro širokou veřejnost, jelikož vodíkový prototyp bude vystaven na venkovní ploše u budovy Národní technické knihovny. Takže pokud máte zájem vidět vodíkovou Tatru poprvé v Praze, tak neváhejte a dorazte.😍

🕐 9:30-16:30
📌Areál ČVUT Praha-Dejvice

EN:

🆕 Hydrogen TATRA for the first time in Prague🔥

On Wednesday 10 April, the TATRA FORCE e-DRIVE 8x6 will visit the capital city for the first time.💙 The prototype, powered by an electric traction engine in combination with hydrogen fuel cells, will be presented at the Automotive Day conference on the premises of the CTU in Dejvice, Prague.

Jakub Pončík, Director of Research and Development at TATRA TRUCKS, will give a presentation on the activities of the TATRA in the field of development of emission-free heavy-duty vehicles.🔋 The modern technology of the new generation TATRA FORCE will also be on display for the general public, as the hydrogen prototype will be on display in the outdoor area near the National Technical Library building. So if you are interested in seeing a hydrogen Tatra for the first time in Prague, don't hesitate to come.😍

🕐 9:30-16:30
📌 CTU Prague-Dejvice Campus

 

TATRA vodíková

 

Zdroj: www.tatra.cz

PORUCHA NA SVOZOVÉM VOZIDLE BIO ODPAD

Z důvodu poruchy na svozovém vozidle nebyly v pátek svezeny všechny nádoby na bioodpad od rodinných domů. Žádáme občany, ať nechají nádoby připravené ke svozu. Svoz proběhne v nejbližší možné době. V případě potřeby je možno využít nádoby o objemu 770 litrů, které se podařilo svézt před poruchou.

 

svozový vůz Technické služby Příbor

Odstávka vody SMVAK Příbor 23. dubna 2024

Číslo Ulice Dotčená oblast Plánované zahájení Plánované ukončení Způsob náhradního zásobování Důvod odstávky
115335 kpt. Jaroše ulice kpt. Jaroše, Okružní, dle mapového podkladu 23.04.2024 08:00 23.04.2024 14:00 Umožněno předzásobení Ostatní plánovaná oprava

 

SMVAK OSTRAVA Příbor

 

SMVAK Ostrava Příbor Nový jičín

V malé vsi u Opavy mají nový radar. Upozorňuje na něj Radar O'Reilly z MASH

Chybějící značku „Měření rychlosti“ supluje ve Vlaštovičkách fotka seriálového Radara O'Reillyho. „Prosím nebrat, sloužím lidu,“ říká nápis na jeho zádech.

Kdo to trochu zná na Opavsku, jistě mu není cizí jméno obce Vlaštovičky. Pro zhruba čtyři stovky lidí jsou domovem, pro ostatní spíš jen zpomalením při jízdě do Bruntálu po silnici č. 11. Právě nutnost zpomalení kvůli průjezdu zastavěným územím obce leckdo v minulosti nebral moc vážně, a tak zde stojí radar měřící rychlost projíždějících aut.

 
radar
 

Navzdory tomu, že dle vyjádření městské policie má radar zajistit hlavně snížení rychlosti projíždějících aut, místo není označeno dopravní značkou IP31a „Měření rychlosti“ či podobným dostatečně názorným způsobem, aby řidiči o měření věděli, a tedy dostatečně zpomalili. Kamery „jen“ změří jejich rychlost a obec se případně poté snaží vybrat peníze.

Přesto před zhruba stometrovým měřeným úsekem jakési upozornění je – zhruba metr vysoký obrázek Radara, proslulé postavy z amerického seriálu M.A.S.H. Kde se tu vzal, se přesně neví; podle webu opavského a hlučínského Deníku ho sem umístil jako připomenutí manžel řidičky, kterou radar během krátké doby několikrát změřil.

 

radar2

 

Několik dní koncem března tu Radar nebyl – odvezli ho strážníci. Ne však proto, že by chtěli zvýšit výnosnost měření rychlosti. „Fotografie Radara byla přivezena na služebnu městské policie na základě oznámení občana, že leží v příkopu. Vzhledem k tomu, že neznáme vlastníka předmětu, měl být uložen na ztráty a nálezy města Opavy. Vedení městské policie ale jeho umístění přijde vtipné, proto byl dnes navrácen zpět na místo a lépe uchycen, aby nedošlo k opětovnému pádu,“ cituje Deník mluvčího Městské policie Opava Marka Dýčku.

 

radar1

 

Měření rychlosti ve Vlaštovičkách je v ostrém provozu od února letošního roku. Do posledního březnového týdne zaznamenalo zhruba 1.700 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti, což je zlomek oproti dobám bez radaru. Orientační měření rychlosti v minulosti zaznamenalo za jeden měsíc 37 tisíc případů překročení rychlosti. Podle Deníku se v místě snížila také hlučnost.

 

Zdroj: www.auto.cz