SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítání lidu probíhá na této stránce.

 

www.scitani.cz

Sčítání lidu

Sčítán lidu

 

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).


Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity. Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně. Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření. Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí a kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.

 

Sčítán lidu

 

Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

 

Zdroj: www.mzv.cz

Přílohy
pdfSČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE [pdf, 471 kB]
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Stavba dalšího úseku D48 mezi Bělotínem a Novým Jičínem začne v květnu

Už čtvrt roku jezdí auta po nově dokončeném úseku dálnice D48 mezi Rybím a Rychalticemi, nyní přichází na řadu další etapa výstavby této komunikace. V květnu se začne budovat úsek mezi Bělotínem a Novým Jičínem.

 

Dálnice D 48

 

Na řadě je nyní třináct kilometrů, které navážou na již stojící úsek dálnice u Bělotína a skončí u mostu nad Šenovem u Nového Jičína. Stavbu zdrželo rok a půl trvající výběrové řízení, loni v půlce prosince pak Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsalo smlouvu s dodavatelem. Je jím sdružení firem Colas CZ – FirestaFišer. Cena stavby přesahuje tři miliardy korun.

„V průběhu května předpokládáme předání staveniště. Dokončení stavby je pak plánováno v roce 2024,“ informoval o aktuálním dění mluvčí ŘSD Jan Studecký.

 

Práce budou podle jeho slov probíhat v rámci celé stavby střídavě na obou dálničních pásech. „Objízdné trasy nebudou stanoveny, cílem je udržet dopravu na dálnici,“ podotkl Studecký.

Omezení ale čekají řidiče už nyní. Stávající úsek dálnice D48 totiž prochází dvouměsíční opravou. Po loňské rekonstrukci pravého pásu zde totiž na konci března začala obnova tříkilometrového úseku vozovky ve směru na Olomouc. Během opravy zde bude postupně omezen výjezd na dálnici D1 ve směru na Ostravu a následně i na Brno.

V dalším úseku musí dořešit výkupy

V současné době také pokračují přípravy na výstavbu zbývajícího úseku D48 mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Ten je dlouhý 3,8 kilometru. „Na tuto etapu aktuálně připravujeme dokumentaci k územnímu rozhodnutí, žádost předpokládáme podat ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ doplnil Studecký. 

Územní rozhodnutí umožní ŘSD dokončit výkupy potřebných pozemků, v jedné z částí této stavby totiž zbývá vyřešit zhruba čtyřicet procent listů vlastnictví.

Úsek mezi Bělotínem a Šenovem u Nového Jičína úzce souvisí i s další plánovanou stavbou, a to takzvanou Palačovskou spojkou. Mezi Dubem a Palačovem totiž vznikne mimoúrovňová křižovatka spojující obě zmíněné silnice.

„Přestavba D48 v úseku Dub–Palačov je součástí stavby I/35 Lešná–Palačov. Zde nyní probíhá inženýrská činnost a majetkoprávní úkony k zajištění stavebního povolení. Stavba by mohla začít příští rok,“ uvedl Studecký.

 

 

Zdroj: https://www.idnes.cz

SMVAK OSTRAVA - odstávka vody Příbor

SMVAK informuje o odstávce vody dne  12. dubna 2021 od 8:00 do 14:00 hodina na adresách níže. Je umožněno předzásobení.

 

Odtsávka bude pro:
ulice Jičínská č.p.78, 79, 93, 94, 98, 99, 235, 236, 237, 549, 745, 881
ulice Štefánikova č.p. 625, 635, 638, 639, 689, 691, 693, 694, 702, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 828, 829, 150, 1576, 1638, 1652
ulice Krátká č.p. 634
ulice Lidická č.p. 724

 

Odstávka vody Příbor Štefánikova

Přílohy
pdfOdstávka vody Příbor Štefánikova [pdf, 200 kB]
Odstávka vody Příbor Štefánikova

Legendární vůz poničený sněhem má premiéru. Muzeum vystaví Tatru 700-2

Jakmile se otevřou muzejní sbírky, návštěvníci Technického muzea Tatry v Kopřivnici na Novojičínsku v premiéře uvidí vůz Tatra 700-2, model 97. Byl jedním z aut poničených v březnu 2004, kdy se pod náporem sněhu zřítila střecha muzejního depozitáře. Vůz loni prošel renovací a je připraven do expozice, uvedla kurátorka muzea Michaela Bortlová.

 

Automobil byl poškozen na třech místech. „Nebylo to tak náročné na renovaci. Provedla se dílčí karosářská úprava na blatníku a na dvou místech u dveří řidiče. Vůz byl nalakován. Ještě se na něm musí opravit přední logo, aby bylo zřetelné,“ řekla Bortlová.

Auto má i po opravě tmavě zelenou barvu. „Finální odstín respektuje původní odstín zelené metalízy. Interiér zůstal nedotčený a v původním autentickém stavu,“ uvedla kurátorka.

Vozem jezdil na konci devadesátých let minulého století ředitel Tatry v Příboru. Po uzavření závodu přešlo auto do oddělení firmy v Kopřivnici a poté se dostalo do muzejních sbírek. Vystavováno ale dosud nebylo.

