Od soboty 3. září 2022 začíná oprava dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou

Od soboty 3. 9. 2022 začíná oprava obou směrů dálnice D1 v km 296,3 – 341,5. Úsek vedoucí přibližně od Lipníku nad Bečvou před Ostravu vyžaduje úpravy svahů a výměnu povrchu vozovky, je nutná i lokální výšková korekce nivelety včetně sanací podkladních vrstev či říms. Stavbaři
se rovněž zaměří na vedení nízkého napětí a provedou obnovu přídlažby mostů. Na závěr připravujeme revizi vodorovného značení.

 

oprava dálnice D1

 

Oprava bude rozdělena na etapy geograficky rozmístěné po částech D1 mezi km 296,3 – 341,5, celá dálnice v trase Lipník–Ostrava uzavřena nebude. Kolem dělníků bude umožněn obousměrný průjezd se zvýšenou opatrností po neopravované části dálnice.

 

oprava dálnice D1

 

Letošní fáze rekonstrukce potrvá do listopadu, na jaře budou práce pokračovat s termínem úplného dokončení v průběhu roku 2023. Cena projektu vychází na cca 307,7 milionu Kč bez DPH.

 

oprava dálnice D1

 

Zdroj: www.rsd.cz

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Ve dnech 30.09.2022 a 01.10.2022 se koná II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Požadavky na přenosnou volební urnu hlaste na Městský úřad Příbor paní Mgr. Blance Kovalákové, tel. č. 730 815 426.

 

Volby 2022

3.10. - 8.10.2022 Výluka na trati 325 - VEŘOVICE - STUDÉNKA KOPŘIVNICE - PŘÍBOR

ČESKÉ DRÁHY LOGO

Od 3. 10., 6:30 hod. nepřetržitě do 8. 10. 2022, 19:00 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa Železnic, s. o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Kopřivnice - Příbor na trati 325 - Veřovice - Studénka výluka.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřenim:
Po dobu vyluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny nahradní autobusovou dopravou.
Náhradní doprava bude organizována výhradně dle vylukového jizdního řádu.
V úseku Kopřivnice zastávka - Kopřivnice (-Štramberk) jede souběžně vlak i autobus náhradní dopravy.
Přestup vlak / bus a opačně je zajištěn ve stanici Kopřivnice.
Pro stažení výlukového jizdního řádu prosím klikněte zde. Výluka.
Umistění zastávek nahradní autobusové dopravy
Štramberk - na autobusové zastavce “Štramberk, rest, Palárna” | Kopřivnice - pred staniční budovou | Kopřivnice zastávka - na autobusové zastávce “Koprivnice, Čs.armady” | Přibor - na autobusové zastávce “Příbor, žel.stanice”
U vlaků dotčenych výlukou může dojít k omezeni poskytovaných služeb, Bližší informace o omezení služeb najdete na webovych strankách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru (e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

Přílohy
pdfVýlukový jízdní řád Platný od 3. 10., 630 hod. nepřetržitě do 8. 10. 2022, 1900 hod. [pdf, 444 kB]
Výlukový jízdní řád Platný od 3. 10., 630 hod. nepřetržitě do 8. 10. 2022, 1900 hod.

Tatra 815 slaví 40 let, zkoušky jízdních vlastností proběhly na Sibiři

V průběhu 24. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV), který se konal 15. – 22. září 1982, představila Tatra své nejnovější automobily Tatra 815.

 

V průběhu 24. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV), který se konal 15. – 22. září 1982, představila Tatra své nejnovější automobily Tatra 815. Byly vystaveny typy Tatra 815 S3 26208 6x6.2, Tatra 815 S1 26208 6x6.2, Tatra 815 PR1 26208 6x6.2, Tatra 815 P17 266x6.2 a Tatra 815 NTH 22224 6x6., připravené do výroby.

 

TATRA 815

 

O automobily byl velký zájem a v rámci strojírenského veletrhu byly konány i předváděcí jízdy v maloměřické pískovně. Ty zajišťovali tatrováčtí zkušební řidiči Jiří Doležal a Václav Linhart. Všechny automobily byly přihlášeny do soutěže MSV a nakonec zlatou medaili získala Tatra 815 S3. Rovněž zlatou medaili MSV získal i autojeřáb AD 28 ČKD Praha, závod Slaný na podvozku Tatra 815. Během veletrhu byla probírána také výroba Tatra 815 Agro určená pro zemědělce, která měla být zahájena v roce 1984 o provedení Tatra 815 Agro. Výroba tohoto provedení měla být zahájena roku 1984 v TAZ Trnava.

Po skončení MSV odjel oceněný sklápěč Tatra 815 S3 do zkušebny TUV v Německé spolkové republice, kde se podrobil doplňkovým testům pro ověření rychlosti a hluku. Na základě zkoušek byl rozšířen již vydaný homologační protokol.

Zahájení výroby nákladního automobilu Tatra 815 předcházely zkoušky jízdních vlastností na kopřivnickém polygonu a na Sibiři, kde byla vozidla vystavena těm nejtvrdším možným podmínkám. Podvozek vychází z již tradiční koncepce s centrální nosnou rourou a výhodou zůstává i možnost zaměnitelnosti značného množství dílů. Tím se zjednodušila montáž a následná údržba, což se projevilo i do výsledné spolehlivosti automobilu.

Zelenou dostala Tatra 815 po realizaci tzv. rozvojového záměru, který byl realizován v předešlých letech. Ten podporoval specializaci automobilky na výrobu těžkých nákladních automobilů zejména pro země RVHP. Koncepčně nahradila do té doby vyráběnou Tatra 148 a v armádě užívanou Tatra 813. Unifikací dílů bylo dosaženo možnosti vyrábět pouze jednu řadu automobilu v mnoha provedeních. Výroba dosahovala před rokem 1989 přes 15 000 automobilů.