Vůz nese výrobní číslo 012065. „Tvoří tak sestru limuzíně s výrobním číslem 012066 v provedení zlaté metalízy Bambus H9057, která je nadále v držení automobilky. Po formální stránce jsou totožné. Společné mají rovněž použití kůže v béžovém provedení, ovšem u zlaté se jedná o kombinaci látky s kůží,“ uvedla kurátorka.

Model Tatra 700 byl posledním osobním vozem v historii kopřivnické automobilky. Šlo o inovovanou verzi Tatry 613. Tatra limuzínu veřejnosti představila před 25 lety, 9. dubna 1996. Nevyrobila pak ale ani sto kusů.

 

Muzeum má ve sbírkách dvě Tatry 700. V případě druhého vozu jde o model 96 z první série v barvě stříbrné metalízy. V devadesátých letech vůz využívala některá z českých ministerstev. Také on je po renovaci a muzeum ho získalo od soukromého sběratele výměnou za jinou Tatru 700, model 97. „Sbírka má určitou koncepci a díky tomu jsme doplnili typologickou řadu,“ řekla kurátorka.

Prostory pro vystavení vozů muzeum získá díky tomu, že se z něj nákladní vozidla přestěhují do nedalekého nově vybudovaného muzea nákladních automobilů. Návoz vozů do nového muzea začal tento týden. „Uvolní se nám místo a dají se tam osobní vozy a typy, které tady třeba ani nikdy nebyly vystaveny, nejenom ze sbírky Tatry, ale i ze zápůjček,“ řekla Bortelová.

 

Generální ředitel automobilky Tatra Trucks Pavel Lazar řekl, že výročí Tatry 700 si podnik určitě připomene, ale podstatná je pro něj nyní výroba nákladních vozů a také jí se týká jedno letošní výročí. „Letos budeme mít významné výročí deset let od představení modelu Tatra Phoenix,“ řekl Lazar. Tento vůz bude vystaven nejen v novém kopřivnickém muzeu, ale také v Nizozemsku ve vestibulu ředitelství společnosti DAF, s níž Tatra spolupracuje.

 

TATRA 700 osobní automobil

 

Zdroj: www.e15.cz

Co se mění od 12. dubna 2021 - přehledně

Vláda rozhodla o prvním rozvolnění protikoronavirových opatření, ke kterému dojde od pondělí 12. dubna. Přinášíme přehled hlavních změn.

 

Po dlouhých týdnech tvrdých omezení kvůli šíření koronaviru vláda v úterý schválila první výraznější úlevy. Díky ústupu epidemie budou platit od pondělí 12. dubna. Seznam Zprávy přinášejí výčet hlavních změn.

První děti se vracejí do škol a školek

Zatím se k prezenční výuce vrátí jenom žáci prvního stupně základních škol, jednotlivé třídy se budou po týdnu ve škole střídat. Zároveň se do mateřských škol vrátí poslední ročníky, tedy předškoláci. Obnoví se také výuka na speciálních školách.

Ve středu ministři zdravotnictví a školství oznámí, zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo se v některých kvůli síle epidemie opozdí. Ve školkách nebudou povinné roušky. Děti se ale budou muset stejně jako ve školách dvakrát týdně testovat.

Otevřou se obuvi, papírnictví nebo zoo

Kvůli návratu dětí do škol vláda podle viceministra Karla Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví a papírnictví. Dále budou moci fungovat prodejny pietního zboží, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje. Umožněn bude provoz služeb pro projektovou činnost, psychologické poradenství a diagnostika.

 

Otevřít budou moci také farmářské trhy, ale s omezeními. Prodejci například nebudou smět nabízet občerstvení k přímé konzumaci, na tržištích tak nebudou smět být místa k sezení. Zoologické a botanické zahrady mohou od pondělí obnovit provoz ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity.

Volný pohyb mezi okresy

Ministři po jednání vlády potvrdili, že 11. dubna skončí nynější nouzový stav. Protiepidemická opatření budou poté vycházet z nového pandemického zákona, na kterém se vláda dohodla s opozicí.

Spolu s nouzovým stavem skončí také zákazy cestování mezi okresy a nočního vycházení. Nově se také bude moci setkávat deset lidí uvnitř a 20 venku. Vycestovat z okresu svého bydliště lidé za běžných okolností nesměli od začátku března.

 
Zdroj: www.seznam.cz

Otevření nového sběrného dvora a RE-USE centra v Příboře

Ve středu 7.4. otevíráme nový sběrný dvůr a Re-use centrum


Nový areál nabídne větší kapacitu pro sběr a třídění odpadů. Dále moderní vybavení, moderní evidenci odpadů, zastřešenou rampu, a mnoho dalšího.
Novinkou je Re-use centrum, které potenciální odpad ještě vrátí zpět do oběhu. Sběrný dvůr bude sloužit občanům města Příbora včetně jeho místních částí Hájova a Prchalova, ale taky podnikatelům a firmám. Vyzvednout a koupit si věci z Re-Use centra budou moci i občané z okolních obcí.