 

Zdroj: www.agroportal24h.cz

PROGRAMY PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ PRO ROK 2023

Městský úřad Příbor, Úsek právní a kontrolní, informuje, že Rada města Příbora schválila dne 06.09.2022 Programy pro poskytnutí dotací pro rok 2023.

Pro rok 2023 vyhlásila rada města programy pro oblast: Provoz a činnost, Granty a Sociální služby. Termín pro podání žádosti o programovou dotaci pro rok 2023 je od 01.11.2022 (úterý) do 30.11.2022 (středa) včetně. Informace k podání žádosti o programovou dotaci pro rok 2023 jsou k dispozici na webové stránce www.pribor.eu, záložka „Dotace (do roku 2021 veřejná finanční podpora“). V případě jakýchkoli dotazů či pomoci se neváhejte obrátit na Bc. Evu Srněnskou, tel.: 556 455 410 nebo 731 486 419, e-mail: srnenska@pribor-mesto.cz.

FINANČNÍ ÚŘAD MARNĚ VYZÝVÁ SOUČASNÉ I BÝVALÉ POPLATNÍKY DANĚ SILNIČNÍ, ABY SE ZAJÍMALI O SVÉ PŘEPLATKY NA TÉTO DANI A PODNIKLI KROKY K JEJICH VRÁCENÍ

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly také  v letech předchozích.  Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Pravděpodobné složení zastupitelů v Příboře

1.ŽIJEME! Příbor

mandátů
21,87 %12 415 hlasů
Ing. arch. Jan Malík
42 let, starosta, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
938 hlasů (7,55 %)
zvolen/a

Mgr. Silvie Piškytlová
59 let, učitelka na gymnáziu, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
762 hlasů (6,13 %)
zvolen/a

Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová
42 let, grafička, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
709 hlasů (5,71 %)
zvolen/a

MgA. Pavel Debef Ph.D.
38 let, hudebník, učitel, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
705 hlasů (5,67 %)
zvolen/a

Ing. Arnošt Vaněk
66 let, důchodce, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
641 hlasů (5,16 %)
zvolen/a
 

2.SNK „Příbor je náš domov“

 
mandáty
18,26 %10 364 hlasů
Mgr. Jiří Tuza
33 let, učitel, OSVČ, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
696 hlasů (6,71 %)
zvolen/a

Radek Jurečka
53 let, manager, Hájov
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
654 hlasů (6,31 %)
zvolen/a

Ing. Milan Střelka
64 let, jednatel, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
583 hlasů (5,62 %)
zvolen/a

Mgr. Patrik Nedoma
29 let, kartograf, grafik, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
554 hlasů (5,34 %)
zvolen/a
 

3.KDU-ČSL

mandáty
15,50 %8 802 hlasů
Ing. Jan Monsport
52 let, OSVČ, Příbor
Pol. příslušnost KDU-ČSL
Navrhující strana KDU-ČSL
699 hlasů (7,94 %)
zvolen/a

Ing. Dana Forišková Ph.D.
66 let, vysokoškolský pedagog, zastupitelka, Příbor
Pol. příslušnost KDU-ČSL
Navrhující strana KDU-ČSL
658 hlasů (7,47 %)
zvolen/a

Martin Monsport DiS.
47 let, vedoucí reklamačního oddělení, zastupitel, Příbor
Pol. příslušnost KDU-ČSL
Navrhující strana KDU-ČSL
621 hlasů (7,05 %)
zvolen/a

Ivana Žárská
68 let, učitelka MŠ, radní města, Příbor
Pol. příslušnost KDU-ČSL
Navrhující strana KDU-ČSL
608 hlasů (6,90 %)
zvolen/a

 

4.Společně pro Příbor

mandáty
11,17 %6 340 hlasů
Mgr. Pavel Netušil
51 let, místostarosta, středoškolský učitel, Příbor
Pol. příslušnost TOP 09
Navrhující strana NK
577 hlasů (9,10 %)
zvolen/a

Ing. Milan Gabzdyl
43 let, energetický auditor, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana NK
472 hlasů (7,44 %)
zvolen/a

 

5.Občanská demokratická strana

mandáty
10,00 %5 675 hlasů
MUDr. Aleš Polách
54 let, dětský lékař, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana ODS
589 hlasů (10,37 %)
zvolen/a

MUDr. Jan Krkoška
41 let, praktický lékař pro dospělé, Příbor
Pol. příslušnost ODS
Navrhující strana ODS
453 hlasů (7,98 %)
zvolen/a

 

6.Česká str.sociálně demokrat.

 
mandáty
9,66 %5 487 hlasů
Ing. Bohuslav Majer
67 let, důchodce, Příbor
Pol. příslušnost ČSSD
Navrhující strana ČSSD
513 hlasů (9,34 %)
zvolen/a

MUDr. Mořic Jurečka
57 let, lékař specialista, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana ČSSD
491 hlasů (8,94 %)
zvolen/a

 

7.Komunistická str.Čech a Moravy

 
mandáty
9,28 %5 276 hlasů
Ing. Zdeněk Pařízek
60 let, domovník, Příbor
Pol. příslušnost KSČM
Navrhující strana KSČM
330 hlasů (6,25 %)
zvolen/a

Martin Babarík
44 let, IT specialista, Příbor
Pol. příslušnost BEZPP
Navrhující strana KSČM
305 hlasů (5,78 %)
zvolen/a