Stávající sběrný dvůr města je provozován v areálu technických služeb. Kapacitně již dlouhodobě nestačí. Stávající povolená kapacita je 1000 tun odpadu ročně. Stavba již byla dokončena a po spuštění provozu umožní navýšit kapacitu vybraného a vytříděného odpadu více jak na dvojnásobek - 2 455 tun odpadů ročně. Ke snížení množství odpadů, které skončí na skládce pomůže Re-use centrum. Nasáknutí odpadů dešťovou vodu zabrání velký přístřešek, který současně umožní komfort I pro občany.

Re-use centrum umožní opětovné použití věcí, které se ještě odpadem stát nemusí. Vybrané věci se nabídnou občanům a organizacím k prodeji. Ceny se budou pohybovat ve 4 kategoriích odpovídajících cenám manipulačního poplatku: 10 Kč, 30 Kč, 100 Kč a 200 Kč.

Zájem je například o nábytek, starožitnosti, obrazy, sportovní potřeby, hračky, vybavení aut, akvária a podobně. Naopak, do Re-USE centra se nebudou přijímat velké elektrospotřebiče, čalouněný nábytek, oblečení a textilní výrobky.

Nabídka zboží Re-use centra bude pro veřejnost dostupná díky aplikaci, kde si potenciální zákazníci budou moci zboží prohlédnout i rezervovat k odběru, a to ve stanovenou dobu ve čtvrtek a v sobotu.

Výstavba nového sběrného dvora byla podpořena z fondů Evropské unie, Operačního programu životního prostředí.

 

Starší článek:

Letos v dubnu město Příbor ve spolupráci s technickými službami města otevře vedle místní kompostárny nový sběrný dvůr. Nový areál bude mít oproti tomu stávajícímu dvakrát větší kapacitu pro sběr a třídění odpadů.

 

Sběrný dvůr re-use centrum Příbor 1

 

Nabídne mimo jiné také pohodlnější vykládku odpadů z nájezdové rampy přímo do přistavených kontejnerů, moderní evidenci odpadů, nové vybavení a mnoho dalšího. V současné době na sběrném dvoře končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, ale i dalších věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Z tohoto důvodu bylo vybudováno v areálu sběrného dvora nové re-use centrum, tzn. centrum pro opětovné použití odpadů.

 

Sběrný dvůr re-use centrum Příbor 2


Toto centrum bude místem, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Zboží bude bezúplatně přijato, případně opraveno, a pak předáno k prodeji. Široký sortiment bude zahrnovat např. dřevěný nábytek, starožitnosti, knihy, nádobí a spoustu dalšího. Tyto věci, které se vrátí do oběhu, se budou prodávat ve čtyřech cenových kategoriích odpovídajících manipulačnímu poplatku - 10 Kč, 30 Kč, 100 Kč a 200 Kč. Přijímat se nebudou velké elektrospotřebiče, čalouněný nábytek, oblečení a textilní výrobky. Nakoupit si může kdokoliv ze širokého okolí, avšak odložit věci k prodeji zde mohou pouze občané Příbora.

 

Sběrný dvůr re-use centrum Příbor 3

 

Nabídka zboží re-use centra bude navíc pro veřejnost dostupná i díky mobilní aplikaci, kde si potenciální zákazníci budou moci zboží prohlédnout. Osobní odběr bude možný v otevírací době re-use centra.
Výstavba nového sběrného dvora byla podpořena z fondů Evropské unie, Operačního programu životního prostředí.

 

Sběrný dvůr re-use centrum Příbor

 

Zdroj: Měsíčník města Příbora

PO STOPÁCH ZAJÍČKA PIKLY

Po Příboře hopsal zajíček Pikla, rozbil se mu košíček a vytrousil spoustu velikonočních vajíček, které vás provedou všemi zastaveními až k cíli.
Stezka je určena především dětem v doprovodu rodičů, prarodičů nebo jiné dospělé osoby na prodloužený velikonoční víkend od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna 2021.


Začátek trasy bude u hlavního vchodu do kulturního domu. Velikonoční stezka povede městem s konečným zastavením v piaristické zahradě. Na každém zastavení bude úkol pro děti s doplněním písmenek do tajenky. Trasu není nutné absolvovat najednou, může se rozdělit na několik procházek.
Úkolem je vyluštit tajenku, za kterou si můžete v týdnu po velikonocích od 6. do 9. dubna 2021 vyzvednout malou odměnu v Turistickém informačním centru v Příboře.
Vzhledem k epidemiologické situaci je Turistické informační centrum Příbor uzavřeno. Pracovníci jsou ale přítomni, k vyzvednutí odměny použijte zvonek pro imobilní u hlavního vchodu do TIC. Děkujeme.
Důležité upozornění: Než se vydáte po stopách zajíčka PIKLY, je třeba si vzít tužku a mapku s instrukcemi. Ta bude k vyzvednutí na začátku trasy u kulturního domu nebo ke stažení na webu města www.pribor.eu.

 

Po stopách zajíčka PIKLY

 

Pikla k vytištění-001

 

Pikla k vytištění-002

Přílohy
pdfPikla k vytištění [pdf, 728 kB]
Pikla k vytištění